„Alytaus butų ūkis“ turi naują vadovą

Alytaus miesto savivaldybėje vyko konkursas savivaldybei priklausančios bendrovės „Alytaus butų ūkis“ direktoriaus pareigoms užimti. Jame dalyvavo 5 pretendentai.

Komisijai susumavus konkurso rezultatus, „Alytaus butų ūkio“ direktoriumi išrinktas Alytaus miesto tarybos narys Aurelijus Jaruševičius.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė šių pa­rei­gų kon­kur­są paskelbė, nes praeitų metų gruodžio 31 dieną baigėsi buvusios vadovės Stasės Mi­ke­lio­nie­nės kadencija. Ji „Aly­taus bu­tų ūkiui“ vadovavo nuo 1997-ųjų, kai ben­dro­vė įsi­kū­rė vie­toje bu­vu­sio sta­ty­bos tres­to bu­tų ūkio.

A. Jaruševičius nuo 2016-ųjų sau­sio pra­džios iki praeitų metų lapkričio pabaigos dir­bo „Alytaus butų ūkio“  pavaduoto­ju ad­mi­nist­ra­vi­mui. Jis į šias pareigas buvo priimtas vietoje vaiko priežiūros atostogų išėjusios darbuotojos. Nors į darbą ji dar nebuvo sugrįžusi ir A. Jaruševičius galėjo toliau dirbti, jis apsisprendė išeiti iš darbo šalių susitarimu.

A. Jaruševičius vadovauti „Alytaus butų ūkiui“ galės tik gavus Specialiųjų tyrimų tarnybos atsakymą, ir jei nė vienas iš kandidatų neapskųs konkurso rezultatų.

Dar prieš užimdamas naujas pareigas A. Jaruševičius turės apsispręsti – vadovaus „Alytaus butų ūkiui“ ar toliaus dirbs Alytaus miesto savivaldybės taryboje, mat abejos pareigos yra nesuderinamos.

Panašūs įrašai:
1 Komentarai
0 Atsakymai
0 Sekėjai
 
Didžiausią reakciją sukėlęs komentaras
Karščiausias komentatorių susirašinėjimas
1 Komentarų autoriai
  Prenumeruoti  
naujausi senesni daugiausia balsų
Pranešimus apie
Inga

Saunuolis Aurelijau, reikia seimininko seniai, kad pajudetu problemu sprendimai, Tu motyvuotas, sveikinu…