Šaukiamas paskutinis šios kadencijos Alytaus miesto tarybos posėdis: darbotvarkėje – per 40 klausimų

Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis 2023 m. kovo 30 d. 9.00 val. šaukia Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir teikia tarybai svarstyti šiuos klausimus:

 1. DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO (Simona Butrimienė, savivaldybės įmonės Alytaus telekino direktorė; 10 min.)
 2. DĖL SUTIKIMO PRATĘSTI GYVENIMO LAIKOTARPĮ ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRO BENDRUOMENINIUOSE VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE (Romutis Žebuolis, Alytaus miesto šeimos centro direktorius; 10 min.)
 3. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRO 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (R. Žebuolis; 10 min.)
 4. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO 2022 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Loreta Trainavičienė, viešosios įstaigos Alytaus miesto bendruomenės centro direktorė; 10 min.)
 5. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Ingrida Rutkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė; 10 min.)
 6. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIUI (Irma Maskeliūnienė, viešosios įstaigos Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro direktorė; 10 min.)
 7. DĖL VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO VADOVO MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO (I. Maskeliūnienė; 10 min.)
 8. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Jūratė Filatovienė, viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė; 10 min.)
 9. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Marius Jasaitis, viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos direktorius; 10 min.)
 10. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMUI (Artūras Vasiliauskas, viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktorius; 10 min.)
 11. DĖL PRITARIMO NUSTATYTI VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS DIREKTORIAUS MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIUS (Povilas Jagelavičius, savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas); 10 min.)
 12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2022 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (P. Jagelavičius; 10 min.)
 13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-02-28 SPRENDIMO NR. T-62 „DĖL FINANSAVIMO TEIKIMO ATVYKSTANTIEMS DIRBTI Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TRŪKSTAMOS SPECIALYBĖS GYDYTOJAMS IR REZIDENTAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (P. Jagelavičius; 10 min.)
 14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-11-06 SPRENDIMO NR. T-336 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ, ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMO KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (P. Jagelavičius; 10 min.)
 15. DĖL 2023 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (P. Jagelavičius; 10 min.)
 16. DĖL ATSTOVŲ PASKYRIMO Į VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBĄ (P. Jagelavičius; 10 min.)
 17. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į VŠĮ ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES STEBĖTOJŲ TARYBĄ (P. Jagelavičius; 10 min.)
 18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ CENTRALIZUOTO APSKAITOS TVARKYMO (Ona Balevičiūtė, savivaldybės administracijos direktorė; 10 min.)
 19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-22 SPRENDIMO NR. T-364 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (O. Balevičiūtė; 10 min.)
 20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-05-23 SPRENDIMO NR. T-141 „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 10 min.)
 21. DĖL ONOS BALEVIČIŪTĖS ATLEIDIMO IŠ ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ (D. Jezukevičienė; 10 min.)
 22. DĖL GIEDRIAUS GRIŠKEVIČIAUS ATLEIDIMO IŠ ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGŲ (D. Jezukevičienė; 10 min.)
 23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO (D. Jezukevičienė; 10 min.)
 24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-19 SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Mindaugas Vaikšnoras, Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas; 10 min.)
 25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR REMONTO 2023–2025 M. PRIORITETINIŲ EILIŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas; 10 min.)
 26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-30 SPRENDIMO NR. T-67 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠO SUDARYMO IR JO SKELBIMO SAVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja; 10 min.)
 27. DĖL SUTIKIMO PRIIMTI DOVANOJAMĄ TURTĄ (Sonata Dumbliauskienė, Verslo skyriaus vedėja; 10 min.)
 28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-14 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Rasmutė Paužienė, Turto skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas; 10 min.)
 29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTIS PANAUDOS PAGRINDAIS (R. Paužienė; 10 min.)
 30. DĖL TURTO PERDAVIMO (R. Paužienė; 10 min.)
 31. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (R. Paužienė; 10 min.)
 32. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 12-R1, ALYTUJE, NUOMOS (R. Paužienė; 10 min.)
 33. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LELIJŲ G. 44, ALYTUJE (R. Paužienė; 10 min.)
 34. DĖL SUTIKIMO REGISTRUOTI BUVEINĘ STUDENTŲ G. 13-2, ALYTUJE (R. Paužienė; 10 min.)
 35. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMIS IR JŲ IŠNUOMOJIMO (R. Paužienė; 10 min.)
 36. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2023–2025-ŲJŲ METŲ STRATEGINIO PLANO SUDERINIMO (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)
 37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Valūnas; 10 min.)
 38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-30 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, FINANSAVIMO IR ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Valūnas; 10 min.)
 39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-242 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Valūnas; 10 min.)
 40. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO (Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 10 min.)
 41. INFORMACIJA APIE ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITĄ (Algirdas Reipas, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius; 10 min.)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *