Įsteigta Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė „Nemunas-Niemen“

Penktadienį Suvalkuose buvo įsteigta ribotos atsakomybės Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė „Nemunas-Niemen“ (RA ETBG „NEMUNAS-NIEMEN“). Jos steigimo dokumentus pasirašė Alytaus miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis ir Konvento pirmininkas, Palenkės vaivadijos vietos savivaldos asamblėjos patarėjas Cezary Cieślukowski.

Šios grupės tikslas – toliau plėtoti, palengvinti ir skleisti Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimą pasienio regionuose, siekiant stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą grupės veiklos teritorijoje, abipus Lenkijos ir Lietuvos sienos.

„Kad ši Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė „Nemunas-Niemen“ būtų įsteigta, prireikė keleto metų nuoseklaus darbo. Džiaugiuosi, kad jos steigimas atvers mums dar vienus naujus kelius ir Alytuje bei Suvalkų krašte galėsime įgyvendinti įdomius ir reikšmingus infrastruktūrinius, švietimo, turizmo, kultūrinius ir kitus projektus, kurie bus finansuojami iš Europos Sąjungos lėšų. Tikimės, kad visos grupės veikla bus sklandi ir pavyks įgyvendinti daug projektų,“ – sakė N. Cesiulis.

RA ETBG „Nemunas-Niemen“susirinkimo nariais iš Alytaus miesto savivaldybės tapo tarybos nariai Jurgita Šukevičienė ir Andrius Jučas, mero patarėjas Gintaras Rakaitis, savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja Svetlana Delekienė ir Finansų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Vyšniauskaitė. Iš Lenkijos: Konvento pirmininkas (Palenkės vaivadijos vietos savivaldos asamblėjos patarėjas) Cezary Cieślukowski, Konvento vicepirmininkas (Lenkijos parlamento narys) Mieczysław Kazimierz Baszko,  Konvento narys (Palenkės vaivadijos vietos savivaldos asamblėjos tarėjas) Stanisław Derehajło, Konvento narys Tadeusz Chołko, Konvento narys (Punsko tarybos vadovas) Witoldas Liszkowskis ir Konvento narys (Olecko meras) Karolis Sobčakas.

Grupė taip pat turės stebėtojus. Jais nuo Alytaus miesto savivaldybės tapo tarybos nariai Henrikas Šivokas ir Nijolė Makštutienė, savivaldybės administracijos direktorė Ona Balevičiūtė ir Finansų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas Mindaugas Vaikšnoras.

Iš Lenkijos pusės – asociacijos audito komiteto pirmininkas, Lipsko meras Lechas Łępicki, asociacijos audito komiteto sekretorius, Suchovolos meras Michał Grzegorz Matyskiel, asociacijos audito komiteto narys, Seinų apskrities viršaitis Maciej Tomasz Plesiewicz ir Olecko pavieto vadovė Marzanna Pojawa-Grajewska.

RA ETBG „Nemunas-Niemen“ direktoriaus pareigas eis Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vedėja Neringa Rinkevičiūtė ir asociacijos „Euroregion Niemen“ direktorė Małgorzata Dudzińska.

Pagrindiniai bendradarbiavimo grupės „Nemunas-Niemen“ grupės veikos uždaviniai:

  • Skatinti veiksmus, kuriais siekiama gerinti bendrąją gamtos ir kultūros išteklių apsaugą ir bendrą jų valdymą, taip pat išvengti gamtinių ir technologinių grėsmių, įskaitant kovą su klimato kaita.
  • Plėtoti su žmogiškaisiais ištekliais ir infrastruktūra susijusį bendradarbiavimą, pajėgumus ir bendrą naudojimą, ypač tokiuose sektoriuose kaip sveikatos apsauga, kultūra, turizmas, švietimas, žemės ūkis, socialinė politika, saugumas, taip pat mokslinių tyrimų ir technologijų plėtojimo tikslams.
  • Skatinti miesto ir kaimo vietovių ryšius.
  • gerinti paslaugų ir susisiekimo, informacinių ir ryšių tinklų, taip pat tarpvalstybinių vandens ir energijos tiekimo sistemų ir įrenginių, įskaitant atsinaujinančią energiją ir atliekų tvarkymą, pasiekiamumą.
  • Skatinti verslumą, ypač plėtojant smulkias ir vidutines įmones, tarpvalstybinį turizmą, kultūrą ir prekybą.
  • Skatinti teisinį ir administracinį bendradarbiavimą.
  • Skatinti darbo rinkų integravimą.
  • Skatinti vietos iniciatyvas užimtumo, lyčių lygybės ir lygių galimybių, mokymo ir socialinės įtraukties srityse.

Minėtą veiklą grupė vykdys rengdama teritorinio bendradarbiavimo projektus, kurie bendrai finansuojami Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo arba Sanglaudos fondo lėšomis, taip pat projektus, kurie nefinansuojami Europos Sąjungos lėšomis.

Grupė gali dalyvauti valdant ir įgyvendinant visas ar dalį Europos Sąjungos finansuojamų programų, ypač nedidelio masto Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną projektus, jeigu tai leidžia Europos Sąjungos, Lietuvos ir Lenkijos teisės aktai ir programos dokumentai.

Grupė įsteigta neribotam laikui, o joje minėti nariai dirbs ketverius metus.

Vienas komentaras apie “Įsteigta Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė „Nemunas-Niemen“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *