Dalius Sinkevičius: Kodėl miršta alytiškiai?

Po pandemijos išryškėjo, kad Lietuva – tarp 5 pasaulio šalių, kuriose buvo pats didžiausias perteklinis mirtingumas. Labai daug žmonių pandemijos metu mirė ne nuo paties viruso, bet dėl to, kad negavo sveikatos priežiūros paslaugų. Sveikatos priežiūros įstaigos užsidarė, prevencinės programos sustojo ir žmonės negalėjo gauti jokios medicininės pagalbos.

Liūdna, kad Alytus – miestas, kuriame perteklinis mirtingumas Lietuvoje buvo ir yra didžiausias. Nepaisant rekordinės vakcinacijos (virš 90 proc.), kur Alytus aplenkė visą Lietuvą, visgi  Alytus yra perteklinių mirčių čempionas.

Alytaus miesto savivaldybė patenka į raudonąją zoną, nes bandymo žudytis, mirčių nuo piktybinių navikų ir mirčių transporto įvykiuose rodikliai yra didesni už Lietuvos vidurkį. Alytus pirmauja mirčių nuo onkologinių ir kraujotakos ligų skaičiumi.

Žmogus, ištiktas infarkto, 2 valandas laukė pagalbos ir nesulaukė… Alytuje pas kardiologą žmogus gali patekti tik po pusės metų specialisto konsultacijos laukdamas eilėje.

Atsakomybę už tai turi prisiimti vietinė valdžia. Deja Alytuje tai yra vienas iš skaudžiausių dalykų, dėl kurio mes tiesiog netenkame žmonių, kurie negauna sveikatos priežiūros paslaugų. Netenkame žmonių, kurie neturi „papildomų“ lėšų, kad nelaukti pusę metų eilėse ir kreiptis pas medikus privačiai, už pinigus. Eilės gauti nemokamą specialisto konsultaciją siekia iki pusės metų ir žmogus, kuris neturi pinigų, bei neina į privačias gydymo įstaigas už pinigus –  tiesiog laukdamas eilėje, laukia savo mirties…

Ne vienas alytiškis man skundėsi, kad kai pusę metų išlaukęs eilėje, nuvyksta pas gydytoją, išgirsta baisią diagnozę ir susilaukia klausimo: o kur tu buvai anksčiau?

– Kur? Laukiau eilėje, – atsako alytiškiai.

Ką daryti senjorui, kuris verčiamas nemokamos konsultacijos laukti eilėje ir negali iš  karto už pinigus patekti pas gydytoją privačiai? Juk visi mokame privalomą sveikatos draudimą (PSD) ir mums turėtų būti teikiamos privalomos sveikatos priežiūros paslaugos laiku ir kokybiškai.

Labai keista, kai tie patys gydytojai, dirbantys ligoninėje ir poliklinikoje, mums sukuria eiles, o privačiose klinikose mus gali aptarnauti iš karto, bet už pinigus. Todėl tvirtinu, kad eilės yra neatsakingo gydymo įstaigos vadovo valdymo sukurta situacija, kurią būtina ir reikia išspręsti, jeigu Alytų valdytų atsakingas meras ir atsakinga miesto taryba.

2021 metų pradžioje Alytuje gyveno 52 727 gyventojai 2022 metų pradžioje 51 793. 2018 metais alytiškių vidutinė gyvenimo trukmė buvo 78,5 metai ir šis rodiklis viršijo Lietuvos vidurkį. Socialdemokratų ir konservatorių Alytaus miesto valdymo pastangomis 2020 metais alytiškių vidutinė gyvenimo trukmė krito iki 74,6 metų…

Pone Cesiuli su socialdemokratais ir konservatoriais, jūsų valdymo metu Alytus prarado 4000 Alytaus miesto gyventojų ir alytiškių gyvenimo trukmė sutrumpėjo 4 metais.

Kas už tai turi prisiimti atsakomybę?

Alytaus miesto meras ir vicemerai mano, kad jie neatsakingi už sveikatos paslaugų suteikimo kokybę ir  gydymo paslaugų laukiančių pacientų eiles Alytuje. Jie mano, kad už tai atsakinga ligoninė ar poliklinika, nors steigėjai yra miesto taryba. Steigėjai yra pagrindiniai valdytojai ir jie privalo reikalauti atsakomybės iš gydymo įstaigų vadovų. Privalo, bet kodėl to nedaro?

Pirmiausiai, dabartinis meras ir jo pavaduotojai rūpinasi tik savo įvaizdžiu, o ne realiais darbais Alytaus miestui
Tuometinis mero pavaduotojas Šarūnas Klėgeris, kurio žmona dirba ligoninėje, ir mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė  rūpinimąsi alytiškių sveikata imtuoja nuotraukomis iš ligoninės, kurioje bandė savanoriauti pandemijos metu:

Tokiomis nuotraukomis facebook‘e  galima kurti tik iliuziją, kad alytiškių sveikata jiems rūpi, bet turint valdžią savo rankose reikia ne vaidinti savanorius, o imtis konkrečių priemonių ir gydymo įstaigų kontrolės, kad alytiškių sveikata būtų tinkamai rūpinamasi.

Antra – Alytaus miesto taryba, vietoje to, kad atliktų savo pareigą ir kontroliuotų Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninę ir Alytaus polikliniką, tiesiog dirba patys šiose įstaigose, arba ten įdarbinę savo artimuosius

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, kaip ir kitos miesto įstaigos, yra tapusi Alytaus politinių partijų lyderių „lesykla“. 2019 – 2023 metų Alytaus miesto savivaldybės tarybos kadencijoje 7 tarybos nariai glaudžiai susiję su Alytaus apsrkities S. Kudirkos ligonine: 4 tarybos nariai ir dar 3-jų tarybos narių sutuoktiniai dirba ligoninėje.

Alytaus miesto taryboje daugiausiai su ligonine susijusių Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (konservatorių) partijos atstovų.

Daug alytiškių skundžiasi ligoninės priėmimo skyriaus, kuriam vadovauja konservatorių frakcijos narė Vilma Krušnienė, veikla.

Prie konservatorių prisijungė ir buvusi „Alytaus piliečių“ atstovė Valė Gibienė, kuri dirbdama Alytaus miesto savivaldybės vicemere atrinko Artūrą Vasiliauską, kaip tinkamiausią eiti ligoninės direktoriaus pareigas. Kai Valės Gibienės, kaip mero pavaduotojos įgaliojimai pasibaigė, ji įsidarbino Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje pas direktorių Artūrą Vasiliauską, ekonomiste. Kas galėtų paneigti, kad neoficiali viena iš ligoninės direktoriaus konkurso sąlygų buvo vicemerės įdarbinimas pasibaigus jos, kaip vicemerės įgaliojimams?

Iš 27 Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių 7-erių narių glaudūs ryšiai su ligonine trukdo tinkamai kontroliuoti Ligoninės veiklą nors Alytaus gyventojai turi daug nusiskundimų dėl Ligoninės veiklos.

Alytaus miesto savivaldybės ligoninei šiuo metu laikinai, nes kadencija pasibaigus, vadovauja Artūras Vasiliauskas. Ligoninės direktoriaus atlyginimas yra 2497,8 Eur, pagal jo paties pateiktas Turto deklaracijas 2021 metais deklaruotas Artūro Vasiliausko šeimos turtas buvo 829 747 Eur, 2020 metais – 516 935 Eur. Skirtumas yra 312 812 Eur. Kad sukaupti tokį turtą, 2021 metais Vasiliauskų šeimai reikėjo per mėnesį uždirbti 312 812/12=26 067 Eur.

Ligoninės direktorius gegužės mėnesį be kredito sūnaus vardu nupirko namą. Jeigu meras „dangsto“ šį direktorių, tai gal jis ir pats susijęs ligoninės direktoriaus praturtėjimu?

Akis bado ir kai kurių Alytaus politikų gaunama finansinė nauda iš Alytaus miesto gyventojų sumokėtų mokesčių: Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai gauna atlyginimus kaip ligoninės darbuotojai ir kaip tarybos nariai.

Pavyzdžiui, politinio komiteto „Alytaus piliečiai“ atstovė Valė Gibienė, gaudama ir ligoninės ekonomistės ir tarybos narės atlyginimą, per 2019 – 2023 metų kadenciją iki dabar miestui kainavo 110300 Eur, tame skaičiuje 80 544 Eur iš Ligoninės ir  29 756 iš Alytaus miesto savivadybės.

Kiek Alytaus miestui kainuoja su ligonine ir poliklinika susiję Alytaus miesto tarybos nariai ir valdininkai?

Alytaus miesto taryboje dirbantys Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratai (konservatoriai) tiesiogiai arba per sutuoktinius susiję su Ligonine, per 2019 – 2023 metų kadenciją Alytaus miesto gyventojams kainavo 569 653 Eur.

Visų su ligonine susijusių Alytaus miesto tarybos narių ir jų sutuoktinių išlaikymas miesto gyventojams per 2019- 2023 metų kadenciją kainavo 1 123 528 Eur.

Alytaus poliklinikoje situacija tokia pati. Nuo 2017-08-28 metų poliklinikai vadovauja Marius Jasaitis. Marius Jasaitis ilgą laiką dirbo Alytaus miesto savivaldybės teisininku, Teisės skyriaus vedėju. Baigęs Mykolo Romerio universitetą, jo specialybė – teisininkas. Su medicina, sveikatos apsauga neturi nieko bendro, BET priklauso TS-LKD partijai.

Konservatoriaus Mariaus Jasaičio, kaip Alytaus poliklinikos direktoriaus alga yra 6533,7 EUR. Mariaus Jasaičio antroji pusė Eglė Kudzytė dirba Viešojoje įstaigoje Alytaus miesto bendruomenės centras socialine darbuotoja ir jos darbo užmokestis yra 1174 EUR. Alytaus miesto savivaldybės gyventojams konservatoriaus Mariaus Jasaičio šeima per mėnesį kainuoja 7707,7 EUR, per metus 92 492,4 EUR,  o per keturis metus 369 969,6 EUR.

Alytaus poliklinikoje Vyriausiąja slaugos administratore dirba Simona Nedzinskienė, Alytaus konservatorių sąraše kandidatuojanti į Alytaus miesto tarybą 2023 metų rinkimuose. O jos sutuoktinis Simas Nedzinskas darbuojasi Alytaus miesto savivaldybės Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus darbuotoju o pastaraisias metais – šio skyriaus vedėju. Dar papildomai Simas Nedzinskas dirba Alytaus jaunimo centre Kompiuterių priežiūros operatoriumi. Per mėnesį Simona Nedzinskienė Alytaus miestui, kaip Alytaus poliklinikos struktūrinio padalinio vadovė, kainuoja 3665,1 EUR, o Nedzinskų šeima per mėnesį Alytaus miestui kainuoja 7524,34 Eur, per metus 90 292,08 EUR, per 4 metus 361 168,32 Eur.

Trečia – į viešumą iškilus klausimams apie neteisingą lėšų naudojimą – “savi” viską “uždangsto”

Dabartinis meras Cesiulis, praeitoje kadencijoje būdamas antikorupcijos komisijos vadovu, tyliai užglaistė bandymą remiantis gautu skundu atnaujinti tyrimą dėl ligoninės vadovo švaistomų lėšų magnetinio rezonanso tyrimo įrangos priežiūrai ir aprūpinimui. Dar ankstesnėje kadencijoje šis tyrimas buvo “nugesintas” valdžioje buvusių socialdemokratų pastangomis.

Šios kadencijos pradžioje iškilus skandalui dėl mero Cesiulio bendrapartiečio – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus R. Juonio bandymo “prasukti” korupcinę schemą dėl ligoninės chirurginio skyriaus remonto, viskas buvo tyliai „užglaistyta“, atsakomybės už tai niekas neprisiėmė.

Ši situacija Alytuje galėtų būti visai kitokia

Ne ministerija atsakinga už eilių gauti medicinines paslaugas sutrumpinimą. Tai yra mero ir miesto tarybos daugumos atakomybė:

1. Steigėjai (Alytaus miesto taryba su meru) turi reikalauti atakomybės iš įstaigų ir jų vadovų, bet kai 30 proc. tarybos narių susiję su tomis įstaigomis, tai klausimai ir nesprendžiami.

2. Savivaldybės gydymo įstaigų vadovai turi pasirūpinti gydytojams priimtina aplinka, tame tarpe ir teisingu požiūriu į gydytojus, bei jų darbo užmokestį pagal jų kompetencijas, o ne partiškumą ir ryšius. Sudaryti gydytojams palankią psichologinę atmosferą ir gydytojai rinksis daugiau dirbti savivaldybės gydymo įstaigose, o ne privačiose klinikose.

Jeigu tapčiau meru:

Atleisčiau nekompetetingus savivaldybės gydymo įstaigų administracijos vadovus, nes akivaizdu, kad šie „partinį stogą“ turintys vadovai nesusitvarko su savo pareigomis ir dėl to kenčia visi miestelėnai. Ligoninės direktorius A. Vasiliauskas įstaigai vadovauja jau virš 14-kos metų, Poliklinikos direktorius M. Jasaitis įstaigai vadovauja virš 5-erių metų, jau antrą kadenciją.

Siekčiau, kad savivaldybės gydymo įstaigų personalas keistų požiūrį į alytiškius: visi pacientai būtų aptarnaujami ne tik kokybiyškai, bet ir su derama pagarba.

meras cesiulisGydytojai, kurių pareigos dubliuojasi ligoninėje, poliklinikoje, bei privačiose įstaigose, pirmiausiai kokybiškai atliktų savo pareigas savivaldybės gydymo įstaigose, kurios teikia „nemokamas“  (už PSD lėšas gyventojų apmokėtas) gydymo paslaugas ir tik po to žiūrėtų kaip papildomai užsidirbti komercinėse medicinos įstaigose.

Taigi Alytuje situacija yra tokia, kad konservatoriai „prižiūri ir rūpinasi“ sveikatos apsauga, o socialdemokratai  „juos kontroliuoja“ ir „dangsto“. Štai koks mirtinas tandemas skina Alytaus gyventojus ir Alytaus miestą įkalina raudonojoje zonoje pagal didžiausią perteklinių mirčių skaičių. Štai kaip alytiškių sveikata rūpinasi 16 metų valdžioje: tarybos daugumos atstovu, o pastarojoje kadencijoje jau meru „dirbantis“ ponas Cesiulis.

Nuo mero Cesiulio nuotraukų Alytuje nėra geriau gyventi, Alytus pirmauja pagal perteklinį mirčių skaičių!

Žmonės miršta dėl partinių –  korupcinių ryšių, nusikalstamo neveiklumo – aplaidumo ir gydymo paslaugų teikimo kokybės kontrolės nebuvimo.

Man Alytaus gyventojų sveikatos priežiūra – tai visų pirma atsakomybė, žmogiška atjauta ir supratimas.

Politinio komiteto „Už Alytų“ kandidatas į Alytaus miesto savivaldybės merus Dalius Sinkevičius

Politinė reklama bus apmokėta iš politinio komiteto „Už Alytų“ PK rinkiminės sąskaitos. Užs. Nr. 2023-01-27/01

Panašūs įrašai:

4 komentarai apie “Dalius Sinkevičius: Kodėl miršta alytiškiai?

  1. Ką reiškia kainuoja, tai tie žmonės nedirba, neatlieka jokios funkcijos? Ar Jūs teigiate, kad jie gauni atlygį nieko nedirbdami? Tada tai skandalas bet jeigu jie atlieka darbą tai jų kainavimas neturi jokio pagrindo eskalacijai situacijos nes jei dirbs kiti jie irgi kainuos. Problemos tikrai aktualios ir reikalingos sprendimų bet Jūsų kompetenciją mes jau matėme vadovaujant, todėl Jūs tik prieš rinkimus su užsakytais straipsniais kompetetingas.

  2. Kai Alytuje išrausim švogerizmą, tik tada gyvensim geriau. Ačiū, kad viešinate šituos miesto pūlinius, bet juos būtina išoperuoti. O tai gali tik rinkėjai

  3. Daliau, ar suprantate, kodėl Jūs nesate sėkmingas žmogus? Todėl, kad pagiežingas. nusileiskite ant žemės su meile žmogui ir ims sektis. patikėkite tuo. Žmonės miršta ne nuo mero vadovavino ir ne nuo medicinos įstaigų vadovų, jie miršta nuo ligų, senatvės. Alytaus kraštas – senų žmonių kraštas, tad nieko keisto, kai ir mirtingumas čia didesnis, negu tose savivaldybėse, kur daug jaunų žmonių. Pastudijuokite mirusiųjų statistiką.
    Ir dar, minite atlyginimus, kokie yra su mokesčiais, atmetus tuos apie 40 procentų, bus vos ne per pusę mažesnės sumos. Taigi ir Jūs ne ką mažiau mokesčių mokėtojams kainuojate.

  4. Ar ne per drąsu viešinti pinigų sumas ir dar taip neatsakingai išpūstas, kai kasdien girdima apie įsibrovimus, vagystes, užpuolimus? Bet kita vertus, žmonėms, jei taip atsitiktų, toks paviešinimas taptų ir įrodymu, kas tą paskatino.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *