Šaukiamas Alytaus miesto tarybos posėdis

2022 m. lapkričio30 d. 9.00 val. šaukiamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdis ir teikiama tarybai svarstyti šiuos klausimus:

 1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. T-223‚ „Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus miesto paslaugų centro steigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Loreta Kesminienė, Alytaus miesto paslaugų centro direktorė; 10 min.)
 2. Dėl SĮ Alytaus telekino teikiamų mokamų paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo (Simona Butrimienė, SĮ Alytaus telekino direktorė; 10 min.)
 3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimo Nr. T-364 „Dėl didžiausio leistino Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (Ona Balevičiūtė, savivaldybės administracijos direktorė; 10 min.)
 4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-01-27 sprendimo Nr. T-10 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2022 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 10 min.)
 5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr. T-234 „Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų bendrabučiuose nuomos tvarkos aprašo“ pakeitimo (Rasmutė Paužienė, Turto skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas; 10 min.)
 6. Dėl turto perdavimo(R. Paužienė; 10 min.)
 7. Dėl nekilnojamųjų daiktų įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn (R. Paužienė; 10 min.)
 8. Dėl Nekilnojamųjų daiktų pirkimo Alytaus miesto savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo (R. Paužienė; 10 min.)
 9. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo (R. Paužienė; 10 min.)
 10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T-322 „Dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarnybinėms ir jų išnuomojimo“ pakeitimo (R. Paužienė; 10 min.)
 11. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-09-29 sprendimo Nr. T-292 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo“ pakeitimo (R. Paužienė; 10 min.)
 12. Dėl nuomininko atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio (R. Paužienė; 10 min.)
 13. Dėl negyvenamųjų patalpų S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12, Alytuje, nuomos viešo konkurso būdu (R. Paužienė; 10 min.)
 14. Dėl negyvenamųjų patalpų S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais (R. Paužienė; 10 min.)
 15. Dėl pritarimo susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Dvaro žuvys“ 2019-11-19 investicijų sutarties Nr. SRN-142 pakeitimo (Rasa Michnovič, Verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja; 10 min.)
 16. Dėl pritarimo susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Durga“ 2020-04-21 investicijų sutarties Nr. SRN-61 pakeitimo (R. Michnovič; 10 min.)
 17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-22 sprendimo Nr. T-356 „Dėl Alytaus miesto verslo plėtros koordinavimo tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (R. Michnovič; 10 min.)
 18. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-04-16 sprendimo Nr. T-92 „Dėl žemės sklypo Lankų g. 14, Alytuje, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ pakeitimo (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.)
 19. Dėl pritarimo susitarimui dėl 2019-12-19 jungtinės veiklos sutarties Nr. Sr-1990 (3.9E)/US19-382 pakeitimo ir įgaliojimo jį pasirašyti (Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 10 min.)
 20. Dėl pritarimo Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo „Erasmus+“ konsorciumo akreditacijos įgyvendinimui ir lėšų skyrimo (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)
 21. Dėl pritarimo „Erasmus+“ programos projektų „SilentScream“, „MediaSmartCitizensof Future“ ir „MultimodalMindset“ daliniam finansavimui (V. Valūnas; 10 min.)
 22. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimo Nr. T-394 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso komisijos sudarymo“ pakeitimo (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja; 10 min.)
 23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-188 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 5 min.)
 24. Dėl Alytaus miesto savivaldybėje veikiančių sporto organizacijų, įgyvendinančių komandinių žaidimų aukšto sportinio meistriškumo programas, finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo (Gediminas Daukšys, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 10 min.)
 25. Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įpareigojimo (Nijolė Makštutienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė, Laura Radzevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė; 10 min.)
 26. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (N. Makštutienė, L. Radzevičiūtė; 10 min.)
 27. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-08-27 sprendimo Nr. T-270 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (Valerijus Vencius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, L. Radzevičiūtė; 10 min.)
 28. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-09-29 sprendimo Nr. T-280 „Dėl Alytaus miesto sporto tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (L. Radzevičiūtė; 10 min.)
 29. Dėl Alytaus miesto valdybos 1996-03-27 sprendimo Nr. 115 „Dėl Kūno kultūros ir sporto tarybos nuostatų bei tarybos sudėties tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (L. Radzevičiūtė; 5 min.)
 30. Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įpareigojimo (L. Radzevičiūtė; 10 min.)
 31. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro įstatams ir įpareigojimo (L. Radzevičiūtė; 10 min.)
 32. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro teikiamų paslaugų kainų sąrašui (L. Radzevičiūtė; 10 min.)
 33. Dėl Alytaus miesto savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. patvirtinimo (Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja; 10 min.)
Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *