Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programoje – naujos finansavimo galimybės

Ketvirtadienį Alytaus miesto savivaldybės taryba patvirtino Verslo skatinimo ir lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo pakeitimus. Jame atsirado papildomos jaunimui skirtos finansavimo priemonės, pakeisti finansuojamų priemonių limitai, atsirado ir naujos finansavimo priemonės, nustatyta paramos gavėjų atsakomybė ir kontrolė.

Pakitimai atlikti atlikus finansuotų priemonių 2019–2021 m. laikotarpio analizę. Joje nustatyta, kad yra finansavimo priemonių, kurios visa apimtimi neatitinka verslo poreikių.

Finansinė parama teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, įregistruotiems Alytaus miesto savivaldybėje ir vykdantiems ekonominę veiklą savivaldybės teritorijoje, bei verslininkams – fiziniams asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą savivaldybėje ir kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą), skatinamos jaunimo verslumo iniciatyvos ir mokomosios mokinių bendrovės.

Svarbiausi pokyčiai:

  • Nuo šiol įmonės steigimo išlaidų kompensacijai skiriama iki 150 eurų. Įmonė privalo realią ūkinę veiklą pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo įmonės įsteigimo dienos, anksčiau veiklą buvo galima pradėti per 6 mėnesius.
  • Kompensuojamos per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos patirtos verslo planų ir investicinių sutarčių išlaidos iki 700 eurų.
  • Sukurtos internetinės prekybos programėlės, internetinės parduotuvės diegimo išlaidoms dalinai kompensuoti skiriama ne daugiau kaip 800 eurų išlaidų, patirtų per paskutinius 12 mėnesių.
  • Buhalterinių paslaugų išlaidoms dalinai finansuoti bus skiriama 50 proc., bet ne daugiau kaip 500 eurų išlaidų per vienerius metus ir nedaugiau kaip 1 000 eurų per dvejus metus.
  • Padidintos kompensacijų sumos naujai darbo vietai sukurti Alytaus mieste deklaruotam asmeniui, kuris gauna nemažesnį kaip Vyriausybės nustatytą minimalų darbo užmokestį, skiriama vieną kartą iki 1000 eurų. Tokią kompensaciją galės gauti ne anksčiau kaip prieš trejus metus įregistruotos ir iki 10 darbuotojų turinčios įmonės. Vienai įmonei bus kompensuojama ne daugiau kaip už 5 naujas darbo vietas.
  • Mokomosioms mokinių bendrovėms ir naujoms jaunimo verslumo iniciatyvoms dalinai kompensuoti skiriama ne daugiau kaip 200 eurų per metus.
  • Jaunuolių įdarbinimo nuo 14 iki 21 metų darbo užmokesčio dalinis kompensavimas iki 300 eurų.
  • Nebeliko paskolų palūkanų ar finansinės nuomos ar nekilnojamojo turto kompensavimo, gavusių valstybės finansinę paramą vietinių užimtumo iniciatyvų projektams įgyvendinti finansavimo.
  • Nustačius, kad įmonė veikė trumpiau kaip 1 metus, lėšų gavėjas privalės grąžinti lėšas savivaldybei.

Prašymai skirti lėšų teikiami nuo kovo 15 d. iki spalio 30 d. Verslo skatinimo lėšas sudaro Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *