Jaunojo Alytaus miesto menininko stipendijos laimėtojai: „Smagu, kai tave įvertina, kai savo mieste jautiesi svarbus ir reikalingas“

Alytaus miesto savivaldybės jaunojo menininko stipendijos laimėtojai Virginija Dudavičiūtė ir Edvinas Dainauskas.

Kitais metais Alytaus miesto teatro vidaus erdvę papuoš trimatis sienos paveikslas, o alytiškiai išvys filmą apie keturis metų laikus Alytuje. Šių dviejų kūrybinių darbų įgyvendinimo netrukus imsis Alytaus miesto savivaldybės jaunojo menininko stipendijos laimėtojai Virginija Dudavičiūtė ir Edvinas Dainauskas.

„Pretenduoti į jaunojo menininko stipendiją mane paskatino aplinkiniai. Išgirdusi raginimus, iš pradžių pagalvojau: „Ką gi aš čia tokio kuriu, kad galėčiau dalyvauti? Kas aš čia per menininkė?“ Paskui pamaniau, kad neturėčiau nuvilti mane skatinančių žmonių ir turiu bandyti“, – apie sprendimą teikti paraišką Alytaus miesto savivaldybės jaunojo menininko stipendijai atvirauja Justino Vienožinskio menų fakultete dekoratyvinę plastiką studijavusi ir šiuo metu meno salone „Dzyvai“ dirbanti viena išminėtos stipendijos laimėtojų Virginija Dudavičiūtė.

V. Dudavičiūtė jaunojo Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos komisijai pateikė Dekoratyvinės sienų lipdybos kūrybinės veiklos programą. Šis jaunosios menininkės projektas bus įgyvendintas Alytaus miesto teatre. Šalia administracinio įėjimo esančią sieną Virginija planuoja papuošti trimačiu sienos paveikslu, kuriame bus pavaizduota kaukė.

„Kilus projekto idėjai pradėjau galvoti, kur galėčiau ją įgyvendinti. Lauko erdvė tam netiko. Nesinorėjo projekto įgyvendinti autobusų stotyje ar tokioje vietoje, kur galbūt žmonės nepagarbiai su tuo darbu elgtųsi. Norėjosi, kad tai būtų erdvė, kurią, papuošusi savo darbu, galėčiau juo džiaugtis ir didžiuotis. Tad kilo mintis projektą įgyvendinti Alytaus miesto teatre“, – apie projekto įgyvendinimo erdvės paieškas pasakoja V. Dudavičiūtė.

Kol kas trimačio kaukės paveikslo idėja nėra iki galo apgalvota, jaunoji menininkė ją dar ketina aptarti su Alytaus miesto teatro direktore Inesa Pilvelyte. Anot Virginijos, kaukė yra labai charakteringas objektas, tad trimačiame kaukės paveiksle jaunoji menininkė ketina sukurti kuo daugiau detalių, dekoratyvių elementų, kurie papuoš teatro erdvę.

„Kūryba man yra tarsi varikliukas. Ji atveria galimybes bendrauti su įdomiais žmonėmis“, – priduria jaunoji menininkė ir atskleidžia, kad  savo projekto įgyvendinimo ketina imtis  jau greitai – kitų metų pradžioje, o jį baigtų per mėnesį.

„Raginčiau ir kitus jaunuosius Alytaus miesto menininkus teikti paraiškas jaunojo menininko stipendijai gauti, juk reikia save parodyti. Smagu, kai tave  įvertina, kai savo mieste jautiesi svarbus ir reikalingas“, – pasekti savo pavyzdžiu ir kitąmet jaunuosius menininkus Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankoje dalyvauti kviečia V. Dudavičiūtė.

„Mintis pretenduoti į jaunojo menininko stipendiją man kilo spontaniškai. Apie galimybę ją gauti buvau girdėjęs jau anksčiau, tad pagalvojau, kad ir aš galiu pabandyti kažką įdomaus sukurti“, –   atvirauja antrasis jaunojo menininko stipendijos laimėtojas Edvinas Dainauskas.

Jis jaunojo Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos komisijai pateikė Audiovizualinės kūrybinės-meninės veiklos programą. Edvinas ketina sukurti filmą „4 metų laikai Alytuje“. Jaunasis menininkas filme planuoja atkleisti, kaip per pastaruosius metus išgražėjo ir pasikeitė Alytus.

„Filmavimas man yra ir darbas, ir aistra. Juo susidomėjau dar paauglystėje, o ir šiuo metu dirbu būtent su filmavimu susijusį darbą“, –  apie pomėgį, virtusį darbu, pasakoja E. Dainauskas.

Pradėti kurti filmą Edvinas ketina jau netrukus, o baigtų kitų metų pabaigoje. Jaunojo menininko kūrybos rezultatą – filmą „4 metų laikai Alytuje“ galėsime išvysti Alytaus miesto savivaldybės portale.

„Džiaugiuosi jaunųjų menininkų kūrybiškumu,  entuziazmu ir noru kurti  gimtajame mieste. Linkiu jiems sėkmingo kūrybinių minčių įgyvendinimo. Nekantriai lauksime rezultatų, kurie, net neabejoju, pradžiugins tiek alytiškius, tiek ir miesto svečius”, – sako Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja, Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos komisijai pirmininkė Jurgita Šukevičienė.

Šiemet jaunojo Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos komisija sulaukė šešių paraiškų stipendijoms gauti. Vienerių metų stipendiją (kas mėnesį po 200 Eur) komisija nusprendė skirti dviem jauniesiems menininkams.

Nuo 2018 metų Alytaus miesto savivaldybė skyrė stipendijas aštuoniems jauniesiems menininkams.

Šiais metais ji buvo skirta Sandrai Kazlauskaitei, pristačiusiai tarpdisciplininio meno projektą – parodą „Moterų išgyvenimai“. Sandra ne vie­nerius me­tus puo­se­lė­jo min­tį per me­ną pa­kal­bė­ti apie smur­tą prieš mo­te­ris, jos nu­ta­py­ti sep­ty­nių mo­te­rų pa­veiks­lai sim­bo­li­zuo­ja tam tik­rą sa­vai­tės die­ną, pa­veiks­lai ro­do gražią mo­ters iš­orę, bet ša­lia jų ekspo­nuo­ja­mos pilkos, susigūžusios, sulaužytos skulp­tū­ros at­spin­di vi­dų. Moterų is­to­ri­jos ir skir­tin­gos, bet kar­tu ir pa­na­šios. Kiek­vie­na skulp­tū­ra tu­ri sa­vo QR ko­dą su įra­šy­to­mis mo­te­rų is­to­ri­jo­mis.

2020 m. kūrybinės programos #SenuSienuSielos įgyvendinimui – neofreskoms įvairiose Alytaus miesto vietose sukurti – savivaldybė stipendiją skyrė jaunajam menininkui Pijui Šematulskiui.

Jaunojo menininko stipendija skirta ir medžio drožybos figūrų skulptūros parodą „Pasiuntiniai“ Anzelmo Matučio memorialiniame muziejuje 2019 metais surengusiam jaunajam menininkui Mindaugui Jakučioniui ir meninių lėlių parodą Alytaus kraštotyros muziejuje organizavusiai Rasai Benedikienei.

Raminta Maciulevičiūtė – dar viena jaunoji menininkė, už kurios kūrybinę programą – meninių fotografijų ciklą „Viecinės kartos“ apie kelių kartų alytiškius ir skirtingas istorijas 2019 m. taip pat buvo skirta stipendija.

2018 m. tokios stipendijos skirtos Guodai Diržytei, Matui Janušoniui ir Mantui Kazakevičiui, kūrusiems garso instaliacijas, skulptūrų ir instaliacijų parodas.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.