Atsisveikinus su Alytaus krašto šviesuliu doc. dr. Kazimieru Sventicku

 

Su didele širdgėla atsisveikinome su žmogumi, kurio netektis yra ir didelė viso Alytaus krašto netektis. Deja, atsisveikinome tik per nuotolį, mintyse. Šis sudėtingas laikmetis atėmė ne tik neeilinę asmenybę, bet ir galimybę jam nusilenkti, padėti gėlių ar uždegti amžinybės šviesą simbolizuojančią žvakę.

Skaudi žinia apie doc. dr. Kazimiero Sventicko netektį mus pasiekė 2020 m. gruodžio 8 d. Sunku su ta žinia susitaikyti iki šiol.

Tai žmogus, kuriam tiesa, sąžiningumas, principingumas buvo pagrindinės gyvenimo vertybės. Tiek profesinėje veikloje, tiek visuomeniniame gyvenime Kazimieras šiomis vertybėmis vadovavosi.

Doc. dr. Kazimieras ilgą laiką dirbo įvairiose vadovaujančiose pareigose, gilinosi į ekonomikos, verslo ir visuomenės santykius, visuomenės gerovės užtikrinimo mechanizmus, publikavo knygas ir straipsnius. Taip pat vykdė ir pedagoginę veiklą – dėstė universiteto studentams, vedė kursus klausytojams. Visuomeninėje veikloje gilinosi į švarios gamtos ir aplinkos išsaugojimo problemas, buvo reikšmingų pilietinių iniciatyvų idėjinis vedlys ir iniciatorius. Šias veiklas papildė gilios Kazimiero žmoniškosios vertybės – darbštumas, nuoširdumas, noras padėti, atjausti, suprasti.

Beveik visą asmeninį laiką Kazimieras skyrė visuomeniniams reikalams. Anksčiau tai buvo kova prieš ypač taršios celiuliozės gamyklos statybos planus Alytuje, už tinkamą pramoninio dumblo tvarkymą Alytaus rajone, Bakšių kaime, vėliau – kova už istoriškai svarbią kraštui Kurnėnų mokyklą. Nebaigta liko kova už unikalaus Punios šilo, jo gamtinių vertybių išsaugojimą. Pastaruoju metu Kazimieras buvo susirūpinęs galimos naujos chemijos gamyklos statyba Alytuje.

Doc. dr. Kazimieras Sventickas buvo vienas iš mokslininkų draugijos ,,Vizija“ iniciatorių ir steigėjų, buvo šios draugijos pirmininkas ir idėjinis vedlys. Jis buvo aktyvus Pilietinės iniciatyvos aplinkosauginės draugijos „Mūsų Dzūkija“ pirmininkas, Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos draugijos valdybos narys, Alytaus Dzūkijos LIONS klubo narys. Į pilietinių organizacijų inicijuotas problemų sprendimo paieškas Kazimieras įtraukdavo Lietuvos Respublikos Seimo narius, Vyriausybės atstovus, klausimai buvo keliami jo organizuotose konferencijose, pasitarimuose. Visuomeninėse organizacijose jis buvo aktyvus, darbštus, visų gerbiamas ir mylimas.

Šis šviesus ir iškilus, neeilinis ŽMOGUS išėjo labai netikėtai, turėdamas daug veiklų ir planų. Tai didžiulis praradimas ne tik jo artimiesiems, bet ir visuomenei.

Didelę užuojautą skiriame Kazimiero šeimai ir draugams.

Doc. dr. Kazimiero Sventicko asmenybės šviesos neužgesins nei mirtis, nei laikas.

Alytaus mokslininkų draugijos ,,Vizija“ nariai

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *