Gabiam, aktyviam ir kūrybingam jaunimui – galimybė gauti premiją

Asociatyvi nuotr.

Iki 2020 m. lapkričio 5 d. (imtinai) prašome teikti paraiškas dalyvauti Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurse, kurio tikslas – skatinti kūrybingą ar gabų 14–29 metų jaunimą siekti mokslo laimėjimų, dalyvauti savanoriškoje ar visuomeninėje veikloje, skatinti įvairių sričių kūrybingumą.

Konkurse dalyvauti gali:
14–29 metų gabus jaunas žmogus – labai gerai besimokantis jaunas žmogus, rašantis tiriamuosius mokslo darbus, garsinantis Alytaus miestą respublikos ar Lietuvą – tarptautiniu lygiu.
14–29 metų aktyvus jaunas žmogus – jaunas žmogus, aktyviai savanoriaujantis ar dalyvaujantis visuomeninėje veikloje Alytaus mieste.
14–29 metų kūrybingas jaunas žmogus – asmuo, turintis kūrybinių gebėjimų ir laimėjimų, garsinantis Alytaus miestą šalyje ar užsienyje.

Iš viso skiriamos 9 premijos:
Už labai gerą mokymąsi, tiriamuosius mokslo darbus, Alytaus miesto vardo garsinimą respublikos ar tarptautiniu lygiu skiriamos 3 premijos – 800 Eur, 700 Eur, 500 Eur.
Už savanorišką ir aktyvią visuomeninę veiklą skiriamos 3 premijos – 800 Eur, 700 Eur, 500 Eur.
Už kūrybiškumą skiriamos 3 premijos – 800 Eur, 700 Eur, 500 Eur.

Premija yra vienkartinė, skiriama kalendorinių metų IV ketvirtį. Paraišką už jauną žmogų (iki 18 metų) pildo tėvai ar įtėviai, globėjai. Kandidatuojantis į premiją jaunas žmogus (18–29 m.) paraišką pildo pats.

Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu www.avilysreg@alytus.lt. Dokumentai turi būti suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą.

Pateikiami šie dokumentai:
motyvuota paraiška;
ne mažiau kaip 1 argumentuota rekomendacija;
mokslinius, kūrybinius ir kitokius laimėjimus ar veiklą liudijančių dokumentų kopijos, vaizdinė medžiaga;
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 315) 55 178, e. p. dalia.kavolyniene@alytus.lt

Nuostatai

Paraiška

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *