Alytaus rajonas 8-ąjį kartą išrinko metų geriausius

Baigiantis metams paskelbti Alytaus rajono savivaldybės nominacijų konkurso „Alytaus rajono savivaldybės metų geriausieji“ rezultatai. Šventiniame vakare Punioje nugalėtojams įteikti mero garbės raštai ir simbolinės statulėlės.

Nominacijų konkursą Alytaus rajono savivaldybė skelbia kas antrus metus, jis vyksta nuo 2006 metų. Jame dalyvauti gali rajone gyvenantys ir dirbantys asmenys, o kandidatus siūlyti – rajono įmonės, įstaigos, gyventojai. Sprendimą dėl nominacijų suteikimo priima savivaldybės komisija.

Nominacijoms buvo siūlomi visi Alytaus rajone gyvenantys ir dirbantys žmonės, pastaraisiais metais vykdę reikšmingą ir aktyvią veiklą, pasiekę laimėjimų, produktyviai ir kūrybingai dirbę, rengę ir realizavę projektus, renginius, parodas, pasiekę rezultatų, laimėjimų profesinėje ir darbinėje srityse, kurie teikė idėjas, buvo kūrybingi, puoselėjo tradicijas, pelnė aplinkinių pagarbą, siekė daryti kitų žmonių gyvenimą prasmingesnį ir šviesesnį.

Alytaus rajone išrinkti šių metų geriausieji: dvasininkas, mokytojas, medikas, verslininkas, ūkininkas, kultūros darbuotojas, jaunoji asmenybė, kaimo bendruomenės šviesulys.

Nominacijų „Alytaus rajono metų geriausieji“ iškilmingame vakare Punios kultūros namuose dalyvavo savivaldybės vadovai, tarybos nariai, seniūnijų seniūnai, mokytojai, bendruomenių atstovai, seniūnaičiai, įstaigų vadovai, rajono verslininkai.

Šiemet šventiniame vakare Punios kultūros namuose paskelbtos 8 nominacijos, kurioms buvo pateikti 33 kandidatai. Jiems įteikti garbės raštai ir stiklo dizainerio Edmundo Unguraičio autorinis darbas – stiklinis obuolys – su užrašu „Alytaus rajono metų geriausieji 2018“.

Šiais metais Metų mokytojo nominacijai buvo pasiūlyti 10 rajono švietimo įstaigų mokytojų. Metų mokytoja paskelbta Simno specialiosios mokyklos direktorė Janė Žeimienė.

Janė Žeimienė – aktyvi, atsakinga, pareiginga, reikli sau ir kitiems, inicijuoja ir padeda įgyvendinti įvairius projektus, visada pilna naujų idėjų. Ji nuolat stengiasi pagerinti ugdymo sąlygas mokiniams, sudaryti kuo geresnes darbo sąlygas darbuotojams. Aktyviai dalyvauja ne tik mokykloje, bet ir Simno mieste, Alytaus rajone organizuojamuose renginiuose. Dažnai renginius ar projektus inicijuoja pati, prisideda juos įgyvendinant, kartu paskatindama mokyklos bendruomenę ir ugdytinius aktyviau bendrauti ir bendradarbiauti su vietos bendruomene, kitomis Alytaus rajono ir šalies institucijomis.

Metų mediko nominacija iš trijų kandidatų skirta VšĮ Alytaus rajono savivaldybės PSPC šeimos gydytojai, dirbančiai Simno ambulatorijoje, Indrei Vitkienei.

Gydytoja po medicinos studijų nesiveržė dirbti į didmiesčius, bet sugrįžo gyventi į gimtąjį Alytaus rajoną, o mėgstamą darbą surado Simne. Ji yra vertinama už profesionalumą, nuoširdumą, su pacientais lengvai randa bendrą kalbą, atidžiai įsigilina į jų nusiskundimus, niekada negaili gero žodžio, šypsenos.

Metų jaunosios asmenybės nominacija įteikta Daugų Vlado Mirono gimnazijos IV ag klasės mokinei Gretai Jarmalavičiūtei. Šiai nominacijai buvo pasiūlyti du kandidatai.

G. Jarmalavičiūtė yra aktyvi gimnazijos mokinė, dalyvauja įvairiuose konkursuose bei laimi prizines vietas. Aktyviai veikia verslumo ir ekonomikos srityse, programoje „Junior Achievement Lietuva“. Ji buvo mokinių mokomosios bendrovės „C&te“ prezidentė, kuri 2017 m. buvo pripažinta geriausia Lietuvoje. G. Jarmalavičiūtė yra gimnazijos tarybos ir mokinių tarybos narė. 2017 metais buvo gimnazijos komandos narė, laimėjo konkursą „Euroscola“. Aktyvi mergina džiugina ir aukštais akademiniais pasiekimais.

Trys Alytaus rajono parapijų kunigai buvo pasiūlyti Metų dvasininko nominacijai. Ji įteikta Butrimonių Išganytojo parapijos klebonui kunigui Juozui Bakšiui.

Butrimonių Išganytojo parapijos klebonu J. Bakšys tapo 2009 metais ir greitai įsiliejo į visos parapijos gyvenimą, savo gražiais darbai užsitarnavo aplinkinių pagarbą. Gražiai puoselėjama ne tik bažnyčios, bet ir parapijos namų aplinka, kuri tapo neatpažįstama. Klebonas aktyvus visuomeninės veiklos puoselėtojas, renginių dalyvis, aktyviai dalyvauja ne tik Butrimonių bendruomenės gyvenime, bet ir savo gimtojo krašto – Mikalavo kaimo bendruomenės „Šilaičiai“ veikloje. Sportas klebonui taip pat nesvetimas: aktyviai dalyvauja Pivašiūnų tinklininkų, butrimoniškių keturatininkų gretose arba tiesiog suburia kaimynus pamėtyti į krepšinio lanką savo kieme. Butrimonių bažnyčioje tvirtinama bene daugiausia rajone vykstančių santuokų, taip pat vyksta daug krikštynų, o tai liudija artimą klebono ryšį su jaunu žmogumi.

Keturi rajono ūkininkai pretendavo į Metų ūkininko nominaciją. Juo paskelbtas Tomas Panka, ūkininkaujantis Raudonikių kaime. Jis yra ir dendrologas, dekoratyvinių ir retų augalų augintojas, konsultantas.

Šiai nominacijai T. Panka pasiūlytas už aktyvią veiklą ir materialinę paramą Genių kaimo bendruomenei. Ūkininkas randa bendrą kalbą su įvairių socialinių sluoksnių ir amžių žmonių grupėmis. Dalyvauja parodose, mugėse Vilniaus, Kauno, Klaipėdos botanikos soduose. Žinomas ir už Lietuvos ribų. T. Panka pasižymi kilnumu. Lietuvos 100-mečio proga padovanojo ąžuolą, kuris buvo pasodintas prie bendruomenės namų.

Metų kultūros darbuotojo nominacijai pasiūlyti du kandidatai. Komisija nusprendė, kad šiais metais geriausia yra Alytaus rajono kultūros centro choreografė Rasa Janeliūnienė, vadovaujanti net šešiems kolektyvams.

R. Janeliūnienė Alytaus rajone choreografe dirba nuo 2005 metų. Kiekvienais metais dalyvauja respublikiniuose choreografų ir šokių mokytojų teoriniuose ir praktiniuose kursuose. Jos darbas yra svarus indėlis puoselėjant ir populiarinant Alytaus rajono liaudiško šokio kultūrą. Choreografės paruošti kolektyvai dalyvauja Lietuvos dainų šventėse, vietinėse, regioninėse ir respublikinėse šventėse.

2018 m. Metų verslininko nominaciją siūlyta skirti dviem rajono verslininkams. Tačiau nuspręsta šį apdovanojimą skirti UAB „Jundos stalių gaminiai“ direktoriui Gediminui Jegelevičiui.

Ši nominacija verslininkui skirta už nuoširdžią materialinę pagalbą kuriant kaimo bendruomenę „Vaisodžiai“, įkurtas darbo vietas, darbo įgūdžių ir kultūros ugdymą, paramą senjorams, aprūpinant juos kuru, ilgametę paramą Punios seniūnijos „Šviežios duonelės – Oninių“ šventei.

Veiklios rajono bendruomenės aktyvios buvo ir nominacijų konkurse „Alytaus rajono savivaldybės metų geriausieji“. Metų kaimo bendruomenės šviesuolio nominacijai buvo pateikti net septyni kandidatai. 2018 metų apdovanojimas įteiktas Užubalių kaimo bendruomenės „Užubalių gojus“ pirmininkei Felomenai Lazauskienei. Moteris dirba paštininke, tačiau beveik visą savo laisvą laiką skiria kaimo bendruomenės reikalams. Ji suburia žmones kilniems darbams tiek bendruomenės, tiek Alytaus seniūnijos labui.

F. Lazauskienės pastangomis ir atsidavimu yra įgyvendintas ne vienas projektas, kad būtų sutvarkytas bendruomenės pastatas, suorganizuotos vaikų užimtumo stovyklos. Rengdama projektus, ji siekia naudos ne tik savo bendruomenei, bet į savo veiklą įtraukia ir aplinkines. F. Lazauskienė daug stengiasi dėl kaimo vaikų bei jaunimo užimtumo didinimo.

Nominacijų „Alytaus rajono metų geriausieji“ vakare nugalėtojams ir svečiams koncertavo ansamblis QUORUM, baleto šokėjai, atlikėjas Vytautas Šiškauskas ir grupė „Bent“.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.