Šaukiamas Alytaus rajono tarybos posėdis

Liepos 31 dieną (antradienį) Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas šaukia savivaldybės tarybos posėdį. 14 val. rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyksiančiame posėdyje bus svarstomi šie klausimai:

  1. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. K-289 „Dėl priedo fiziniam asmeniui (globėjui ar rūpintojui) už vaiko globą skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (3 min.). Pranešėja – Dalia Burlinskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
  2. Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai (3 min.). Pranešėja – Kristina Kamičaitytė, Finansų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė.

  3. Dėl pritarimo projektams pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“, jų finansavimui ir įgaliojimų suteikimui (3 min.). Pranešėja – Kristina Kamičaitytė, Finansų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė.

  4. Dėl pritarimo projekto „Jaunimo aktyvinimas ir saviraiškos didinimas gerinant sporto infrastruktūrą Kumečiuose ir Verebiejuose“ rengimui ir jo daliniam finansavimui (3 min.). Pranešėja – Kristina Kamičaitytė, Finansų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė.
  5. Dėl mokyklinių autobusų perėmimo ir perdavimo (3 min.). Pranešėjas – Jonas Žemaitis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas.
  6. Dėl atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą (3 min.). Pranešėjas – Jonas Žemaitis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas.
  7. Dėl Alytaus r. Miroslavo gimnazijos pareigybių (3 min.). Pranešėjas – Jonas Žemaitis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas.
  8. Dėl Alytaus rajono ugdymo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programų tvirtinimo (3 min.). Pranešėjas – Jonas Žemaitis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas.
Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *