Kviečiame teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo programoms Alytaus rajono savivaldybėje

Alytaus rajono savivaldybė iki 2017 m. rugpjūčio 18 d. priima paraiškas Alytaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti. NVŠ programa turi būti parengta 2017–2018 mokslo metų laikotarpiui. NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma.

NVŠ teikėjai Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui  (Pulko g. 21, Alytus, 313 kab.) su lydraščiu turi pateikti NVŠ programų atitikties reikalavimams paraiškos formą (Alytaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 1 priedas patvirtintas Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. K-14) ir dokumentus, pagrindžiančius programos atitikties reikalavimus (laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę, duomenų teikėjo prašymą-anketą, individualios veiklos pažymėjimo  arba verslo liudijimo kopijas,  išsilavinimo dokumentų kopijas, o organizacijos – įstatų, registracijos pažymėjimo kopijas ir kitus dokumentus).

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau − NVŠ) programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie: turi teisę vykdyti švietimo veiklą; registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR); turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones; užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo (si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka; turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, galinčius dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais.

Švietimo teikėjas, turintis teigiamą atitikties įvertinimą kitoje savivaldybėje, teikdamas NVŠ programą, turi pateikti ir jo atitiktį įrodantį dokumentą.

Visi nauji NVŠ teikėjai turi būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), o jų programos – užregistruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR). Jeigu įstaiga jau registruota ŠMIR, iš naujo registruotis nereikia. Naujiems NVŠ teikėjams dėl KTPRR registracijos reikia kreiptis į Švietimo informacinių technologijų centrą (ITC). Užregistruoti programas KTPRR galima prisijungus adresu https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/index.xhtml. Užpildytus KTPRR pasižadėjimą bei teikėjo anketą privalote išsiųsti ITC specialistui Mažvydui Jablonskiui (el. p. mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt), kuris suteiks prisijungimo kodą. Jį gavę, suveskite reikalingą informaciją apie programą/as. Skenuotą programų atitikties reikalavimams paraišką  būtina įkelti į KTPRR, o dokumentų originalus  išsiųsti adresu: Suvalkų g. 1, LT03106 Vilnius. Atmintinė NVŠ teikėjams.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistę Jurgitą Osinskienę tel. (8 315) 69 007, el. p. jurgita.osinskiene@arsa.lt.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.