Svarbu skatinti, kad nereikėtų bausti

Apie  saugumą mokyklose, nuobaudų kopėtėlių taikymą – kaip vieną iš patyčių mažinimo būdų, diskutavo Alytaus rajono savivaldybės švietimo, kultūros įstaigų vadovai kartu su  Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato darbuotojais.

Policijoje permainos

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Zita Sadauskienė ir šio skyriaus vyresnysis tyrėjas Donatas Katlauskas pristatė policijos darbo organizavimo pasikeitimus, pažymėjo, kad jau nuo 2016 m. gegužės 1 d. eksperimento tvarka policijos įstaigoje veikla buvo vykdoma pagal naują veiklos organizavimo modelį. Pareigūnai informavo, kad nuo šių metų balandžio 11 d. įsteigti du skyriai – Veiklos ir Reagavimo. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato prižiūrima Alytaus miesto ir rajono teritorija padalinta į šešias grupes – 4 teritorijos mieste ir 2 rajone. Pagal kompetenciją visi pareigūnai vykdo prevencinę veiklą. Alytaus rajono savivaldybės švietimo, kultūros įstaigų vadovams buvo pateikti minėtų grupių pareigūnų kontaktai.

„Po reformos pasikeitė darbo veiklos organizavimas. Policijos pareigūnai tapo mobilesni“, – sakė D. Katlauskas.  Tačiau didžiųjų seniūnijų centrų įstaigų vadovai prašė policijos pareigūnus aktyviau patruliuoti tamsiuoju paros metu dėl nepilnamečių susibūrimo vakarais.

Policijos pareigūnai paklausti apie dažniausiai padaromus nusikaltimus rajone, sakė, kad kiekvienos seniūnijos specifika yra kitokia. „Tos rajono seniūnijos, kurios turi sodų bendrijas, susiduria su vienais sunkumais. Kitokių nusiskundimų sulaukiame iš miškingesnių seniūnijų“, – aiškino Z. Sadauskienė.

D. Katlauskas pažymėjo, kad jaunimo tarpe pradėjo plisti elektroninės cigaretės. „Kadangi jos brangios, todėl vieną cigaretę įsigyja grupė nepilnamečių asmenų“, – tęsė D. Katlauskas, pažymėdamas, kad policijos pareigūnai turi numatę veiksmų planą, kokių priemonių bus imtasi drausminant rūkančius nepilnamečius.

Mokyklose – geroji patirtis

Rajono švietimo įstaigų vadovai padėkojo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėjams Z. Sadauskienei ir D. Katlauskui už bendradarbiavimą ir prevencinės veiklos organizavimą mokyklose.

Švietimo įstaigų vadovai pasidalijo gerąją patirtimi kaip išvengti patyčių mokyklose. Butrimonių gimnazija pristatė „Olweus“ patyčių ir smurto prevencijos programos projektą, kurio viena iš veiklų – nuobaudų kopėtėlių sukūrimas ir taikymas.

„Nuobaudos kopėtėlės – tai dokumentas, detaliai apibūdinantis poveikio priemonių (nuobaudų) sistemą, kurią gimnazijos personalas yra pasirengęs taikyti, kai įvyksta patyčios ar kitas nepriimtinas elgesys, įvardintas kaip patyčios“, – sakė Butrimonių gimnazijos psichologė Stefa Grigalevičienė.

„Nuobaudų kopėtėlių kūrime ir taikyme turi dalyvauti visas mokyklos personalas, jos turi būti iškabintos matomoje vietoje ir kiekvienas mokyklos bendruomenės narys turi žinoti ir nuosekliai taikyti jas iš apačios į viršų“, – tęsė psichologė.

Žemiausia pakopa – įspėjimas, aukščiausia – nusižengusiam mokiniui siūlymas rinktis kitą ugdymo įstaigą.

Psichologė pažymėjo, kad šalia nuobaudų sistemos mokiniams, svarbu taikyti ir skatinimo sistemas, pavyzdžiui, už dalyvavimą olimpiadoje, konkursuose, visuomeninėje veikloje.

„Svarbu skatinti, kad nereikėtų bausti“, – įsitikinusi gimnazijos psichologė S.  Grigalevičienė.

 

 

Alytaus rajono savivaldybės informacija 

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.