Šaukiamas Alytaus miesto tarybos posėdis

Spalio 25 dieną (ketvirtadienį) Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius šaukia 51-ąjį savivaldybės tarybos posėdį. 9 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyksiančiame posėdyje bus svarstomi šie klausimai:

1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-19 SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 10 min.)

2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-12-07 SPRENDIMO NR. T-253 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Gintarė Rimkutė-Merčaitienė, savivaldybės tarybos narė, Peticijų komisijos pirmininkė; 10 min.)

3. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „DZŪKIJOS SPORTAS“ (Saulius Janulevičius, savivaldybės tarybos narys; 10 min.)

4. DĖL ATSTOVAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)

5. DĖL V. VASILIAUSKO IĮ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO (A. Juonienė; 10 min.)

6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-03-31 SPRENDIMO NR. T-81 „DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO IR SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMO APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.)

7. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI (A. Juonienė; 10 min.)

8. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (A. Juonienė; 10 min.)

9. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „GIRINUKAS“ (A. Juonienė; 10 min.)

10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS KAUNO TAIKOMOSIOS DAILĖS MOKYKLAI (A. Juonienė; 10 min.)

11. DĖL 2013-11-14 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-1096 PRATĘSIMO (A. Juonienė; 10 min.)

12. DĖL 2013-11-14 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-1101 PRATĘSIMO (A. Juonienė; 10 min.)

13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUICE & WATER GROUP“ INVESTICIJŲ SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO (A. Juonienė; 10 min.)

14. DĖL UAB „SAUKESTA“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO (A. Juonienė; 10 min.)

15. DĖL IŠSTOJIMO IŠ DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ (A. Juonienė; 10 min.)

16. DĖL PRITARIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS 2018 M. SPALIO 4 D. MEMORANDUMUI DĖL BENDRADARBIAVIMO SIEKIANT DIDINTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMĄ (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja; 10 min.)

17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-09-28 SPRENDIMO NR. T-320 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJUOJAMO 14–29 METŲ JAUNIMO ATRANKOS KONKURSO SUDARYMO“ PAKEITIMO (V. Liaukuvienė; 5 min.)

18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 5 min.)

19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-181 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO KOMISIJOS “ PAKEITIMO(S. Dumbliauskienė; 5 min.)

20. DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO NUSTATYMO (Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja; 10 min.)

21. DĖL KONKURSO ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO(R. Ališauskienė; 10 min.)

22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-33 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ DYDŽIO 2018 M. SPALIO–GRUODŽIO MĖN. VIENAM NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOJE DALYVAUJANČIAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ NUSTATYMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

Panašūs įrašai:
  Prenumeruoti  
Pranešimus apie