Alytaus politinėje padangėje – naujas paukštis

Nenumaldomai artėjant kitų metų savivaldos rinkimams politinės partijos stiprina jėgas. Alytaus politiniame žemėlapyje tarp baltos rožės, kregždės, „Laisvės angelo“ ir „Jaunystės“ skulptūrų“, žmonių šešėlių, saulės bei kitų įsitaisė ir gandras.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) įsikūrė Alytuje – pirmadienio vakarą įvyko steigiamasis Aly­taus mies­to sky­riaus susirinkimas.

Jo metu skyriaus pirmininku išrinktas dabartinis Seimo narys Robertas Šarknickas, jo pavaduotojais tapo Skaistė Ulčickaitė, Valdas Račkauskas ir Rasa Michnovič.

Šiuo metu LVŽS Aly­taus mies­to sky­riaus gretose – 40 na­rių. Artimiausiu metu ketinama pa­teikti kan­di­da­tų są­ra­šą į Alytaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą at­ei­nan­čiais me­tais vyk­sian­čiuo­se sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se bei įvardinti kan­di­da­tą į Aly­taus mies­to me­rus tie­sio­gi­niuo­se jo rin­ki­muo­se.

LVŽS Alytaus m. skyriaus nuotr.

Parašykite komentarą