Alytaus rajone didinama parama gyventojams už būsto šildymą

Asociatyvi pixabay.com nuotr.

Infliacija ir dėl jos susiklostę pokyčiai rinkoje paskatino Alytaus rajono valdžią priimti sprendimą padidinti gyventojams skiriamą socialinę paramą už būsto šildymą. Naujos vidutinės kuro kainos bus taikomos skaičiuojant būsto šildymo išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas nepasiturintiems Alytaus rajono gyventojams.

Alytaus rajono politikai pakeitė kietojo kuro (mišrių malkų, medienos briketų, medienos granulių) kainas, kurios tarybos buvo nustatytos dar šių metų pradžioje, taip pat papildė nauja kuro rūšimi – suskystintomis dujomis balionuose:

mišrios malkos – 76,00 Eur už kub. metrą;

medienos briketai – 424,00 Eur už toną;

medienos granulės – 500,00 Eur už toną;

suskystintos dujos balionuose – 1,60 Eur už kilogramą.

Būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojant kitokį kurą, jo vidutinė kaina prilyginama mišrių malkų kainai.

Vidutinės kuro kainos taikomos 2022–2023 m. šildymo sezonui būsto šildymo išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms skaičiuoti.

Patvirtinus naujas atskirų kuro rūšių kainas, savivaldybės gyventojams, kurie būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudoja kietąjį ar kitokį kurą, bus kompensuojama padidėjusi  jų patirtų išlaidų dalis.

Būsto šildymo išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms mokėti 2022 m. iš Alytaus rajono savivaldybės biudžeto  skirta 124,5 tūkst. Eur. Dėl padidinto valstybės remiamų pajamų dydžio ir išaugusių kuro išlaidų papildomai iš valstybės biudžeto buvo skirta dar 255,4 tūkst. Eur.

Savivaldybės taryba pakeitė Piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašą, supaprastinant būsto šildymo išlaidų kompensacijos skyrimo procedūras – gyventojams kreipiantis dėl kompensacijos skyrimo nereikės pateikti kuro pirkimo dokumentų. Iki šiol asmenys, nepateikę kuro pirkimo dokumentų, negalėjo gauti kompensacijų, tačiau tokiu atveju sunkiai besiverčiantiems gyventojams galėjo būti skiriama tikslinė pašalpa.

– Ką svarbiausia žinoti norintiems gauti būsto šildymo išlaidų kompensaciją?

– Daugiausia prašymų dėl būsto šildymo kompensacijų sulaukiama iš pensinio amžiaus žmonių, tačiau kreiptis gali ne tik jie.

Dėl kylančių energetikos išteklių kainų kompensaciją gali gauti ir vidutinį atlyginimą gaunantys žmonės, vaikus auginančios šeimos, neįgalieji ir kiti, kuriems tokia parama reikalinga. Būsto šildymo išlaidų kompensacija skiriama nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y., tiek būstą šildant centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru (malkomis, dujomis, elektra ir pan.).

Skiriant kompensacijas vertinamos asmens ar šeimos gaunamos pajamos bei išlaidų dalis, tenkanti būsto šildymui apmokėti. Yra ir daugiau sąlygų, į kurias atsižvelgiama skiriant kompensaciją.

Labai svarbu paminėti, kad vertinant, ar asmuo arba šeima turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, nėra vertinamas nuosavybės teise turimas turtas. Ši nuostata galioja iki 2024 m. balandžio 30 d.

Būsto šildymo išlaidų kompensacijos teikiamos gyvenamąją vietą būste deklaravusiems arba būstą nuomojantiems bendrai gyvenantiems asmenims, arba vienam gyvenančiam asmeniui. Jei būstą nuomojantys žmonės nori gauti būsto šildymo išlaidų kompensaciją, su nuomotoju jie turi būti raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešajame registre.

Siekiant palengvinti ir supaprastinti būsto šildymo išlaidų kompensacijos gavimą, besikreipiantiems gyventojams ji bus skiriama iš karto visam šildymo sezonui, jeigu dėl jos kreiptasi likus 1 (vienam) mėnesiui iki šildymo sezono pradžios arba šildymo sezono metu. Tai reiškia, kad pakanka vieno prašymo tam, jog gyventojai visą šaltąjį laikotarpį galėtų gauti kompensacijas. Ši nuostata galios du šildymo sezonus, t. y. 2022–2023 m. ir 2023–2024 m.

Priklausančias kompensacijas bus galima gauti už visą šildymo sezoną, nepriklausomai nuo to, kada asmuo šildymo sezono metu kreipsis dėl kompensacijų. Pavyzdžiui, jeigu kreipsis 2023 m. balandžio mėnesį, kompensacijos galės būti skiriamos už 2022 m. spalio, lapkričio, gruodžio, 2023 m. sausio, vasario ir kovo mėnesius.

Atkreipiu dėmesį, kad kompensacijai už būsto šildymą apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas:

• 50 kvadratinių metrų, jei žmogus gyvena vienas;

• 38 kvadratiniai metrai – pirmam šeimos nariui;

• 12 kvadratinių metrų – antram šeimos nariui;

• 10 kvadratinių metrų – trečiam ir kiekvienam paskesniam šeimos nariui.

Pavyzdžiui, 4 asmenų šeimai būtų kompensuojamos būsto šildymo išlaidos už 70 m² naudingąjį būsto plotą.

– Kaip skaičiuojama kompensacija ir kokius dokumentus reikia pateikti?

– Gyventojams kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp bendrų šeimos arba asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir 2 valstybės remiamų pajamų (VRP – 147 eurai) dydžių (iš viso – 294 eurai) kiekvienam šeimos nariui arba 3 VRP dydžių (441 euras) vienam gyvenančiam asmeniui. Tai reiškia, kad, skaičiuojant būsto šildymo išlaidų kompensaciją, iš gaunamų „į rankas“ pajamų per mėnesį šeimai atimama po 2 VRP dydžius kiekvienam šeimos nariui, t. y., po 294 eurus, o jeigu gyvena vienas asmuo, tai iš jo gaunamų pajamų per mėnesį atimama 3 VRP dydžiai, t. y., 441 eurą.

Kreipdamiesi dėl kompensacijos, žmonės turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą piniginei socialinei paramai gauti ir pažymą apie gaunamas pajamas už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi (tais atvejais, kai ši informacija negaunama iš valstybės registrų, žinybinių registrų ir kt).

Kai būstas šildomas kitomis energijos rūšimis (pvz., elektra), gyventojai papildomai turi pateikti informaciją apie kuro deginimo įrenginį (t. y., dokumentą, nurodantį šilumos katilo tipą / modelį, jo naudingumo koeficientą), duomenis apie suvartotą elektros energiją (kiekį, elektros tarifus). Atkreipiame dėmesį, kad visais atvejais būsto šildymo būdas turi būti registruotas viešajame registre (Registrų centre).

– Dažnai garbaus amžiaus žmonės netenka teisės į kompensacijas dėl pas juos namuose gyvenamąją vietą deklaravusių vaikų ar anūkų, nors jie ten iš tikrųjų negyvena. Kaip sprendžiami tokie atvejai?

– Tokiais ir panašiais atvejais, kai žmogui parama yra būtina, tačiau jis dėl tam tikrų aplinkybių neturi teisės gauti kompensacijos, savivaldybės taryba suteikė teisę seniūnijoms, kad jos, atsižvelgdamos į konkrečių žmonių materialinę padėtį ir kitas aplinkybes, nepasiturintiems gyventojams skirtų tikslinę pašalpą kurui įsigyti. Gyventojų prašymus tokiais atvejais individualiai nagrinėja Piniginės socialinės paramos teikimo komisija, ji teikia siūlymus seniūnui dėl pašalpos skyrimo tikslingumo.

Patariame gyventojams, prieš teikiant dokumentus kompensacijai, jeigu yra galimybė, elektroninėje sistemoje www.spis.lt pasitikrinti, ar tokia parama tikrai priklauso. Čia yra būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuoklė. Jeigu kompensacija priklauso, skaičiuoklė taip pat nurodys preliminarų jos dydį.

Parengta pagal Alytaus rajono savivaldybės informaciją

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *