Politinė atmosfera jau kaista Lazdijuose: siekiama iš posto išversti administracijos vadovę

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė.

Panašu, kad, vis labiau artėjant pavasarį vyksiantiems savivaldos rinkimams, politinė atmosfera kaista Lazdijuose. Politikai užsimojo iš posto išversti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorę Iloną Šaparauskienę. Merei Ausmai Miškinienei buvo įteiktas trylikos tarybos narių pasirašytas teikimas dėl direktorės atleidimo, mat ji prarado politikų pasitikėjimą. Su rašte išdėstytais motyvais nesutinka pati I. Šaparauskienė, kuri viešai išplatino savo poziciją.

Vertina kaip desperatišką norą siekti valdžios

„Rugsėjo 13 dieną savivaldybės merę pasiekė trylikos Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narių opozicionierių (ir ne tik) pasirašytas teikimas, dėl mano atleidimo iš pareigų prieš terminą, praradus Lazdijų rajono savivaldybės tarybos pasitikėjimą. Atitinkami tarybos nariai reikalavo sušaukti neeilinį tarybos posėdį. Vėliau parengtame atitinkamame sprendimo projekte siūloma mane atstatydinus savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas pavesti eiti mano pavaduotojui Sauliui Petrauskui.

Niekada nebuvau ir nemoku kovoti politiniame ringe. Buvau, esu ir išliksiu žmogus, nuoširdžiai ir sąžiningai dirbantis savo darbą. Gal todėl apmaudu ir skaudu dėl 13 tarybos narių pasirašyto rašto. Pasirinkimas reikšti nepasitikėjimą artėjant savivaldos rinkimams yra suprantamas. Akivaizdu, kad šis teikimas yra ne kas kita, kaip teikimą pasirašiusių tarybos narių konkretus žingsnis –  didinti savo įtaką ir susidaryti galimybes sėkmingiau dalyvauti artėjančiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose.

Galiu įsivaizduoti jų desperatišką norą siekti valdžios, tačiau negaliu leisti skleisti melą ir šmeižtą, kuris paliečia ne tik mane, bet ir visą savivaldybės komandą, su kuria visus tuos metus sąžiningai, neskaičiuodami nei valandų, nei energijos dirbome mūsų kraštui. Rašte išvardinti punktai meta neskaidrumo šešėlį ne tik man kaip savivaldybės administracijos direktorei, bet visai administracijos komandai.

Skaudžiausia yra tai, kad visi opozicijos teikime surašyti „argumentai“ yra nepagrįsti ir melagingi. Nuolat naudojamas žodis „galimai“ rodo ir jų pačių puikiai suvokiamą „pučiamą burbulą“. Tačiau net ir tokiu atveju, aiškiai suvokdama savo atsakomybę Lazdijų krašto žmonėms, jaučiu pareigą atsakyti į man keliamus klausimus ir priekaištus.

Stebina politikų norai – vienais atvejais daryti įtaką, o kitais kratytis atsakomybės

Pirmiausia, klausimai susiję su UAB „Lazdijų paslaugos“ vadovo atranka ir paskyrimu, kur tarybos nariai teigia nedalyvavę.  Ši atranka, kaip ir visos iki šiol vykusios atrankos, vyko atvirai ir skaidriai, tam buvo sudaryta atskira komisija. Galiu suprasti Tarybos narių pageidavimą pasirinkti savo kandidatą ir patiems dalyvauti atrankose, tačiau, kaip anksčiau, taip ir minėtu atveju, viską dariau ne pagal politikų norus, o pagal įstatymo raidę.  O įstatymo raidė aiškiai sako, kad organizuojant UAB  „Lazdijų paslaugos“ vadovo atranką savivaldybės tarybos pritarimas nebuvo privalomas.

Dar vienas opozicijos atstovų noras dalyvauti administracijos veikloje aiškiai matomas primetant kaltinimą, susijusį su Alytaus regiono atliekų centru. Politikai teigia, kad šios įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavau ir  balsavau dėl bendrovės valdymo organo – valdybos – panaikinimo, neteisėtai. Kaip jau minėjau, šis kaltinimas analogiškas pirmajam ir atspindi tarybos narių norą dalyvauti absoliučiai visuose administracijos sprendimuose. Tačiau teisės aktai to nenumato. Dalyvavimas minėtame akcininkų susirinkime, sprendžiant valdybos klausimą, atskiro savivaldybės tarybos pritarimo nereikalauja ir tai buvo dar viena mano pareiga, kurią atlikau sąžiningai ir skaidriai.

Kaltindami mane dėl Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktos mūsų krašto pozicijos sveikatos reformos klausimais, opozicijos nariai priešingai – kratosi atsakomybės ir pamiršta, kad ši pozicija dar pavasarį buvo derinta net trijuose pasitarimuose, į kuriuos buvo kviečiami tiek rajono savivaldybės tarybos pozicijos, tiek ir opozicijos  nariai. Yra visų pasitarimų protokolai, kurie rodo, kad paskutiniame posėdyje buvo apibendrinta išdiskutuota informacija ir pristatyta galutinė pozicija – Tarybos nariai ir sveikatos įstaigų atstovai jai vienbalsiai pritarė. Mano pareiga buvo šią poziciją perkelti ant savivaldybės blanko, pasirašyti ir išsiųsti atsakingoms institucijoms. Tą ir padariau.

Tarybos nariai maišo atsakomybes ir siekia įstatymu saugomų asmens duomenų

Dar keisčiau atrodo man mestas kaltinimas dėl UAB „Lazdijų paslaugos“  įmonės finansinių ataskaitų nepateikimo savivaldybės tarybai. Pirmiausia, tokių ataskaitų teikimas yra įmonės vadovo, o ne mano pareiga. Be to, jos yra pateiktos Registrų centrui ir prieinamos ne tik tarybai, bet ir visiems suinteresuotiems asmenims.

Skundas,  kad aš opozicinių savivaldybės frakcijų atstovams neužtikrinau prieigos prie savivaldybės dokumentų valdymo sistemos yra dar vienas melas. Visi tarybos nariai puikiai žino (tie, kas iš tiesų naudojasi sistema, o ne laukia, kol dokumentai įkris į jų pašto dėžutes), kad  prie sistemos, lygiai tokiomis pačiomis teisėmis, jungtis ir  informacijos ieškoti gali tiek valdančioji dauguma, tiek opozicijos atstovai. Tačiau turiu įtarimą, kad opozicijos frakcijų atstovus labiau domina ne bendrai prieinama informacija, o jautrūs duomenys, kuriuos saugo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) –  savivaldybės gyventojų vardai, pavardės, asmens kodai, adresai, gyventojams mokamos socialinės išmokos ir pan. Tačiau čia turiu nuvilti, kad tokios teisės ir labai norėdama nei aš, nei kas nors kitas jiems suteikti negali, nes tai yra nesuderinama su BDAR reikalavimais. Prie tokių jautrių duomenų prieigą turi tik konkrečias tarnybines pareigas atliekantys savivaldybės administracijos darbuotojai.

Pamiršo, kad patys tvirtina biudžetą ir pasirenka finansuojamus objektus

Opozicijos nariams jau kuris laikas labai nepatinka, kad mūsų mieste bus tvarkoma Lazdijų miesto parko erdvė, įrengiant vaikų žaidimų aikštelę. Keisčiausia, kad ir čia jie mato mane, kaip žmogų, priėmusį sprendimą, kas ir kur bus tvarkoma ir už kiek. Ilgai nekomentuodama tik priminsiu, kad aš, kaip administracijos vadovė, biudžeto netvirtinu. Tai daro pati savivaldybės taryba. O klausimas dėl parko erdvių tvarkymo dar 2022 m. vasario mėnesį buvo pristatomas savivaldybės tarybos posėdyje, kuriame dalyvavo praktiškai visi teikimą dėl mano atleidimo pasirašę žmonės. Dar įdomiau tai, kad opozicijos atstovai nurodo iššvaistytus 400 tūkst. (suprask tiek kainavo parko erdvių tvarkymas), tačiau jie pamiršta, kad kol kas esame tik viešųjų pirkimų etape, kai siekiame atrinkti laimėtoją vaikų žaidimų aikštelės įrengimui. Faktiškai projekto įgyvendinimui šiuo metu yra išleista apie 63 tūkst. eurų – infrastruktūros įrengimo techniniam darbo projektui ir miesto parko dalies melioracijos statinių remonto darbams.

Dar vienas kaltinimas, jau tradiciškai tapęs opozicijos rinkimine tema – Lazdijų sporto centro salės statybos. Čia aš kaltinama viskuo iš eilės – sutarčių pasirašymu, nutraukimu ir kt. Tačiau pasakysiu tik tiek, kad gelbėdami šį projektą darėme ir darysime viską. Tik priminsiu, ne Lazdijų savivaldybės administracija, o VŠĮ Sporto centras 2019-03-14 dieną buvo pasirašęs sutartį su Rangovu. Tačiau neradome nei Tarybos sprendimo vykdyti tokį projektą, nei biudžete numatytų lėšų šiam projektui įgyvendinti. Toje sutartyje numatytas tik senojo sporto centro pastato griovimo darbai už 160 tūkst. eurų, kai tuo tarpu mums pavyko tai padaryti už 20 tūkst., tai yra 8 kartus pigiau.

2020-02-28 dieną VŠĮ Lazdijų sporto centras informavo Rangovą dėl sutarties nutraukimo, nes darbai iki tos dienos nebuvo pradėti, neužtikrintas pakankamas finansavimas Sutarties prievolėms vykdyti, statybvietė neperduota.

Taip, tai jautri tema, todėl labai džiaugiuosi, kad šiemet naujojo sporto centro statybos rangos sutartis buvo sudaryta teisėtai ir skaidriai, pirkimą vykdant per Centrinę perkančiąją organizaciją ir užsitikrinus pirminį 3,5 mln. eurų dydžio finansavimą iš Valstybės investicijų programos bei savivaldybės biudžeto lėšų.

Kalta, nes dirbau ir po darbo

Visgi absurdiškiausiai skamba man mestas kaltinimas dėl savivaldybės lėšų iššvaistymo darant bankinius pavedimus (darbo užmokesčiui, laidojimo pašalpoms ir išmokoms patiems tarybos nariams). Tikiuosi, kad tarybos nariai suvokia, kad lėšų iššvaistymas reiškia jų pervedimą neteisėtam adresatui, neteisėtu tikslu. Užtikrintai ir kategoriškai pareiškiu, kad to niekada nebuvo ir negali būti. Visi pavedimai vyksta įprasta tvarka – suformuojami finansininkės ir patvirtinami administracijos vadovo. Šiuo atveju nusikaltau tiek, kad dirbau ir atostogų metu, ir po darbo. Kolegos puikiai žino, kad pareigas atlieku atsakingai ir dažnai dirbu ilgiau, nei numatytos oficialios darbo valandos. Neskaičiuoju aš ir savo asmeninio turto, kurį naudoju tarnybiniams tikslams. Nors opozicijos nariai labai detaliai aprašė mano kelionę tarnybiniu automobiliu nedarbo metu, tačiau ir čia jie smarkiai klysta – pirma, minėtu atveju aš vykau darbiniais klausimais, o antra – per visus 3 savo darbo metus dažniausiai darbiniais tikslais naudojuosi būtent savo automobiliu arba viešuoju transportu.

Baigdama noriu dar kartą atvirai ir sąžiningai pasakyti, kad nė vienas iš tarybos narių mestų kaltinimų nėra pagrįstas. Todėl net jeigu tarybos narių dauguma nuspręs atleisti mane iš administracijos direktorės pareigų, tai bus išimtinai su valdžios troškimu susijęs sprendimas ir nesąžiningas politinis žaidimas. Apgailestauju, kad toks politikų kuriamas chaosas labai ženkliai stabdo mūsų kraštui būtinus darbus, tiesiogiai kenkia mūsų krašto žmonėms, demotyvuoja savivaldybės darbuotojus – mano kolegas, kuriems esu nepaprastai dėkinga už visus trejus nuoširdaus darbo ir palaikymo metus“, – rašoma viešai paskelbtame I. Šaparauskienės rašte.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.