Šaukiamas Alytaus miesto tarybos posėdis

Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis 2022 m. balandžio28 d. 9.00 val. šaukia Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir tarybai teikia svarstyti šiuos klausimus:

 1. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Arturas Juškauskas, Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius; 10 min.)
 2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos2009-10-08 sprendimo Nr. T-201 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų“ pripažinimo netekusiu galios (A. Juškauskas; 10 min.)
 3. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus šilumos tinklai“ 2021 m. veiklos ataskaitai (Mindaugas Nevardauskas; UAB „Alytaus šilumos tinklai“ direktorius; 10 min.)
 4. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ 2021 m. veiklos ataskaitai (Jurijus Červiakovskis, UAB „Dzūkijos vandenys“ direktorius; 10 min.)
 5. Dėl pritarimo Alytaus miesto paslaugų centro 2021 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Loreta Kesminienė, Alytaus miesto paslaugų centro direktorė; 10 min.)
 6. Dėl pritarimo UAB „Alytaus butų ūkis“ 2021 m. veiklos ataskaitai (Egidijus Mensevičius, UAB „Alytaus butų ūkis“ direktorius; 10 min.)
 7. Dėl pritarimo Alytaus nakvynės namų 2021 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Artūras Galakvoščius, Alytaus nakvynės namų direktorius; 10 min.)
 8. Dėl pritarimo Alytaus miesto šeimos centro 2021 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Romutis Žebuolis, Alytaus miesto šeimos centro direktorius; 10 min.)
 9. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro 2021 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Loreta Trainavičienė, Vš ĮAlytaus miesto bendruomenės centro direktorė; 10 min.)
 10. Dėl Alytaus kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų ir leidinių kainų sąrašo patvirtinimo(Daina Pledienė, Alytaus kraštotyros muziejaus direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei, vykdanti direktoriaus funkcijas; 10 min.)
 11. Dėl pritarimo Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos 2021 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Lina Kamorūnaitė, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, vykdanti direktoriaus funkcijas; 10 min.)
 12. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Kristina Samasionokaitė, Alytaus kultūros centro direktorė; 10 min.)
 13. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro 2021 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Tomas Stupuris, VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktorius; 10 min.)
 14. Dėl viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo (Jūratė Filatovienė, VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė; 10 min.)
 15. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Ingrida Rutkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė; 10 min.)
 16. Dėl pritarimo brangios medicinos priemonės (prietaiso) įsigijimui (Artūras Vasiliauskas, VšĮAlytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktorius; 10 min.)
 17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2021 metų ataskaitos patvirtinimo(Povilas Jagelavičius, vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas); 10 min.)
 18. Dėl 2022 m. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo (P. Jagelavičius; 10 min.)
 19. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-02-28 sprendimo Nr. T-62 „Dėl finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Alytaus miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (P. Jagelavičius; 10 min.)
 20. Dėl pritarimo Alytaus šv.Benedikto gimnazijos 2021 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, Loreta Šernienė, Alytaus šv.Benedikto gimnazijos direktorė; 10 min.)
 21. Dėl pritarimo naujos redakcijos Alytaus šv.Benedikto gimnazijos įstatams (V. Valūnas, L. Šernienė; 10 min.)
 22. Dėl pritarimo Alytaus jaunimo centro 2021 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, Jūratė Treigienė, Alytaus jaunimo centro direktorė; 10 min.)
 23. Dėl Alytaus jaunimo centro 2022–2024-ųjų metų strateginio plano suderinimo (V. Valūnas; J. Treigienė; 10 min.)
 24. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų 2021 m. veiklos ataskaitoms ir 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)
 25. Dėl įgaliojimo tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijų sudėtį ir atestacijos programas (V. Valūnas; 10 min.)
 26. Dėl pritarimo Alytaus Vidzgirio progimnazijos sporto aikštelių atnaujinimo projektui (V. Valūnas; 10 min.)
 27. Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus, klasių skaičiaus kiekviename sraute ir mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, mokinių priėmimo laiko 2022–2023 mokslo metais nustatymo (V. Valūnas; 10 min.)
 28. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-08-26 sprendimo Nr. T-266 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 10 min.)
 29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-01-27 sprendimo Nr. T-1 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)
 30. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-46 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (Auksė Juonienė, Turto skyriaus vedėja; 10 min.)
 31. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr. T-234 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų bendrabučiuose nuomos tvarkos aprašo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 32. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-11-25 sprendimo Nr. T-312 „Dėl nuomos teisių įsigijimo skelbiamų derybų būdu“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 33. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimo Nr. T-13 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 34. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo (A. Juonienė; 10 min.)
 35. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Juonienė; 10 min.)
 36. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Juonienė; 10 min.)
 37. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 38. Dėl negyvenamųjų patalpų Varėnos g. 29-R1, Alytuje, panaudos (A. Juonienė; 10 min.)
 39. Dėl negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 12-R1, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu (A. Juonienė; 10 min.)
 40. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-245 „Dėl viešame aukcione parduodamo Alytaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 41. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-10-28 sprendimo Nr. T-288 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, ir lengvatų nustatymo“ pakeitimo (Sonata Dumbliauskienė, Verslo skyriaus vedėja; 10 min.)
 42. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir mero 2021 metų veiklos ataskaitai (Nerijus Cesiulis, Alytaus miesto savivaldybės meras; 30 min.)
 43. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos ataskaitai ir Alytaus miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 metų ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Ona Balevičiūtė, savivaldybės administracijos direktorė; 30 min.)
 44. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimo Nr. T-372 „Dėl Transporto lengvatos suteikimo keleiviams, važiuojantiems Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja; 10 min.)
 45. Dėl Alytaus miesto savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų statybos, rekonstravimo ir remonto prioritetinių eilių sąrašų patvirtinimo (Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas; 10 min.)
 46. Dėl valstybinės miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis žemės sklypuose, esančiuose prie Mažosios Dailidės ežero Alytaus mieste, kadastro Nr. 1101/0026:98, 1101/0026:99, 1101/0026:100 (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.)
 47. Dėl žemės sklypo Sidabrio g. 8, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono (V. Bartusevičienė; 10 min.)
 48. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. T-278 „Dėl Darbuotojų, kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, kategorijų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (Laura Radzevičiūtė, savivaldybės tarybos narė; 10 min.)
 49. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimo Nr. T-23 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (L. Radzevičiūtė; 10 min.)
 50. Dėl Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigas trūkstamos specialybės pedagogams, socialiniams pedagogams ir psichologams tvarkos aprašo patvirtinimo (L. Radzevičiūtė; 10 min.)
 51. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-04-29 sprendimo Nr. T-147 „Dėl Renginių organizavimo Alytaus miesto savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja; 10 min.)
 52. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2022 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 10 min.)
 53. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-190 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo(Dalia Jezukevičienė; Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 10 min.)
 54. Dėl UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro 2021 metų veiklos ataskaitos pristatymo (Algirdas Reipas, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius; 10 min.)
Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *