Artėjantys rinkimai formuoja naują politinę sąjungą: turi priekaištų ir administracijai

Kuo arčiau savivaldos rinkimai, tuo garsiau girdėti politinių būgnų mušimas. Panašu, kad Alytaus miesto valdantiesiems oponuojantys politikai nusiteikę jungti politines jėgas artėjančių savivaldos rinkimų labui ir ieškoti teisybės ten, kur jie jos pasigedo šioje kadencijoje. Šiuos planus patvirtino Alytaus miesto tarybos narė Laura Radzevičiūtė, pastebėta vienoje Alytaus miesto kavinių dalykiškai besišnekučiuojanti su kitu politiku – Gediminu Daukšiu, kuris yra vienas iš pagrindinių neseniai susikūrusios asociacijos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ steigėjų.

Aso­cia­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ pa­grin­di­niai stei­gė­jai yra Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai G. Dauk­šys ir Va­lius Mi­ce­vi­čius, o asociacijos vadovu paskirtas Sigitas Leonavičius.

„Yra atviras Sigito Leonavičiaus kvietimas jungtis prie jo vadovaujamos įkurtos ir ofi­cia­liai už­re­gist­ruo­tos nau­jos aso­cia­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“. Tad vyksta diskusijos dėl politinių jėgų sujungimo“, – teigė L. Radzevičiūtė.

Todėl ne atsitiktinai vienoje Alytaus kavinių antradienį buvo pastebėta L. Radzevičiūtė su G. Daukšiu.

„Taip, buvome susitikę aptarti politinių klausimų. Ypač mus neramina administracijos darbas. Daug kas viltis dėjo į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorę Onutę Balevičiūtę. Iš jos buvo tikėtasi vokiškos tvarkos ir įstatymo raidės laikymosi. Akivaizdu, kad direktorė šiandien yra tapusi įrankiu“, – kalbėjo L. Radzevičiūtė ir paaiškino, kad tai susiję tiek su Alytaus Jaunimo parko, Dailidės ežerėlio teritorijos  išmiškinimu, tiek su gatvių formavimo klausimais.

„Niekas nevyksta, o viltys, kad bent jau bus laikomasi įstatymų, tvarkos žlugo. Sieksime administracijos atsakomybės“, – kalbėjo politikė.

Ji prasitarė, kad dar daugiau dvejonių kyla ir dėl to, kad valdantieji turi planų iš Aplinkos plėtros komiteto pirmininko pareigų versti Sigitą Leonavičių. Esą tai patvirtintų faktą, kad politinius oponentus siekiama užčiaupti.

Kurios politinės jėgos planuoja jungtis artėjantiems savivaldos rinkimams, pasak L. Radzevičiūtės, dar kalbamasi.

Susisiekus su G. Daukšiu, kalbėti apie politinių jėgų jungimąsi jis nebuvo nusiteikęs, tačiau patikino, kad šiuo metu Alytaus miesto taryboje esanti frakcija „Sprendimai ir atsakomybė“, kurią sudaro G. Daukšys, S. Leonavičius ir Valius Micevičius, visuomet bendradarbiauja su kitomis tarybos frakcijomis miestui ypač svarbiais klausimais.

„Matome labai blogas tendencijas, kai administracija galimai atlieka korupcinius veiksmus, apie kuriuos žino tiek tarybos, tiek administracijos vadovai“, – sakė G. Daukšys ir kaip pavyzdį įvardijo iš biudžeto mokamą darbo užmokestį už realiai neatliekamą darbą.

Paprašytas paaiškinti, politikas įvardijo problemas Alytaus sporto ir rekreacijos centre, esą jame dirba treneriai, kuriems mokamas darbo užmokestis, nors realiai vaikų jie netreniravo. Esą dėl to finansiškai nukenčia sąžiningai dirbantys treneriai. Be to, apie šią situaciją, pasak G. Daukšio, gerai žino ir miesto vadovai, tačiau nieko nedaro. Dar daugiau klausimų politikui kyla ir dėl sporto klubų finansavimo, tačiau paaiškinančių atsakymų į juos gauti nepavyksta.

„Mes negalime sėdėti rankų sudėję, todėl su skirtingomis politinėmis jėgomis tariamės, kaip savivaldybės darbą padaryti skaidresniu“, – paaiškino G. Daukšys.

„Dzūkijos veidas“ primena, kad L. Radzevičiūtė į Alytaus miesto tarybą buvo išrinkta pagal Lietuvos centro partijos sąrašą. G. Dauk­šys, S. Le­o­na­vi­čius ir V. Mi­ce­vi­čius į šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą bu­vo iš­rink­ti pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ kan­di­da­tų są­ra­šą. Ta­čiau ne­tru­kus jie iš aso­cia­ci­jos „Už Aly­tų“ pa­si­trau­kė dėl ne­su­ta­ri­mų su jos va­do­vu To­mu Pa­čė­su.

Panašūs įrašai:

17 komentarų apie “Artėjantys rinkimai formuoja naują politinę sąjungą: turi priekaištų ir administracijai

 1. Pirma kaip tarybos nariai tegu kiekvienas prisiima iš savęs kaip politikų, atsakomybes. Kaip tarybos plėtros komiteto pirmininko postas strateginis valdančių postas, nes opozicijai įstatyme kiti postai nustatyti, tad už valdančių reikia atsakyt. Kaip ir kitiems, kodėl, baigiantis kadencijai alytiškiams nepaaiškinta, kiek paskolų ir kaip gražint planuoja? Kodėl efektyviai miesto labui neišnaudoti pramonės parko, aerodromo, nėra švietimo pertvarkų ir rimto darbo per es paramą strategijų? Ar ir toliau taryba toleruoja, kaip tarybos narys dėl neįtinkančių temų dėl pramonės parko, aerodromo, orlaivių įpatumus tarybos narys per teismo ieškinį save prilygindamas privačiam asmeniui kur reikalavimai mažesni nei politikui, vaikos per tūkstantinius ieškinius neįtinkantį alytiškį? Ar jau Alytuj negalima prabilt apie rimtas pramonės parko, aerodromo orlaivių problemas? Ar aerodromo 100 ha vertės apie 40 milijonų kaip kelių dvaras viso miesto saskaita? Tokios destrukcinės ir dvigubus standartus vaizduojančių oponuojančių dar nebuvo. Tik alytiškiams kelt mokesčius ir skundinėt, vietoj kad taryboj patys teiktų savalaikius sprendimus situacijai gerinti.

 2. Du klaunai ;). Viena Vokiškai jau neblogai pramokusi kai sanatorijoje pasisėdėjo už dalyvavimą veikoje, kitas už sūnėno nuodėmes neturi kur akių dėti ir net raudoniu išmuštas… Gaila abiejų o galėtų būti normalūs žmonės iš savęs pajuokos nedarę…

  1. O prie ko čia sūnėnas, prie ko čia vokiečių kalba ? Jei nori loti ant konkurentų lok, bet bent priežastį įtikinamą surask

   1. Pasivaikščiok po miestą ir pasiklausyk miestelėnų bei sek žinias ir tada žinosi kad ponia Vokietijoje už blogus darbus uždaryta buvo 😉 o Dauksio girto suneno keliones automobiliu baigėsi tragedija aukos seimai ….

    1. O prie ko čia sūnėnas ??? Sūnėnas suaugęs, be to turi savo tėvus. Ar dėdė suaugusį diedą turi už rankos vedžioti ? Eik į pilnatį toliau žiūrėti, nes rašai kaip iš mėnulio iškritęs

     1. Saldyk uogas su grybais ir ne lysk į ten kur nesupranti…. Tevas dave tai laikyk tvirtai nes gali likti tik šlapia vieta paskui iš didelio pasakoriaus !!!

 3. Kokie priekaištai direktorei, jei patys pribalsavo ir dabar vaizduoja? Ar ne Alytuj gyvena ir nežinojo Rotušės aikštės brokų istorijos? Labai mandri ir oponiojančius vaizduojantys, nieko nenusileidžia atseit valdantiems. Pusę kadencijos kalė per beprasmes interpeliacijas, peticijos dėl voveriukų ir kitų cirkų..Į pabaigą atsibudo…Tegu žiniasklaida paviešina konkrečius jų kaip tarybos narių teiktus sprendimus tarybai svarstyt ir raštu registruotus. Nes būtent tarybos narių kompetencijos teikt sprendimų siūlymus tarybai svarstyt ir pagal tai konkrečiai vertinama tarybos narių veiklos efektyvumas. Nei iš vieno oponuojančio nesigirdi rimtų problemų kėlimų, apart veliama į smulkmę nukreipt. Dėl Jaunimo parko ir ..seniai taryba turėjo pastebėt patys, o ne laukt. Būt taryba svarstę anais metais viešintą savivaldybės valdininkų kolektyvinį pareiškimą dėl mobingo, gal šias problemas valdininkai būt pasakę į akis tarybai. Bet erelių taryba nedryso svarstyt ir dabar nežiniukus vaizduoja. Nesuvokiama, kaip įmanoma taip primityviai kvailint, lyg Alytuj niekas nesuvokia apie savivaldą ir kokiais metodais atskiri taryboj irias. Ir ne pirmą kadenciją.

 4. Pagal Alytaus miesto rangą tarybai stipriai trūksta intelekto, išminties, net elementarios pagarbos žmogui ir stengias nematyt drystančių sakyt teisybę. Anais metais nesvarstydami taryboj ignoravo, slopino net valdininkų viešintą ir oficialiai pasirašytą pareiškimą dėl mobingo. O jei būt taryba kaip priklausę svarstę šį pareiškimą, iškvietę į tarybą pasisakyt pasirašiusiųjų pareiškimą valdininkų, tie gal būt jau tada minėję atvejus dėl Jaunimo parko ir panašiai, kur kadencijai einant taryba ypač oponuojantys vaidino nežiniukus ir dabar teisėsaugai apskundinėja. Kaip ir meras nudegė, nes tada būtent meras turėjo inicijuot šio pareiškimo atvirą svarstymą taryboje. Dabar gaunas po 30 metų per savivaldą dar daugiau daugėja dvigubų standartų, nežmoniškumo ir nemokšiškumo.Kaip priešingai šių negatyvų turėjo mažėt. Dabar viešumoj nesimato valdyme tų, kurie gebėtų viešą interesą iškelt aukščiau kitų. Ir atsargiai alytiškiai, strateginės temos apie pramonės parko, aerodromo, orlaivių ypatumus tai pavojingos temos. Galimi susidorojimai per derinius su teisėsauga ypač mėgsta būnant politikais privačiais ieškiniais užmėtyt. Vietoj aiškint kaip priklauso politikams, prisilygina paprastiems ir civ. ieškiniais slopina. Atskiri tarybos nariai išsiskiria įtartinais santykiais su teisėsauga, ypač kur pirmi skūst, nei kaip tarybos nariai teiktų siūlymus tarybai svarstyt ar aiškint alytiškiams, jei klausia. Pas kaip kuriuos kaip tradicija suvokia, kuo daugiau teisėsaugai skundžia, tuo mandresnis politikas. Trumpiau Alytuj tolsta nuo rimtos savivaldos. Įsivyrauja interesų grupės, prisidengiant gražiais lozungais.

 5. Specialiai dėl Jaunimo parko yra taip. Kadangi čia analogas stadijono bylos, kur ir dėl laiku neatliktų procedūrų tada nemažai valdininkų nudegė, tad dalis tų pačių siekiant atkreipt mero ir tarybos bei visuomenės dėmesį prieš metus platino valdininkų kolektyvinį pareiškimą dėl mobingo. Esmė spaudžia daryt, kaip ne visos suderinimo procedūros atliktos. Bet tuo met arogantiškai meras ir taryba pareiškimo taryboj nesvarstė siekiant išsiaiškint pakvietus valdininkus garbingai akis į akį, pareiškimą kažkur į stalčių nukišo. Visuomenė tradiciškai valdininkų nepalaikė. O taryba ne pirmas kartas, kaip nesugeba ir vengia rimtesnius klausimus net tarpusavy garbingai akis į akį sprest. Kaip ir kiek iš visuomenės klausi dėl paskolų, aerodromo orlaivių pramonės parko temos net dalis piktybiškai žiūri kad nekiltų, taip ir panašiai per tarybos nesiskaitymą vėliau dar patys apskundinėja. Čia yra labai negarbingi ir nežmoniški metodai. O, kad taryba tarpusavį erzinas vietoj sutelkto darbo miestui, nuo to ir jiems bei kitiems tik blogiau. Nes per savivaldą įsivėlę į perteklinius erzelynus, kurių prie rimto valdymo net neturėtų būt. Taip sakant tesia savigriovimo ir nykimo energiją.

 6. Tokie supermandri oponuojantys, kad priekaištų tik sau neturi ir nekelia sau jokių reikalavimų. Arba kaip nori išsidirbinėja, o iš kitų reikalauja patys negebėdami kaip tie geriau. Ne politikais, o kaip kažkokiais išskirtiniais ponais vaizduoja. Paskundžia teisėsaugai ir jau Alytaus kaimuke didieji politikai. Toks suvokimas taryboj tik sutaria mokesčių didinime, kitur kuždas kuždas ir kaip kas nesigauna, ar nepasidalija, prasideda imitavimai oponuojančių ir kitokių. Pigus cirkas alytiškiams, nuo kurio nėra linksmumų. Tegu pasigiria, kiek tarybos nario išmokų per kadenciją prigraibę, o kaip politikų rezultatų miesto labui nėra. Ar tragiški, kur gali užstabdę ir tesia.

 7. Seniai laukiam, kad visokius neišmanėlius ir tuos, kurių kišenės pilnos interesų, išmestų į politinį sąvartyną

 8. na ir ką gero nuveikė šita alia politikė? Visus kiek pasiekė apipylė pamazgom, kaip ką net nulaužė. Pratęskit mano komentarą su jos gerais darbais

 9. Toks taip vadinamų gaujinių, kanalizacinių metodų net per teisėsaugą stilius. Nedrysta svarstyt anais metais taryboj kur valdininkai viešino kolektyvinį pareiškimą dėl mobingo, ten konkrečius atvejus buvo parinkę kad atkreipt dėmesį į problemas valdyme kur nuo šių ir prasideda, vėliau per teisėsaugą šie dar velia ir gelbėtojus vauzduoja. Nors tik kaip nutekančios kanalizacijos prasiskverbę kvapiukai. Kur deja per tarybą ilgai laikosi.

  1. Pati didžiausia miesto kanalizacija yra tokio mėnulio žmogelio kliedesiai. Kai pilnatis, taip ir pasipila paklodės…

 10. Alytaus miesto valdymą per tarybą semia kanalizaciniai metodai. Kaip ir kitur kur pasiekia, iš kart nenubėgusios kanalizacijos kvapelis. Dirbt per teisėsaugą skundinėjant, prieš patiems priveliant. Mada, vis mandresni taryboj jaučias per apskundinėjimus per teisėsaugą. Prieš metus taryba nesvarstė savivaldybės valdininkų kolektuvinio pareiškimo dėl mobingų, kur jau tada valdininkai ir Jaunimo parko problemas kėlė, ir dalis tos pačios tarybos narių per teisėsaugą velia dėl Jaunimo parko problemų. Politikoj tai prilygsta užsikimšusiai kanalizacijai. Patys užkišę kaltina kitus.

 11. Bandantys stiprėt kanalizaciniai metodai Alytaus miesto taryboj įvaldę būdus turtėt. Kaip būdami politikais per privačius kaltinimus samoningai siekiant pakenkt ir nuslopint neįtinkančius dėl pramonės parko, aerodromo, orlaivių įpatumus stengias turtėt per teisminius ieškinius nuo ubagų. To dėka net babdyt kurt kanalizacines asociacijas. Siekiant pritraukt daugiau šių metodų iki nužmogėjimų pasekėjų. Bando jie burt, bet kvapelis ne koks.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *