Mokytojams – sveikinimo žodžiai, proginės dovanos ir padėkos raštai

Butrimonių gimnazijos pedagogus Mokytojų dienos proga pasveikino vicemerė Dalia Kitavičienė. Alytaus rajono savivaldybės nuotraukos.

Alytaus rajono mokytojus savivaldybės sveikinimai Tarptautinės mokytojų dienos proga pasiekė jų darbo vietose. Mero Algirdo Vrubliausku ir savo vardu juos sveikino vicemerė Dalia Kitavičienė, patarėja Dalia Paulauskaitė, administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė, direktorės pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, vykdanti vedėjo funkcijas, Evelina Žukauskienė.

Mokytojams dėkota už išmintį, kantrybę, mokiniams perduodamas žinias, atskleidžiamus jų gebėjimus ir puoselėjamas gerąsias savybes. Linkint visokeriopos sėkimės, mokytojams padovanotos saldžios dovanos – proginiai šokoladai. Už gerą, iniciatyvų, kūrybingą, atsakingą darbą 11 mokytų apdovanoti mero ir 4 – švietimo, mokslo ir sporto ministrės padėkomis.

Mero padėkos raštais apdovanoti: Daugų Vlado Mirono gimnazijos mokytoja Henrieta Lapinskaitė už aktyvumą, iniciatyvumą,  kūrybingumą,  projektų  ir programų rengimą bei vykdymą; V. Mirono gimnazijos mokytoja Stasė Vitkauskienė – už puikius mokinių brandos egzaminų rezultatus, tarptautinių projektų vykdymą ir dalijimąsi su kolegomis tiek metodine, tiek dalykine patirtimi; Pivašiūnų gimnazijos mokytoja Lina Leškevičienė – už kruopštų pedagoginį darbą, mokyklos aplinkos puoselėjimą ir grąžinimą; Butrimonių gimnazijos mokytoja Nijolė Karkauskaitė – už sąžiningai ir profesionaliai atliekamą pedagoginį darbą, bendruomenės narių telkimą veiklai; Krokialaukio T. Noraus-Naruševičiaus gimnazijos mokytoja Irena Šeimienė – už aktyvią, kūrybišką ir atsakingą pedagoginę veiklą; Simno gimnazijos mokytoja Jurgita Lenkauskienė – už nuoseklų gabių mokinių ugdymą, ruošimą olimpiadoms ir konkursams, dailės parodų iniciavimą ir organizavimą; Simno gimnazijos mokytoja Vineta Dzenkauskienė – už inovatyvią, aktyvią ir kūrybišką pedagoginę veiklą bei krašto istorijos puoselėjimą; Miroslavo gimnazijos mokytoja Aušra Asakavičienė – už įvairiapusę pedagoginę veiklą, aktyvų ugdytinių pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymą, skatinant juos asmeniniu pavyzdžiu; Meno ir sporto mokyklos mokytoja Laima Zalanskienė – už nuoseklų ir kryptingą darbą, puikius mokinių pasiekimus ir mokyklos vardo garsinimą respublikos mastu; Simno specialiosios mokyklos sekretorė Vida Čižauskienė – už sąžiningą, nuoširdų, atsakingą darbą bei iniciatyvą ir atsakomybę atliekant papildomas pareigybės aprašyme nenumatytas užduotis; Pivašiūnų gimnazijos mokytoja Daiva Ambrasienė – už kūrybišką ir atsakingą pedagoginę veiklą, geranoriškas iniciatyvas ir aktyvų dalyvavimą bendruomenės veikloje.

Tarptautinės mokytojų dienos proga, atsižvelgdama į mero rekomendacijas, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė apdovanojo padėkos raštais 4 Alytaus rajono mokytojus: už nuoširdų, kūrybingą ir atsakingą pedagoginį darbą -Daugų Vlado Mirono gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją metodininkę Gitaną Ivanauskienę, Miroslavo gimnazijos biologijos, chemijos vyresniąją mokytoją Redą Kančienę; Butrimonių gimnazijos socialinę pedagogę metodininkę Ramutę Jablonskienę; už nuoširdų, kūrybingą ir atsakingą pedagoginį ir vadybinį darbą – Pivašiūnų gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui Viliją Bareikienę.

Alytaus rajone yra 6 gimnazijos, 7 ikimokyklinio ugdymo skyriai, Simno specialioji mokykla bei Meno ir sporto mokykla. Švietimo įstaigose dirba 272 pedagogai.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius (nuotr. iš kairės) pasveikino Simno specialiosios mokyklos kolektyvą.
Administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė (nuotr. antra iš dešinės) įteikė mero padėkos raštą Meno ir sporto mokyklos mokytojai Laimai Zalanskienei (nuotr. trečia iš dešinės).
Krokialaukio gimnazijos mokytojus sveikino buvusi mokinė, Krokialaukio seniūnė Gintarė Navickienė.
Butrimonių gimnazijos socialinei pedagogei metodininkei Ramutei Jablonskienei ministrės padėkos raštą įteikė vicemerė Dalia Kitavičienė.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *