2020-ieji Alytaus rajono vadovams ir politikams: netrūko nei iššūkių, nei darbų

Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje meras Algirdas Vrubliauskas pristatė darbus, kurios savivaldybė atliko išskirtiniais 2020 metais. Juos ženklino ne tik gyventojų patirti dideli nuostoliai dėl gaisro įmonėje „Ekologistika“, bet ir kilusi COVID-19 pandemija.

Šių nelauktų ir nedžiuginančių įvykių akivaizdoje buvo ir kuo pasidžiaugti: paminėti Simno – Lietuvos mažosios kultūros sostinės – metai,  Simno bažnyčios jubiliejus, renovuotas išskirtinis kultūros objektas Kurnėnų mokykla, suremontuota daugiau kelių, diegiama žalioji energija, gyventojams suteikta daugiau paslaugų.

Taryba pritarė savivaldybės veiklos ataskaitai. Toliau darbai bus tęsiami pagal Savivaldybės 2021–2028 m. strateginės plėtros planą.

Savivaldybės administracijos direktorės Gintarės Jociunskaitės 2020 m. veiklos ataskaitai taip pat pritarta. Veikla vykdyta pagal Savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano 10 programų.

Savivaldybės taryba

2020 m. vyko 7 tarybos posėdžiai, 2 iš jų – išvažiuojamieji: vienas – Simne, kitas – Žuvinto biosferos rezervate. Per metus priimti 276 sprendimai.

„Išskirtinis įvykis – įsteigta Alytaus regiono plėtros taryba. Veikdamos kartu ir išvien, regiono savivaldybės daugelį svarbių klausimų galės spręsti kompleksiškai, per bendrus projektus galės gauti ir įsisavinti daugiau lėšų, tokiu būdu konkuruoti su kitais regionais. Gali būti ir taip, kad mūsų projektai taps ambicingesni, persikels į kitų, gretimų savivaldybių teritorijas, tačiau visa tai tik pasitarnaus geresniam, gražesniam krašto gyvenimui“, – sakė meras A. Vrubliauskas, kuris yra išrinktas Regiono plėtros tarybos Visuotinio dalyvių susirinkimo pirmininku.

Savivaldybės darbą ir gyventojų aptarnavimą 2020 m. reikėjo organizuoti karantino sąlygomis: posėdžiai, pasitarimai, gyventojų aptarnavimas vykdytas nuotoliniu būdu.

Rajono savivaldybė praėjusiais metais įvertinta svarbiausiu Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanoijimu – „Auksine krivūle“ už pagalbą ūkininkams likviduojant gaisro įmonėje „Ekologistika“ padarinius.

Rajonas jaunėja

Registrų centro duomenimis, 2020 m. pradžioje rajone gyveno 28 tūkst. 543 gyventojai. Iš jų pensinio amžiaus žmonių – 23,8 proc. Tai yra  mažiausiai tarp regiono savivaldybių. 14,6 proc. sudarė vaikai iki 14 m., 61,6 proc. –  gyventojai nuo 14 iki 65 m. Per metus registruota 100 santuokų, 200 naujagimių, kuriems savivaldybė padidino išmoką nuo 200 iki 500 eurų.

Rajone daugėja naujakurių, statomi gyvenamieji namai. 20 jaunų šeimų pasinaudojo finansine paskata įsigyjant pirmąjį būstą.

COVID-19 pandemijos iššūkis

Metai bus nepamirštami dėl užklupusios pandemijos. Savivaldybei ir rajono sveikatos priežiūros įstaigoms – Pirminės sveikatos priežiūros centrui, Greitosios medicinos pagalbos stočiai, Visuomenės sveikatos biurui– teko susidurti su nelengvu iššūkiu.  Vyko darbas mobiliajame punkte, karščiavimo klinikoje, gyventojai aprūpinti dezinfekcinėmis priemonėmis, pervežami į saviizoliacijos vietas, apgyvendinami, pavežami į gydymo įstaigas ir iš jų, vykdoma saviizoliacijos kontrolė, dezinfekuojamos patalpos.

Atnaujintas Greitosios medicinos pagalbos stoties autoūkis – gauti  2 nauji greitosios pagalbos automobiliai.

Biudžetas

Savivaldybė 2020 m gavo daugiau pajamų negu planavo. Planuota – 32 mln. 219 tūkst.  eurų, gauta – 33 mln. 994,9 tūkst. eurų – 1 mln. 775 tūkst. 800 eurų daugiau. Daugiausia lėšų panaudota švietimui – 26,8%,  infrastruktūrai – 22,4%, socialinei ir sveikatos apsaugai – 14,3%.

„Restauravome unikalią Lauryno Radziukyno mokyklą. Darbus pristatėme visuomenei, Vyriausybės atstovams. Ši mokykla pristatymo metu gavo naują simbolinį vardą –  Alytaus rajono perlas“, – pažymėjo meras A. Vrubliauskas.

Labai svarbūs ir kiti projektai.  Ant 6-ių Alytaus rajono viešųjų pastatų įrengtos fotovoltinės saulės elektrinės: ant Butrimonių, Daugų, Miroslavo, Pivašiūnų, Simno gimnazijų bei Daugų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės stogų. Skirtas finansavimas įrengti atsinaujinančius energijos šaltinius dar 6-iuose visuomeninės paskirties pastatuose: mokyklose, seniūnijose, globos namuose.

Praėjusiais metais rajone daug investuota į kelių remontą. Savivaldybės kelių remontui skirta  4 mln. 546 tūkst. 700 eurų. Suremontuota 14,17 km žvyrkelių, išasfaltuota 24,19 km kelių, vykdoma kelių priežiūra – 1124,4 km.

Vykdyti valstybinių kelių remonto projektai: Onuškis–Butrimonys–Punia. Šio kelio pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimui 142 tūkst. eurų skyrė savivaldybė. Daug saugesnė tapo žiedinė  sankryža ties Daugais kelyje Naujieji Valkininkai–Daugai–Alytus. Daug patogesnis ir greitesnis susisiekimas tapo išasfaltavus žvyrkelius Kampai–Ryliškiai–Merkinė ir Skraičionys–Klydžionys.

Teritorijų planavimas, statybų leidimai

Pernai savivaldybė išdavė 155 statybą leidžiančius dokumentus, 10 daugiau negu pernai, iš jų 89 leidimai – gyvenamiesiems namams statyti. Daugiausia naujų gyvenamųjų namų statoma Alovės  ir Alytaus seniūnijose. Išduoti 7 leidimai modernizuoti daugiabučius gyvenamuosius namus pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą: Angininkų k., Komisaruvkos k., Simno m., Daugų m., Vaisodžių k., Talokių k.

Simno miesto Pavasario g. gyventojams renovavus namų kvartalą, savivaldybė tęsia pažadą ir tvarko kvartalo aplinką bei infrastruktūrą.

Ugdymo procesas pritaikytas karantino sąlygoms

Rajone veikia 6 gimnazijos, 1 specialioji mokykla, 1 neformaliojo ugdymo įstaiga, 1 pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius, 1 pagrindinio ugdymo skyrius, 6  ikimokyklinio ugdymo skyriai. 2020 m. mokėsi 1461 moksleivis, pirmą klasę pradėjo lankyti 100 vaikų, 6 daugiau nei 2019 m.

Moksleiviai aprūpinti kompiuteriais ir įranga, prieiga prie interneto. Valstybinius brandos egzaminus laikė 126 abiturientai, istorijos egzamino rezultatai geresni už šalies vidurkį. 18-ai  studentų skyrėme 6 tūkst. 800 eurų paramą. Ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankė 240 vaikų, 11 daugiau negu 2019 m.

„Visose mokyklose užtikrinamas priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas bei priežiūra visą dieną. Venciūnuose ir Miroslave atidarytos naujos lopšelio-darželio grupės“, – kalbėjo meras A. Vrubliauskas.

Vaikų ir moksleivių užimtumas, sportas

Pernai vykdyta 21 neformaliojo vaikų švietimo programa, kurioms skirta 55 tūkst. 597 eurai. Užsiėmimuose dalyvavo 600 moksleivių. Rajone vyko 22 stovyklos vaikams. Vasarą įgyvendinti 37 vasaros poilsio projektai.

„Vaikai keliavo po Lietuvą, kai kurie pirmą kartą pamatė jūrą, lankėsi jūrų muziejuje. Ekskursijose dalyvavo 1300 vaikų ir bendruomenių narių“, – sakė meras.

Sporto veikloms ir aikštynų projektams skirta  857 tūkst. 600 eurų. Dėl COVID-19 pandemijos karantino gyventojai sportavo savarankiškai.  Sporto šventes vasarą vis dėlto surengė Luksnėnų, Venciūnų ir kitos bendruomenės.

Pernai atnaujinta Krokialaukio daugiafunkcinė aikštelė, Simno gimnazijos sporto aikštynas, atidaryti nauji aikštynai Mergalaukyje, Užupiuose, Kumečiuose, Verebiejuose.

Socialiniai reikalai, sveikatos priežiūra – arčiau žmogaus

Socialinė apsauga ir sveikata – antra pagal finansavimą sritis. Pernai pradėta teikti naujų paslaugų: laikinas atokvėpis, asmeninis asistentas, pagalba krizės situacijoje. Iš viso socialinėms paslaugoms skirta – 1 mln. 500 tūkst. eurų. Taip pat teiktos socialinės paslaugos: integrali pagalba, pagalba į namus, socialinė globa, kompleksinės paslaugos šeimai, vaikų dienos socialinė priežiūra, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos.

Mažėja socialinės pašalpos gavėjų – 2020 m. buvo 645, tai yra 125 mažiau negu 2019 m. Per 6-erius metus sumažėjo 80 proc. pašalpų gavėjų, išlaidos per šį laikotarpį sumažėjo 74,7 proc. 2020 m. išmokėta 682 tūkst. 600 eurų pašalpų. 435 paramą gavę gyventojai atliko visuomenei naudingą veiklą.

Pagerėjo sąlygos rajono Pirminės sveikatos priežiūros centre. Pradėjo dirbti 3 nauji gydytojai, įrengti 2 nauji gydytojų kabinetai, padidinta laukiamojo erdvė, įdiegta skambučių laukimo eilė, įrengta moderni patalpų vėdinimo sistema. Parengti naujos Miroslavo ambulatorijos statybų projektiniai pasiūlymai.

Gerėja sąlygos šeimoms

Be to, kad rajono gyventojų šeimoms,  gimus kūdikiui, skiriama 500 eurų,  vykdomas vaikų dienos centrų plėtros projektas Butrimonyse ir Rimėnuose. Šeimos pagalbos centras paslaugas suteikė 118 šeimų. Įrengtas naujas socialinis būstas Kančėnuose ir Pivašiūnuose, 5 šeimos apgyvendintos socialiniuose būstuose, 1 – sodyboje su žeme. Toliau vykdoma Priklausomybių mažinimo programa. Pagalba pasinaudojo daugiau negu 50 gyventojų.

„Vaikų globos srityje pasiekėme gerą rezultatą, o svarbiausia – daugiau laimingų vaikų ir šeimų. Globos namuose vaikų mažėja: 2014 m. gyveno 54, 2020 m. – 5.  Šeimose globojami 97 vaikai“, – pasidžiaugė meras.

Verslas, gyventojų užimtumas

„Išliekame tarp lyderių Lietuvoje pagal ūkio subjektų skaičiaus augimą. 2020 metais įregistruota 1260 ūkio subjektų. Iš jų 96 – nauji (2019 m. – 59). Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimui skyrėme beveik 100 tūkst. eurų. Paramą gavo net 67 įmonės. Daugiau kaip pusė paramos – naujoms įmonėms, jų pernai buvo net 35“, – sakė meras A. Vrubliauskas

Daugiau kaip 62 tūkst. eurų skirta naujoms darbo vietoms įkurti. Paramos gavėjai  deklaravo, kad yra sukūrę 80 naujų darbo vietų. Jau 6 m., kai 44-ioms individualioms veikloms savivaldybės taryba nustato tik 1 euro mokestį.

Rajone įvairiomis priemonėmis padedama gyventojams įsidarbinti ir dirbti. Kompensuojamos kelionės išlaidos į darbą ir atgal įsidarbinusiems Alytaus rajono savivaldybės bedarbiams – tuo pasinaudojo 20 buvusių bedarbių (2019 m. buvo 17), Pasinaudojus užimtumo didinimo programos priemonėmis, laikiniesiems darbams įdarbinti 47 bedarbiai.

Įgyvendinant Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelį, dalyvavo 125 asmenys. Turėjome daugiausia dalyvių tarp 23 savivaldybių. Įgyvendinant projektą įtrauktos NVO, iš kurių perkamos socialinės paslaugos. 14 proc. dalyvių, daugiausia tarp visų projekte dalyvaujančių savivaldybių, pasiekė tikslą – mokosi arba dirba.

Kultūra – po COVID-19 debesimi

Dėl pandemijos rajone vyko mažiau renginių, tačiau kultūros darbuotojai randa įvairių būdų pasiekti gyventojus: organizuoja edukacijas, koncertus, kuria muzikinius sveikinimus internetu, bibliotekininkai įsikūrė po skėčiais.

Atslūgus pandemijai, vasarą vyko išskirtinė Simno – Lietuvos mažosios kultūros sostinės – šventė, Simno Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios 500 metų minėjimas, iškilmingai paskelbtas ir apdovanotas 14-asis Alytaus rajono Garbės pilietis. Savivaldybės taryba šį vardą suteikė kardinolui, politiniam kaliniui, sovietmečio neginkluotojo pasipriešinimo dalyviui, kovojusiam už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, pogrindinės spaudos leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ steigėjui ir ilgamečiam redaktoriui Jo Eminencijai Sigitui Tamkevičiui.

Žalioji energija, aplinkosauga

Saulės elektrinės, atnaujinti šilumos katilai jau įrengti 6, dar bus 6 rajono visuomeninės paskirties pastatuose – mokyklose, seniūnijose, globos ir bendruomenės namuose. Savivaldybė išdavė 3 leidimus vėjo elektrinėms statyti. Įrengtos 45 pusiau požeminės ir antžeminės atliekų konteinerių aikštelės. Iš biudžeto gyventojams skiriamos kompensacijos naujiems šilumos katilams įrengti, todėl jie kainuoja 60 proc. pigiau, 300 eurų kompensacijos skiriamos už nuotekų tinklų įrengimą. Pastarąją gavo 247 gyventojai. Gražinti aplinką skatinami gyventojai, įmonės, įstaigos, organizacijos, nes organizuojamas Aplinkos tvarkymo konkursas.

Žemės ūkis: paramos suma – 15 mln. 660 tūkst. eurų

Alytaus rajone registruotas 3051 ūkininko ūkis, pernai įregistruotas 101 naujas ūkis. Įregistruota beveik 10 tūkst. žemės ūkio transporto priemonių – ūkininkų technika kasmet modernėja. Daugėja ūkininkų, draudžiančių pasėlius ir gyvulius. 2020 m. kompensuota 140 tūkst. eurų draudimo įmokų.

Daug daugiau atlikta melioracijos darbų. Sutvarkyta 65 km melioracijos griovių ir 44 pralaidos (buvo planuota – 11 km griovių ir 12  vnt. pralaidų), skirta – 443 tūkst. eurų. Darbai atlikti: Vankiškių, Verebiejų, Krokialaukio, Butrimonių, Kančėnų, Mergalaukio, Genių, Mikalavo kadastrinėse vietovėse.

Aktyvios bendruomenės

Bendruomenių projektinėms veikloms skirta 173 tūkst. 700 eurų. Vykdyti įvairiausi projektai: nuo laiptų atnaujinimo, pagalbos į namus – iki ekskursijų prie jūros.

Kančėnų kaimo bendruomenė „Dėmesio centras“ pirmoji rajone ant bendruomenės namų įrengė saulės elektrinę ir modernų „oras–vanduo“ šildymą, Gervėnų žmonės išvalė tvenkinį ir įkūrė poilsio zoną, Pocelonių „Perkūnkalnis“ suremontavo lauko rūsio patalpas edukacinėms veikloms. Mikalavo, Junčionių, Alovės ir Kumečių bendruomenės karantino metu senoliams ir kitiems rizikos grupių gyventojams pristato maisto produktus, vaistus ar kitas  būtinas prekes, padeda sumokėti mokesčius.  Mikalavo kaimo bendruomenė už pilietiškumą 2020 metais kartu su Alytaus rajono savivaldybe sprendžiant Covid-19 sukeltas problemas apdovanota Vidaus reikalų ministerijos padėka.

„Susitelkę galime pasiekti daug. Savivaldybė kartu su „Užubalių gojaus“, „24 kaimynų“ ir kitomis bendruomenėmis inicijavo du tyrimus dėl  UAB „LitGrid“ elektros pastotės keliamo triukšmo. Atlikta galimybių studija, garso slopinimo priemonių įrengimą numatoma baigti šiemet“, – sakė rajono meras A. Vrubliauskas.

Rajonas padeda ir sodininkų bendrijoms. Savivaldybė asfaltavo Takniškių g. Bazorų k. ir Sodininkų g. Medukštos k. Sodininkų bendrijoms panaudota 552 tūkst. 790 eurų.

Turistai neaplenkia Alytaus rajono

Covid-19 pandemija apribojo turistų srautus, bet rajone atsirado naujų pramogų ir maršrutų: „Baimės namai“ Nemunaityje, programa „Pas raganas ir žiniuonius“ Pavartėnų k., „Paukščių namelis“  Verebiejų k., išpopuliarėjo Kumečių krioklys, Punios šilo ir kt. maršrutai.

Per Lietuvą driekiasi keturios Šv. Jokūbo piligrimų kelio atšakos. Jos siekia ir Alytaus rajoną. Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas išrinktas  Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos prezidentu. Asociacija vienija 26 savivaldybes.

Alytaus rajone įrengti lankytinų vietų kelio ženklai, informaciniai stendai ir krypties rodyklės pėstiesiems.

Gintarė Jociunskaitė: „Metai, kai mokėmės gyventi ir dirbti kitaip“

Savivaldybėje darbai vyko pagal įgyvendinamas Strateginio veiklos plano priemones, tačiau, kaip ataskaitą pristatydama kalbėjo administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė, visų metų darbo, pastangų, išgyvenimų, įtampos, sunkių ir malonių momentų sutalpinti joje neįmanoma.

„Jeigu reikėtų parašyti ataskaitos pavadinimą, turbūt rašyčiau taip: „Metai, kai mokėmės gyventi ir dirbti kitaip“. „Kilome po gaisro“:  pirmiausia tai buvo metai po didžiojo gaisro įmonėje „Ekologistika“. Savivaldybės administracija nupirko papildomus pieno tyrimus dioksinams ištirti, kad kuo mažiau gyventojų auginamų galvijų būtų utilizuota – vietoje 130 utilizuota 43, bei dirvožemio ir želmenų tyrimus. Rinkome duomenis apie įmonių, ūkių ir gyventojų patirtus nuostolius, teikėme prašymus Finansų ministerijai. Pasiekėme, kad  ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms ir kitoms įstaigoms maksimaliai būtų atlyginta žala. Šiam tikslui gavome 302 tūkst. eurų. Savivaldybės teritorijoje vis dar tęsiama savivaldybės lygio ekstremali situacija iki kol bus įvykdytas gyventojų sveikatos biomonitoringas“, – sakė administracijos direktorė.

Prisitaikėme dirbti karantino sąlygomis

Įsigaliojus teisės aktų nustatytiems reikalavimams, darbas savivaldybių įstaigose organizuotas nuotoliniu būdu, teko ieškoti naujų darbo formų bei metodų ir visą veiklą pertvarkyti kitaip. „Organizavome išvažiuojamuosius tarybos posėdžius, pasirūpinome techninėmis ir ryšio priemonėmis, kad galėtų vykti nuotoliniai tarybos bei komitetų posėdžiai, tarybos narių ir darbuotojų pasitarimai, susitikimai su gyventojais. Pakeitėme  administracijos vidaus tvarkos taisykles. Jas papildėme nuostatomis apie nuotolinio darbo tvarką“, – sakė G. Jociunskaitė.

Taip pat nuostatuose patvirtintos prevencinės priemonės, stabdančios COVID-19 plitimą darbo vietose.  Saugant darbuotojų bei rajono gyventojų sveikatą, pertvarkytas gyventojų aptarnavimas – iki šiol didžiąją dalį paslaugų gyventojams teikiame nuotoliniu būdu, elektroninėmis priemonėmis. Savivaldybės administracijos ir seniūnijų patalpose gyventojai priimami tik išskirtiniais atvejais, kai nėra galimybės paslaugas suteikti  elektroniniu būdu ar telefonu. Supaprastintos asmenų aptarnavimo procedūros ir pagerinta jų kokybė. Atlikta interesantų apklausa rodo, kad Alytaus rajono gyventojus tenkina savivaldybėje ir seniūnijose teikiamos administracinės ir elektroninės paslaugos bei darbo laikas.

„Įvedus karantiną, savivaldybės administracijai teko didelis iššūkis įgyvendinti ne tik operacijų vadovo sprendimus, kurių per dieną kartais buvo daugiau nei 10, bet ir organizuoti  savarankiškas epidemijos valdymo priemones. Parvykusiems iš užsienio savivaldybės gyventojams, neturintiems izoliavimo vietos, buvo skiriamos patalpos bei maitinimas, vykdoma saviizoliacijoje esančių gyventojų patikra. Nuo epidemijos pradžios liga diagnozuota 1580 gyventojų, pasveikusiais laikomi 1426 gyventojai, deja, 32 mirė“, – sakė administracijos direktorė G. Jociunskaitė.

Pandemija nesustabdė planuotų darbų

„Kūrėme ateities viziją, inicijuodami ir teikdami tarybai tvirtinti ilgalaikę savivaldybės veiklos viziją –  2021–2028 m. strateginį plėtros planą, kuriame yra patvirtinta Alytaus rajono savivaldybės misija ir vizija, prioritetai ir uždaviniai, kur turi judėti ir ko siekti savivaldybė per ateinančius 8 metus. Vykdėme 37 investicinius projektus, taip pat papildomai gavome Ateities ekonomikos DNR plano lėšų: projektas, kurio įgyvendinimu ypač norėčiau pasidžiaugti – tai Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pastato ir teritorijos atnaujinimas. Taip pat pradėtas įgyvendinti Pavasario g. Simne gyventojams duotas pažadas sutvarkyti daugiabučių teritoriją, jeigu visi namai bus renovuoti. Gyventojai tai padarė pirmieji rajone“, – kalbėjo G. Jociunskaitė.

Pristatydama 2020 m. biudžeto vykdymą, direktorė pažymėjo, kad jis buvo tikslinamas  6 kartus. To priežastis –ieškotos ir iš įvairių finansavimo šaltinių gautos papildomos lėšos. Daugiausia lėšų iš DNR plano gauta vietinės reikšmės kelių remontui, Pivašiūnų gimnazijos modernizavimui, Kurnėnų mokyklos pastato ir teritorijos tvarkymui, melioracijos projektams įgyvendinti.

Praėjusiais metais buvo įgyvendintas savivaldybės administracijos struktūros pertvarkymas. Bendrą darbą pradėjo buvę Komunalinio ūkio ir Architektūros skyriai, taip pat – buvę Ekonomikos ir Ūkio skyriai sujungti į vieną – Turto valdymo skyrių; centralizuota švietimo įstaigų bei Miroslavo ir Pivašiūnų globos namų buhalterinė apskaita. Dviejose seniūnijose pradėjo dirbti nauji seniūnai: Butrimonyse – Andrius Karlonas, Krokialaukyje – Gintarė Navickienė.

„Už bendrą komandinį darbą nuoširdžiai dėkoju merui, tarybos nariams ir administracijos darbuotojų komandai. Ačiū už kartu kuriamą sėkmingą Alytaus rajoną!“, – dėkojo Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorė G. Jociunskaitė.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *