Karantine uždarytoms miesto verslo įmonėms savivaldybė teikia mokesčių lengvatas 

Su pertraukomis jau beveik metus dėl koronaviruso besitęsiantis karantinas stipriai koreguoja ir Alytaus miesto savivaldybės gaunamas pajamas.

Per praėjusius metus nuo nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių buvo atleistos 6 įmonės. Tiesa, suteiktų lengvatų suma ne tokia ir įspūdinga – beveik 7 tūkstančiai eurų.

Kita lengvata – savivaldybė savo biudžeto sąskaitą per karantino laikotarpį 2020–2021 metais nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio mokėjimo atleido 23 savivaldybės negyvenamąsias patalpas nuomojančius nuomininkus.

Nuomos mokesčio lengvata jiems sudarė daugiau kaip 17 tūkstančių eurų.

Kiekvienu atveju dėl lengvatos suteikimo sprendžia Alytaus miesto savivaldybės taryba. Jos posėdžiui vasario mėnesį parengtas dar vienas sprendimas nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio mokėjimo karantino laikotarpiu atleisti 2 nuomininkus.

„Suprantama, kad dėl pandemijos metu suteiktų lengvatų savivaldybės biudžeto pajamos bus mažesnės. Tačiau visi puikiai suprantame ir verslo situaciją – pajamos dėl karantino mažėja, todėl tai reikia atitinkamai įvertinti ir padėti įmonėms išgyventi“, – sakė Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė.

Per metus už savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomą gaunamos pajamos paprastai sudarydavo apie 57 tūkstančius eurų.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti nuomininkai, norintys būti atleisti nuo savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomos mokėjimo laikotarpiu, yra prašymas ir veiklos nevykdymą pagrindžiantys dokumentai. Paprastai tai būna įmonės direktoriaus įsakymas dėl veiklos stabdymo.

Mokesčių lengvatos yra teikiamos vadovaujantis Mokesčių lengvatų juridiniams asmenims teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimu Nr. T-143 „Dėl Mokesčių lengvatų juridiniams asmenims teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Juridiniai asmenys, pageidaujantys gauti mokesčių lengvatą, prašymus ir atitinkamus dokumentus pateikia savivaldybės administracijos direktoriui, bet ne vėliau kaip per 30 dienų po nustatyto mokesčio sumokėjimo termino.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.