Šaukiamame tarybos posėdyje – administracijos vadovo ir biudžeto klausimai

 

Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis 2021 m. sausio 28 d. 9.00 val. šaukia Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir teikia tarybai svarstyti 1 klausimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ (Nerijus Cesiulis, miesto savivaldybės meras; 20 min.) ir 2 klausimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo“ (N. Cesiulis; 20 min.), tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai, ir nuotoliniu būdu svarstyti šiuos klausimus:

 1. Dėl Alytaus miesto strateginio plėtros iki 2030 metų plano patvirtinimo (Asta Adamonytė, UAB „Eurointegracijos projektai“ projektų vadovė, Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 20 min.)
 2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (N. Rinkevičiūtė; 20 min.)
 3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimo Nr. T-321 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“ atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)
 4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės sporto projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo (Adomas Andrušaitis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas; 10 min.)
 5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-04-18 sprendimo Nr. T-136 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Dalia Jezukevičienė; Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 5 min.)
 6. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-188 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (D. Jezukevičienė; 5 min.)
 7. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimo Nr. T-362 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (D. Jezukevičienė; 10 min.)
 8. Dėl nuomininkų atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)
 9. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-103 „Dėl ekonominės plėtros programos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (A. Juonienė; 5 min.)
 11. Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo (A. Juonienė; 10 min.)
 12. Dėl Alytaus miesto viešųjų vietų, kuriose prekiaujama ir teikiamos paslaugos, sąrašo patvirtinimo (A. Juonienė; 10 min.)
 13. Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.)
 14. Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių (bibliotekų) skaičiaus ir jų išdėstymo nustatymo, nuostatų patvirtinimo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimo Nr. T-147 „Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos nuostatų pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios (Giedrė Bulgakovienė, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos direktorė; 10 min.)
 15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2020 metų kūrybinės veiklos programos ataskaitos patvirtinimo (Inesa Pilvelytė, Alytaus miesto teatro direktorė; 10 min.)
 16. Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įpareigojimo (Gediminas Daukšys, miesto savivaldybės tarybos narys; 10 min.)
 17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-06-25 sprendimo Nr. T-191 „Dėl savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)
 18. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T-33 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)
 19. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-390 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų dydžio vienam neformaliojo vaikų švietimo programoje dalyvaujančiam mokiniui ugdyti per mėnesį nustatymo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)
 20. Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos veiklos nuostatų patvirtinimo (Povilas Jagelavičius, miesto savivaldybės vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas); 10 min.)
 21. Dėl viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos stebėtojų tarybos sudarymo (P. Jagelavičius; 10 min.)
 22. Dėl 2021 m. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų prioritetinių krypčių patvirtinimo sudarymo (P. Jagelavičius; 10 min.)
 23. Dėl Alytaus mieto savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo (N. Rinkevičiūtė; 20 min.)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *