Alytaus politikui – antrasis nepalankus etikos sargų verdiktas

Alytaus politikui – antrasis nepalankus etikos sargų verdiktas 21
Gintautas Andriuškevičius.

Birželio mėnesį vykusiame Alytaus miesto tarybos posėdyje svarstant vieną iš darbotvarkėje numatytų klausimų atkaklus politiko Gintauto Andriuškevičiaus vienos pozicijos gynimas sukėlė įtarimų kitiems bendražygiams, kad jis gali turėti interesų. Atvirai uždavus dvejonių sukėlusį klausimą, G. Andriuškevičius tai pripažino ir nuo balsavimo nusišalino. Paaiškėjo, kad jo interesai – grįsti giminystės sąsajomis, o etikos sargams to užteko antradienio pavakarę pripažinti politiką pažeidus viešųjų ir privačių interesų derinimą. Šiam politikui tai jau antrasis etikos komisijos priimtas nepalankus sprendimas.

Nuo klausimo dėl savivaldybei priklausančių negyvenamų patalpų Naujoje g. 52 nuomos viešojo konkurso būdu svarstymo tiek komitetuose, tiek taryboje politikas privalėjo nusišalinti, mat vienas iš jose dabar veikiančių sporto klubų – MMA – steigėjų yra Lietuvos bušido federacijos prezidentas Donatas Simanaitis, kuris yra G. Andriuškevičiaus žentas. Posėdžio metu, svarstant minėtą klausimą, politikas nevengė aktyviai ginti poziciją, kad nuomos sutartis su čia veikiančiais klubais panaudos pagrindu reikėtų pratęsti, o ne iš naujo skelbti jų nuomos konkursą.

Tokia aktyviai G. Andriuškevičiaus ginama pozicija neliko nepastebėta, kitiems tarybos nariams kilo įtarimų, ar tik politikas neturi, kokių nors interesų. Atvirai uždavus tokį klausimą, politikas tą patvirtino. Nors nuo balsavimo tarybos narys nusišalino, etikos komisijai to užteko, kad būtų inicijuotas tokio elgesio klausimas dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimo.

Šį klausimą etikos komisija svarstė antradienio pavakarę ir priėmė politikui nepalankų sprendimą. Esą G. Andriuškevičius pažeidė  LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punktą (teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, kad toks konfliktas yra) ir 3 skirsnio, 11 straipsnio 2 dalį (apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytus atvejus, prieš atlikdamas tarnybines pareigas arba pradėjęs jas atlikti, deklaruojantis asmuo privalo informuoti institucijos ar įstaigos vadovą ar jo įgaliotą asmenį arba kitą į pareigas priimantį ar skiriantį subjektą, arba kolegialią valstybės ar savivaldybių instituciją (kai deklaruojantis asmuo yra kolegialios valstybės ar savivaldybių institucijos narys) ir asmenis, kurie kartu atlieka tarnybines pareigas, ir pareikšti apie nusišalinimą, ir jokia forma nedalyvauti toliau atliekant tarnybines pareigas.).

Posėdyje dalyvavo aštuoni komisijos nariai, iš kurių balsavime dalyvauti atsisakė G. Andriuškevičiaus politinis bendražygis Česlovas Daugėla. Visi kiti etikos komisijos nariai vienbalsiai pritarė, kad politikas pažeidė įstatymo nuostatas.

Pats G. Andriuškevičius Etikos komisijos posėdyje  dalyvavo ir prieš tai pateikė raštišką paaiškinimą, kurį dar pirmadienį išplatino viešai žiniasklaidos priemonėse. Jis teigė nesutinkantis su kaltinimu pažeidus viešųjų ir privačių interesų derinimą. Pagrindinis pasiaiškinimo motyvas buvo esą jis pasisakė prieš klaidingus, skubotus politikų sprendimus bei apeliavo į savivaldybės įsipareigojimus sudaryti gyventojams palankias sąlygas sportuoti, skatinti fizinį aktyvumą bei fiziškai ugdyti vaikus. Visuomeninėmis organizacijomis vadindamas vaikų treniruotes organizuojančius sporto klubus, pasisako už lygių sąlygų jiems suteikimą kaip ir Alytaus sporto ir rekreacijos centro pavaldume esantiems klubams.

Siekiant išgirsti komisijos priimto sprendimo vertinimą iš paties politiko lūpų, „Dzūkijos veido“ žurnalistė tą pačią dieną su juo susisiekė telefonu, tačiau tarybos narys teigė nebeturintis nė minutės laiko komentarui ir pasiūlė susisiekti kitą dieną.

Nepalankų etikos sargų sprendimą G. Andriuškevičius išgirdo antrą kartą. Pirmasis jų pagrūmojimas pirštu politikui buvo praėjusių metų rugsėjo 9 dieną už laiku nepateiktą viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaraciją.

Nors etikos sargai ir sudavė antrą kirtį politikui, jokia griežtesnė atsakomybė kol kas jam negresia. Gavus griežtą etikos sargų vertinimą, toks asmuo negalėtų eiti vadovaujamų pareigų valstybinėse įstaigose.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.