Nijolė Makštutienė: „Svarbiausia, kad žmonės norėtų kalbėtis ir susikalbėti“

N. Makštutienė. Asmeninio archyvo nuotr.

Ketvirtą kadenciją Alytaus miesto savivaldybės taryboje dirbanti liberalė Nijolė Makštutienė, paklausta, kas yra ta varomoji jėga kaskart dalyvauti savivaldos rinkimuose, sako, jog politika tiesiog ją „veža“. Dar jai patinka būti nuolatiniame veiksme, jausti gyvenimą su visomis jo spalvomis ir nuotaikomis, stengtis, kad jos būtų kuo skaidresnės. Tarybos nario darbas, pasak jos, visada skatina tobulėti.

Kuris laikotarpis, kol esate politikoje, Jums įsiminė labiausiai?, – tokiu klausimu pradėjau pokalbį su ilgamete Alytaus miesto politike.

Įsimintiniausi buvo tie septyneri metai, kuomet dirbau mero pavaduotoja. Pirmoje kadencijoje buvo viskas nauja, tiek politine, tiek darbo patirtimi. Antroji – jau daug brandesnė, gerai žinant visas kuruojamas sritis. Tiesa, iki šiol liko nepamiršta ir nuoskauda, kai po dviejų kadencijų Alytaus miesto mero pavaduotojos pareigose paskutinę dieną iš darbo teko išeiti ne patiestu raudonu kilimu, o per papiltas pamazgas.

O kuriomis įgyvendintomis savo iniciatyvomis didžiuojatės labiausiai?

Mano siūlymu, praėjusią kadenciją ypač daug lėšų buvo skirta miesto lopšelių-darželių infrastruktūrai tvarkyti, ikimokyklinės ugdymo įstaigos niekada nebuvo sulaukusios tokios paramos.

Mūsų, liberalų, rinkimų programoje buvo nurodytas vienas iš tikslų – siekti mokinių saugumo ir labai džiaugiuosi, kad šioje srityje pavyko nuveikti tikrai nemažai. Mes buvome vieni iš iniciatorių, kad mokiniai ir po pamokų būtų saugūs, pailgintos dienos grupes galėtų lankyti nemokamai. Siekiant to paties vaikų saugumo, ugdymo įstaigos buvo aptvertos naujomis tvoromis.

Dar galime pasidžiaugti, kad iš miesto biudžeto lėšų buvo padidinti atlyginimai mokytojų ir auklėtojų padėjėjams, socialiniams darbuotojams, tos kelios dešimtys eurų, manau, jiems yra nemaža parama.

Kuriuos pažadus rinkėjams sieksite įgyvendinti šioje kadencijoje?

Savo rinkiminėje programoje mes įvardijome tris prioritetus – „banginius“: užimtumas, saugumas ir gerovė, ko ir sieksiu. Į koalicijos darbų programą įtraukėme tokius darbus kaip Laisvosios ekonominės zonos sukūrimas ir pramonės parko plėtra, verslo aplinkos gerinimas, Alytaus miesto savivaldybės švietimo tinklo optimizavimas, ugdymo kokybės gerinimas, energetinio efektyvumo ir renovacijos apimčių didinimas, dar didesnis bendruomenių įtraukimas į savivaldos veiklą, administracijos ir savivaldybės įstaigų paslaugų kokybės gerinimas bei kokybiškų sveikatos paslaugų užtikrinimas.

O kurie darbai miestui, Jūsų nuomone, šiandien yra prioritetiniai?

Manau, kad reikia labai atsakingai parengti miesto plėtros strategiją, kuri bus pradėta įgyvendinti nuo 2020 metų. Sukūrę patrauklią miesto viziją, galėtume pritraukti ne tik daug pramonės investuotojų, bet ir tokių, kurie norėtų čia statyti poilsio ir pramogų objektus.

Dirbant taryboje Jums patikimos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkės pareigos. Koks tai darbas, kas jame labiausiai džiugina ir liūdina?

Vis dėlto svarbiausiu savo privalumu laikau darbo savivaldoje patirtį – taryboje dirbu jau dvylika metų, septynerius iš jų buvau vicemere, todėl atmintinai žinau kuruotas miesto gyvenimo sritis – kultūrą, švietimą, sportą.

Kalbant apie komiteto darbą, tai džiugina, kad daugelis jo narių aktyviai diskutuoja aptariant nagrinėjamus sprendimų projektus, o liūdina kai kurių abejingumas – jie nelanko posėdžių arba ateina neparuošę „namų darbų“.

Esate pedagogė, turite ilgametę darbo mokykloje patirtį, ką manote apie švietimo pertvarką, kokias didžiausias spragas, problemas įžvelgiate miesto švietime, o kas, Jūsų manymu, nuteikia optimistiškai?

Esu įsitikinusi, kad švietimo tinklo pertvarka yra būtina ir šios kadencijos taryba, tikiuosi, ją patvirtins. Pagrindinė priežastis, kodėl reikia vykdyti pertvarką, tai mokinių skaičiaus mažėjimas. Būtina sureguliuoti mokinių skaičių įstaigose ir kuo efektyviau panaudoti laisvus jų plotus. Visos pertvarkos pagrindinis tikslas – gerinti ugdymo kokybę. Kokiu keliu pasukti? Reikia tartis, diskutuoti ir kalbėtis su švietimo bendruomene, tarybos nariais.

Taryba patvirtino darbo grupę parengti švietimo tinklo plano projektą, į kurią neįeina politikai, kas, mano nuomone, yra gerai. Tegul švietimo bendruomenė pati parengia plano projektą, išdiskutuoja, o politikai priims sprendimus. Tikiuosi, kad darbo grupė remsis ir atlikta Alytaus miesto švietimo tinklo pertvarkos galimybių studija.

Alytaus miesto savivaldybės taryba pertvarkos planą turėtų patvirtinti kitų metų sausio-vasario mėnesiais, o jo įgyvendinamas prasidėtų jau nuo rugsėjo.

Kaip vertinate tarybos sprendimą pasakyti „ne“ „Alytiškių iniciatyvoms“?

Vertinu neigiamai, pati balsavau „už“. „Alytiškių iniciatyvos“ veikia jau antrus metus ir tai yra pirmasis projektas Lietuvoje, kai alytiškiai patys gali nuspręsti, kokioms iniciatyvoms skirti Alytaus miesto savivaldybės lėšas. Kada praėjusioje kadencijoje balsavome „Dėl bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo“, visi tarybos nariai pasisakė „už“, o dabar tie patys nariai balsavo prieš ar susilaikė, motyvuodami, kad reikia aprašą koreguoti. Taip, jį reikia taisyti, bet šiemet pasiūlytoms ir alytiškių išrinktoms iniciatyvoms turėjome pritarti. Tikiuosi, kad taryba sugrįš prie šio klausimo kuo greičiau ir nebus sugriautas pasitikėjimas pilietinės iniciatyvos idėja.

Tai, Jūsų akimis, kurios sritys šiandien yra Alytaus miesto stiprioji pusė, o kuriose reikėtų gerokai pasitempti?

Stiprioji pusė ta, kad Alytus – gražus ir žalias miestas, infrastruktūra nuolat tvarkoma, alytiškiai yra įtraukti į sprendimų priėmimą, silpnomis vietomis įvardinčiau – emigraciją, bedarbystę, pramogų trūkumą.

Noriu palinkėti mums visiems, kad šios kadencijos tarybos nariai siektų bendro tikslo, nesidairytų vien į kairę ar dešinę, nes toli taip nenueisim. Svarbiausia, kad žmonės norėtų kalbėtis ir susikalbėti, o ne demonstruoti vienas prieš kitą savo pranašumus, kad jie sąžiningai dirbtų kasdienį darbą, o ne kalbėtų apie aukštus idealus, kuriais dažnai maskuoja savanaudiškus tikslus.

Viršelis – N. Makštutienė. Asmeninio archyvo nuotr.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.