Šaukiamas Alytaus rajono tarybos posėdis

Birželio 21 dieną (ketvirtadienį) Alytaus rajono mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas, pavaduojantis merą, šaukia savivaldybės tarybos posėdį. 14 val. rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyksiančiame posėdyje bus svarstomi šie klausimai:

 1. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. K-335 „Dėl gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (2 min.). Pranešėjas – Mantas Ludavičius, Komunalinio ūkio skyriaus vedėjas.
 2. Dėl Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (3 min.). Pranešėjas – Juozas Kalėda, Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ direktorius.
 3. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį (2 min.). Pranešėja – Nijolė Radžiūnienė, Ūkio skyriaus vedėja.
 4. Dėl vietos gyventojų apklausos (2 min.). Pranešėja – Irma Vaikšnorienė, Architekto skyriaus vyr. specialistė.
 5. Dėl pramonės parko Alytaus rajono savivaldybėje steigimo inicijavimo (3 min.). Pranešėja – Irma Vaikšnorienė, Architekto skyriaus vyr. specialistė.
 6. Dėl pritarimo infrastruktūros objektų plėtojimo sutarčiai (3 min.). Pranešėja – Irma Vaikšnorienė, Architekto skyriaus vyr. specialistė.
 7. Dėl  Alytaus rajono savivaldybės viešųjų įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2018 metams siektinų reikšmių nustatymo (3 min.). Pranešėja – Dalia Burlinskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 8. Dėl  įgaliojimo koordinuoti atvejo vadybos procesą ir teikti socialines paslaugas šeimai Alytaus rajono savivaldybėje (3 min.). Pranešėja – Dalia Burlinskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 9. Dėl  leidimo perleisti turtą (3 min.). Pranešėja – Dalia Burlinskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 10. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. K-123 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (3 min.). Pranešėja – Dalia Burlinskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 11. Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo (2 min.). Pranešėja – Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.
 12. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. K-224 ,,Dėl Alytaus rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (2 min.). Pranešėja – Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.
 13. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. K-156 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo (2 min.). Pranešėja – Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.
 14. Dėl turto nuomos viešo konkurso būdu (2 min.). Pranešėja – Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.
 15. Dėl Alytaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2017 metų ataskaitos tvirtinimo (2 min.). Pranešėja – Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.
 16. Dėl turto įsigijimo Alytaus rajono savivaldybės nuosavybėn (2 min.). Pranešėja – Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.
 17. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. K-66 „Dėl gyvenamųjų namų pirkimo“ pakeitimo (2 min.). Pranešėja – Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.
 18. Dėl atsisakymo pasinaudoti pirmenybės teise (2 min.). Pranešėja – Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.
 19. Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį (2 min.). Pranešėja – Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.
 20. Dėl turto nuomos ne konkurso būdu (2 min.). Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.
 21. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo ir uždraudimo (2 min.). Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.
 22. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. K-2 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (5 min.). Pranešėja – Gintarė Jociunskaitė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja.
 23. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. K-3 ,,Dėl Alytaus rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (5 min.). Pranešėja – Gintarė Jociunskaitė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja.
 24. Dėl pritarimo projekto „Simno Švč. M. Marijos ėmimo į dangų bažnyčios kultūros paveldo paminklų tvarkybos darbai“ rengimui ir jo daliniam finansavimui (3 min.). Pranešėja – Gintarė Jociunskaitė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja.
 25. Dėl pritarimo projekto „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje (II etapas)“ rengimui ir jo daliniam finansavimui (3 min.). Pranešėja – Gintarė Jociunskaitė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja.
 26. Dėl pritarimo „Interreg V-A Lietuvos–Lenkijos“ bendradarbiavimo programos projektams (3 min.). Pranešėja – Gintarė Jociunskaitė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja.
 27. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Alytaus rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo (3 min.). Pranešėja – Gintarė Jociunskaitė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja.
 28. Dėl Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos pareigybių (3 min.). Pranešėja – Česlova Mocevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
 29. Dėl  ikimokyklinio ugdymo skyrių darbo vasaros laikotarpiu (3 min.). Pranešėja – Česlova Mocevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
 30. Dėl švietimo įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus rajono savivaldybė, darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laiko suderinimo (3 min.). Pranešėja – Česlova Mocevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
 31. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. K-230 „Dėl  premijų skyrimo Alytaus rajono kultūros darbuotojų dienos proga nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažinimo netekusiu galios (2 min.). Pranešėja – Česlova Mocevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
 32. Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro akreditacijos ir kategorijos suteikimo (2 min.). Pranešėja – Česlova Mocevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
 33. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. K-305 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarptautinės mokytojų dienos premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažinimo netekusiu galios (3 min.). Pranešėja – Česlova Mocevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *