Šaukiamas Alytaus miesto tarybos posėdis

Balandžio 19 dieną (ketvirtadienį) Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius šaukia 42-ąjį savivaldybės tarybos posėdį. 9 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyksiančiame posėdyje bus svarstomi šie klausimai:

1.DĖL VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO IR ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITAI (Jolanta Sovienė, viešosios įstaigos „Alytaus infrastruktūra“ direktorė; 10 min.)

2. DĖL PRITARIMO ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO (Romutis Žebuolis, Alytaus vaikų globos namų direktorius; 10 min.)

3. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Danguolė Jazepčikienė, biudžetinės įstaigos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorė; 10 min.)

4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮPAREIGOJIMO (Jurgis Krasnickas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 5 min.)

5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS SUSKIRSTYMO Į SENIŪNAITIJAS PAGAL GYVENAMĄSIAS TERITORIJAS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Giedrius Šimas, Vidaus administravimo skyriaus vedėjas; 5 min.)

6. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TARYBĄ (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 5 min.)

7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-177 „DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TARYBĄ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (D. Jezukevičienė; 5 min.)

8. DĖL BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Neringa Rinkevičiūtė, Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas; 10 min.)

9. DĖL 2013-04-08 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-383 PRATĘSIMO (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)

10. DĖL PRITARIMO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 5A, ALYTUJE, PASKIRTIES PAKEITIMUI (A. Juonienė; 5 min.)

11. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, UNIKALUS NR. 4400-4829-5329, ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (A. Juonienė; 5 min.)

12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-03-29 SPRENDIMO NR. T-59 „DĖL BENDRATURČIO SUTIKIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.)

13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-09-27 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL RESPUBLIKINIŲ TRUMPOSIOS PROZOS SKAITYMŲ J. KUNČINO ATMINIMUI „IMBIERO VAKARAI“ PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja, 5 min.)

14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-169 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Aurelijus Jaruševičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 10 min.)

15. DĖL ALYTAUS DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ PERTVARKYMO, PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR ALYTAUS DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja; 10 min.)

16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-27 SPRENDIMO NR. T-173 „DĖL ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO, „SAKALĖLIO“ IR SENAMIESČIO PRADINIŲ MOKYKLŲ, PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS, DAINAVOS, ŠALTINIŲ, VIDZGIRIO, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ, ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO, PUTINŲ IR JOTVINGIŲ GIMNAZIJŲ, DAILĖS IR MUZIKOS MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ 1.5, 1.8, 1.9, 1.10 PAPUNKČIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.)

17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO, KIEKVIENOS KLASĖS KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (R. Ališauskienė; 10 min.)

19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-01-30 SPRENDIMO NR. T-21 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEŠIŲ PROCENTŲ MOKINIO KREPŠELIUI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

20. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2017 M. VEIKLOS ATASKAITOMS IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 15 min.)

21. DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė, Loreta Šernienė, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktorė; 10 min.)

22. DĖL PRITARIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė, Jūratė Treigienė, Alytaus jaunimo centro direktorė; 10 min.)

23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-10-26 SPRENDIMO NR. T-26 „DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO, KURIO VIENINTELĖ STEIGĖJA IR SAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA, VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.)

24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-03-29 SPRENDIMO NR. T-63 „DĖL LĖŠŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ KOEFICIENTŲ SKIRTUMAMS IŠLYGINTI ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ŠIŲ ĮSTAIGŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMUI UŽTIKRINTI, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO FORMŲ ĮVAIROVĖS ĮGYVENDINIMO PRIEMONEI (PROJEKTUI) SKIRTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.)

25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-08-24 SPRENDIMO NR. T-278 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

26. DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DIREKTORIAUS (R. Ališauskienė; 5 min.)

27. DĖL KONKURSŲ ALYTAUS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ „LINELIS“, „NYKŠTUKAS“, ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO, ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIŲ PAREIGOMS EITI PASKELBIMO (R. Ališauskienė; 5 min.)

28. ALYTAUS MIESTO UGDYMO ĮSTAIGŲ TINKLO ANALIZĖ PAGAL MOKINIŲ GYVENAMĄJĄ VIETĄ (A. Jaruševičius; 10 min.)

Savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *