Kurnėnai atvers duris amatams

Alytaus rajono savivaldybės administraciją gavo ES lėšų paramą projekto 20AM-KA-17-1-01509-PR001 „Pivašiūnų amatų centro veiklos plėtra Kurnėnuose“ įgyvendinimui. Projekte numatyta veikla yra kultūros paveldo objekto – Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos – fasadų ir stogo tvarkomieji paveldosaugos darbai: remontas, restauravimas, siekiant išlaikyti, atkurti ir atnaujinti šį objektą bei sudaryti sąlygas tradiciniams amatams vystyti. Visame pastate bus vykdomos įvairios veiklos, susijusios su amatais. Atskirose patalpose bus organizuojamos edukacijos, įvairūs užsiėmimai, ekspozicijos, vykdoma prekyba, demonstruojamos parodos, įvairūs su amatais susiję kultūriniai, turistiniai, švietėjiški renginiai ir šventės. Taip pat bus įrengtos patalpos su amatais susijusių medžiagų, įrangos sandėliavimui ir saugojimui.

Bus įsigyta įvairi įranga ir technika, reikalinga amatams vystyti, t.y. įrankiai medžio drožybai, audimo staklės, tautiniai kostiumai (10 vnt.), muzikos instrumentai, kalviška lauko virtuvė, baldai, taip pat kompiuterinės technikos komplektas, projektoriaus komplektas ir fotoaparato su papildoma įranga komplektas.

Alytaus rajono savivaldybė su Alytaus profesinio rengimo centru (toliau – Centras) 2017 m. lapkričio 10 d pasirašė bendradarbiavimo sutartį Nr. SUT-746. Vadovaudamasis šia sutartimi Centras turės galimybę vykdyti įvairias veiklas Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykloje. Bus plečiamos Centro mokymosi formos, erdvių įvairovė, Centro rezultatų panaudojimas, pasidalijimas gerąja patirtimi. Planuojama, kad bus organizuojamos stovyklos mokiniams, Centro darbuotojai ir mokiniai dalyvaus edukaciniuose užsiėmimuose, bus organizuojami mokymai pagal formalias ir neformalias mokymo programas ir kitos veiklos.

Projekto pradžia – 2018 metai. Planuojama įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai.

Bendra projekto vertė –  185 675 Eur, iš jų ES lėšos sudaro – 138 988 Eur, o savivaldybės biudžeto dalis –  46 687 Eur.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *