Pietų Lietuvos profesinės sąjunga aptarė bendradarbiavimą su Alytaus rajono vadovais

Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas ir mero  pavaduotojas Arvydas Balčiūnas susitiko su Pietų Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininku Arūnu Lekavičiumi ir Alytaus regiono profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininke Jolanta Miliauske.

Pirmininkė Jolanta Miliauskė mūsų portalui pasakojo, kad susitikimas įvyko profsąjungiečių iniciatyva. Jis buvo malonus ir suteikė vilčių dėl sėkmingo tolimesnio bendradarbiavimo.  Savivaldybės vadovai buvo pakviesti dalyvauti konferencijoje „Socialinis dialogas Pietų Lietuvos regione“, kuri vyks kovo 10 dieną Druskininkuose.

Susitikime kalbantis apie rajono dirbančiųjų, bedarbių, pensinio amžiaus gyventojų  padėtį Alytaus rajone, meras Algirdas Vrubliauskas pasidžiaugė, kad vis daugiau randasi galimybių kelti kvalifikaciją, mokytis įvairaus amžiaus žmonėms, Dauguose veikia Trečiojo amžiaus universitetas, kurio veiklą planuojama plėsti kitose seniūnijose.

LPS atstovai ir savivaldybės vadovai aptarė lygių galimybių klausimą. Meras A. Vrubliauskas pasidžiaugė, kad praėjusiais metais savivaldybė buvo įvertinta Lietuvos moterų lobistinės organizacijos apdovanojimu už moterų ir vyrų lygybės priemones socialinėje, sveikatos ir sporto srityse. Konkursas buvo surengtas siekiant paraginti Lietuvos savivaldybes skirti daugiau dėmesio moterų ir vyrų lygybei ir įtraukti moterų ir vyrų lygių galimybių priemones į savivaldybių strateginius ir veiklos planus.

Susitikime dalyvavęs mero pavaduotojas A. Balčiūnas atkreipė dėmesį, kad savivaldybės administracijoje viešosios ir administracinės paslaugos teikiamos nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ir religijos.

Profesinės sąjungos atstovai atkreipė dėmesį, kad Alytaus rajone ypač didelis dėmesys skiriamas ekonominių ir socialinių skirtumų, socialinės atskirties ir skurdo mažinimui, įgyvendinamos Priklausomybių mažinimo programos, skatinama ir remiama vaikų globa, teikiamos nemokamos higienos paslaugos gyventojams, daug dirbama su socialinės rizikos reiškiniais, o jiems kontroliuoti veikia mobilios grupės.

Sutikime aptartos LPS „Solidarumas“ ir Alytaus rajono savivaldybės galimybės bendradarbiauti atstovaujant dirbančiųjų teisėms,  didinant gyventojų užimtumą, mažinant nedarbo lygį, plėtojant profesinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą ir sprendžiant kitus su dirbančiaisiais susijusius klausimus.

Dzukijosveidas.lt ir Alytaus rajono savivaldybės informacija

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *