Skirtas finansavimas neįgaliųjų socialinei reabilitacijai

Alytaus rajono neįgaliesiems šiais metais socialinės reabilitacijos paslaugas bendruomenėje teiks keturios organizacijos. Veikloms vykdyti skirta beveik 45 tūkst. eurų.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2018 m. projektų Alytaus rajono savivaldybės konkurse dalyvavo 5 organizacijos. Projektus vertino savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisija, kurios pirmininkas administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius.

Finansavimas skirtas keturioms organizacijoms: Alytaus rajono neįgaliųjų draugijai, VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centrui, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Alytaus rajono padaliniui, Alovės bendruomenės visuomeninei organizacijai „Susiedai“.

„Šios organizacijos 2018 metais papildys Alytaus rajono savivaldybės teikiamą pagalbą rajono neįgaliesiems, teikdamos reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padės atkurti ar palaikys neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didins neįgaliųjų savarankiškumą ir užimtumą, suteiks galimybes neįgaliųjų meniniams gebėjimams lavinti ir galimybę dalyvauti visuomenės gyvenime“, – sakė Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų administravimą vykdanti Alytaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji socialinių išmokų specialistė Jūratė Busilienė.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės biudžeto skirta 37331 eurų, Alytaus rajono savivaldybė iš savo biudžeto papildomai skyrė 7466 eurus. Kaip sakė savivaldybės vyresnioji specialistė J. Busilienė, planuojama, kad organizacijų veiklose dalyvaus 197 Alytaus rajono neįgalieji bei 6 neįgaliųjų šeimų nariai.

Neįgaliesiems skirtą projektą vykdysianti Alytaus rajono neįgaliųjų draugija planuoja organizuojami rankdarbių užsiėmimus Daugų miesto bendruomenės visuomeninėje organizacijoje „Daugų kraštas“, Simno neįgaliųjų dienos centre, Punios mokykloje-daugiafunkciniame centre. Organizacija kviečia neįgaliuosius dalyvauti meno kolektyve, kurio repeticijos vyksta Alytuje, LŠS Alytaus karininko A. Juozapavičiaus šaulių 1-osiso rinktinės patalpose.

„Alytaus rajono neįgaliųjų draugija taip pat teikia asmeninio asistento pagalbą, neįgalųjį palydi į užimtumo, ugdymo, sveikatos priežiūros, kitas įstaigas, padeda spręsti problemas. Taip pat teikia pavėžėjimo paslaugas“, – sakė savivaldybės specialistė J. Busilienė.

Alytaus rajono neįgaliųjų draugija įsikūrusi Naujoji g. 48, Alytuje, pirmininkei Marytei Bernatavičienei galima paskambinti telefonu 8 686 60 224.

Asmeninio asistento paslaugas taip pat teikia ir VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras (Alytaus miesto ir rajono filialas), įsikūręs Vilties g. 34, Alytuje. Regėjimo negalią turintys žmonės pavėžėjami ar palydimi į įstaigas, jiems padedama tvarkyti dokumentus, spręsti darbo paieškos, buities problemas. Be to, neįgalieji mokomi sveikai gyventi, patys apsitarnauti, pažinti ir valdyti ligą. Organizacija paslaugas teikia visame Alytaus rajone. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto vadovė Daiva Markinienė. Dėl pagalbos neįgaliesiems galima paskambinti telefonu 8 674 71 829.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą įgyvendins ir Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Alytaus rajono padalinys, įsikūręs Pergalės g. 9, Daugai, kuriai vadovauja Danutė Laukaitienė. Dėl paslaugų galima kreiptis telefonu 8 614 73 307.

Ši organizacija stengiasi padėti sutrikusio intelekto vaikams ir vyresnio amžiaus neįgaliesiems, veiklomis siekiama pagerinti jų funkcines galimybes, padedama  prisitaikyti ir jausti pasitenkinimą  gyvenamojoje, darbo  ir  socialinėje aplinkose. Daugų šeimos paramos centre vyksta įgūdžių palaikymo užsiėmimai, mankštos, pasivaikščiojimai, smėlio ir šviesos terapija, dekupažo, EBRU meno užsiėmimai.

Simno specialiojoje mokykloje lavinami neįgaliųjų meniniai gebėjimai teatro grupėje „RUNA“, vyksta pynimo iš vytelių mokymai. „Viltis“ Alytaus rajono padalinys organizuoja darbelių parodas, teatro grupės pasirodymus, išvykas į įvairius kultūrinius renginius, neįgaliųjų šeimos narių susitikimus su  įvairių sričių specialistais,  mokymus, dalijamasi patirtimi.

Veiklas neįgaliesiems organizuoja ir Alovės bendruomenės visuomeninė organizacija „Susiedai“, įsikūrusi Mokyklos g. 5, Alovėje. Dėl dalyvavimo veiklose neįgalieji gali kreiptis į organizacijos vadovę Astą Kisielienę telefonu  8 678 34 109.

„Susiedai“ vykdo  veiklas, padedančias neįgaliesiems suvokti jų pačių svarbumą ir naudą bendruomenei bei visuomenei, skatina bendruomeniškumą; skirtas didinti motyvaciją dirbti. Neįgalieji mokysis amatų – keramikos, skiautinių,  maisto ruošimo (duonos, pyrago ir bandų kepimo pagal tautinio paveldo sertifikatus), suvenyrų gamybos.

„Susiedai“ projektus neįgaliesiems vykdo nebe pirmi metai, dalyviai su savo darbais dalyvauja bendruomenės organizuojamose šventėse, renginiuose, prodose, dainuoja ansamblyje „Alovita“.

Šiais metais Alovės bendruomenės namuose planuojama įkurti dailiųjų amatų kūrybines dirbtuves, kuriose bus dirbama su moliu. Planuojamos išvykos į Alytaus dailiųjų amatų mokyklą ir Kančėnų kaimo bendruomenę, Pivašiūnų amatų centrą.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai finansuojami nuo 2011 m. Norintys dalyvauti bendruomenių organizuojamose veiklose Alytaus rajono neįgalieji ir jų šeimų nariai kviečiami  prisijungti prie bet kurios organizacijos, kuri vykdys Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Parašykite komentarą