Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos planuose – pamokos anglų kalba

Jeigu artimiausiame Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje bus pritarta, Šv. Benedikto gimnazijoje bus suteikta galimybė siekti Tarptautinio bakalaureato programos pagrindinio ugdymo programos ir Tarptautinio bakalaureato diplomo programos vidurinio ugdymo programos III ir IV klasių mokiniams akreditavimo.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Rimvydos Ališauskienės teigimu, tarptautinio bakalaureato tikslas – ugdyti nuolat žinių siekiančius, išprususius, nuovokius ir dėmesingus aplinkai jaunuolius, kurie suvoktų ir gerbtų kultūrų skirtumus bei padėtų kurti geresnį ir taikesnį pasaulį.

„Džiaugiuosi iniciatyvia gimnazijos direktore Loreta Šerniene ir aktyvia mokyklos bendruomene, kuri ryžtasi įgyvendinti ir alytiškiams pasiūlyti tarptautinę programą. Tai galimybė palengvinti tarptautinį besimokančiųjų mobilumą, suteikiant galimybę mokytis mokykloje pagal programą, kuri būtų pripažinta viso pasaulio universitetuose“, – sako R. Ališauskienė.

Tarptautinio bakalaureato klasėse 6 pagrindiniai dalykai būtų mokomi anglų kalba. Tad galimybė mokytis šia užsienio kalba  gimnazijos mokiniams sudarytų sąlygas gilinti anglų kalbos žinias, o iš įvairių užsienio šalių sugrįžusiems vaikams – tęsti mokslą anglų kalba.

Be to, šią programą baigusiems mokiniams įstoti į užsienio universitetus nebūtų jokia problema. Tarptautinio bakalaureato diplomą pripažįsta ir vertina geriausi pasaulio universitetai – Harvardas ir Jeilis JAV, Kembridžo universitetas Jungtinėje Karalystėje.

„Mūsų mieste daug mokyklų, ir visos jos geros. Tačiau šiuolaikiniams tėveliams ir jų vaikams ne visada to pakanka. Jei šeimoje auga gabus, o gal net ir talentingas vaikas, dažnas žvalgosi į didmiesčių mokyklas. Ten gali pasirinkti įvairesnes programas. Tokios galimybės Alytaus miesto mokyklos pasiūlyti dar negali.

Todėl norint sukurti šiuolaikinę mokyklą, į kurią nori eiti mokiniai, kurioje tenkinami kiekvieno vaiko poreikiai, kurioje galėtų tęsti mokslus grįžę iš užsienio mokiniai, reikia ne tik noro ir inovatyvaus požiūrio į ugdymą, bet ir kitokių programų“, – teigia Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktorė Loreta Šernienė.

Anot jos, Tarptautinio bakalaureato programos idėja ilgai svarstyta, apie tai diskutavo ir gimnazijos strateginį planą koreguojanti gimnazijos mokytojų entuziastų grupė.

„Drąsu, bet mes sunkumų nebijome. Siekis sukurti ugdymo programų pasiūlą Alytaus mieste, manome, sveikintinas. Juk mokykla – mokinių, ir galvoti bei rūpintis pirmiausiai reikia mokiniais. Visais – tarp jų ir gabiaisiais bei iš užsienio grįžtančiais jaunaisiais alytiškiais, kurie pradėjo savo mokslus anglų kalba vienoje iš Europos Sąjungos šalių“, – priduria gimnazijos direktorė.

Sėkmės atveju šv. Benedikto gimnazijoje būtų formuojama po vieną klasę kiekvienai programai – vieną penktąją klasę ir vieną III gimnazijos klasę (vienuoliktąją). Esant poreikiui, komplektų skaičius gali augti.

„Jei Alytaus miesto savivaldybės taryba pritars, skubėsime jau kovo mėnesį teikti paraišką, nes neturėdami raštiško pritarimo to daryti negalime. Toliau – iki 2 metų mokyklos kandidato statusas ir akreditacija. Kelias ilgas ir sudėtingas, bet verta juo eiti. Alytaus miestas turėtų išskirtinę mokyklą“, – sako L. Šernienė.

Kol kas Pietų Lietuvoje nėra nei vienos mokyklos, kurioje būtų akredituotos tarptautinio bakalaureato klasės, tad Alytaus šv. Benedikto gimnazija būtų pirmoji švietimo įstaiga, turinti tokias klases. O turėti jas gimnazija išties galėtų, juolab, kad šioje švietimo įstaigoje dirba daug aukštą kvalifikaciją turinčių pedagogų (2 mokytojai ekspertai, 47 mokytojai metodininkai), gimnazija išsiskiria ir aukštais nacionalinių pasiekimų patikrinimų  rezultatais, kurie viršija Lietuvos ir Alytaus miesto mokinių pasiekimų vidurkį. Valstybinių brandos egzaminų rezultatų reitingų lentelėje gimnazijos mokinių 6 dalykų rezultatai patenka į penkiasdešimties geriausių Lietuvos gimnazijų sąrašą.

Už galimybę būti tarptautinės bakalaureato organizacijos nare šv. Benedikto gimnazijai kasmet tektų mokėti metinį nario mokestį – iki 10 tūkst. eurų už vieną programą. Stojamasis mokestis pirmaisiais metais gimnazijai atsieitų 3 030 eurų.

Alytaus miesto savivaldybės tarybai pritarus, kad Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje bus akredituota Tarptautinio bakalaureato programa, šioje gimnazijoje būtų įsteigtas tarptautinio bakalaureato 0,5 koordinatoriaus etato. Koordinatorius  organizuotų programų akreditavimo veiklą, o sėkmės atveju kuruotų programų diegimą tarptautinio bakalaureato klasėse.

Lietuvoje tarptautinio bakalaureato diplomas yra prilyginamas brandos atestatui, o baigiamieji tarptautinio bakalaureato egzaminai – brandos egzaminams. Tarptautinio bakalaureato egzaminų pažymiai pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintas Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašą konvertuojami į šimtabalę sistemą.

Tarptautinio bakalaureato organizacija įkurta 1968 m. Ženevoje. Šiuo metu šiai organizacijai priklauso 2 580 mokyklų 134 pasaulio šalyse.

Alytaus miesto savivaldybės Komunikacijos skyriaus informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *