Streikuoja mokytojai. Bet ir mokiniai turi ką pasakyti

Streikuoja mokytojai. Bet ir mokiniai turi ką pasakyti

Šiuo me­tu ša­lies švie­ti­mo ir moks­lo sri­ty­je vy­rau­ja di­džiu­lė pro­ble­ma, į ku­rią nu­mo­ja­ma ran­ka, – tai mo­ky­to­jų streikas. Šiuo straips­niu no­riu iš­reikš­ti ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ša­lies val­džia, ku­ri vi­siš­kai ne­ob­jek­ty­viai ver­ti­na bei analizuo­ja si­tu­a­c...
plačiau
M. Platūkienė: „Rašyti paskatino viešąją erdvę užvaldžiusi Rūta Vanagaitė“

M. Platūkienė: „Rašyti paskatino viešąją erdvę užvaldžiusi Rūta Vanagaitė“

Rašyti paskatino šiomis dienomis viešąją erdvę tiesiog užvaldžiusi Rūta Vanagaitė. Rašytoja ne tik pažėrė savo interpretacijų apie Lietuvos didvyrio, kurio vardu pavadinta mūsų gimnazija, gyvenimą ar Holokausto įvykius, bet ir apie atmintį....
plačiau
Alytaus kunigaikštystėje gildijų durys atvertos ne kiekvienam

Alytaus kunigaikštystėje gildijų durys atvertos ne kiekvienam

Studijuodamas istoriją, supratau, kad gimti viduramžiais buvo loterija: jei gimei bajorų luome, tau labai pasisekė. Giminės herbas buvo geriausias to meto CV, su kuriuo atsiverdavo visų dvarų ir pilių vartai. Tiesa, gimti, pavyzdžiui, Radvilų giminė...
plačiau
10 priežasčių, kodėl norisi pykti ant Alytaus valdžios dėl jos neveiklumo

10 priežasčių, kodėl norisi pykti ant Alytaus valdžios dėl jos neveiklumo

1. Šiukšlės Alytuje aukso vertės. Kai kitų miestų gyventojams šiukšlės pabrango vos keliais procentais, Alytuje – 20-40 procentų, dažnam Alytaus miesto gyventojui šiukšlių kaina padvigubėjo. Ja Dzūkijos sostinė į vietą „padėjo“ Vilni...
plačiau
Ar Alytus seksizmo sostinė?

Ar Alytus seksizmo sostinė?

Toks klausimas iškilo, kai įėjęs į vieną Alytaus prekybos centrą pamačiau marškinėlius su nuotraukoje matomais užrašais. Nejaugi tokios prekės tik man atrodo įžeidžiančios? Juk tai ne tik marškinėliai. Tai žinutė, kurią dalis Alytaus visu...
plačiau
1 7 8 9