Būsto pritaikymas negalią turintiems alytiškiams: kada, kas ir kaip?

Negalią turintys alytiškiai gali kreiptis į savivaldybę dėl savo būsto pritaikymo. Pernai šia galimybe pasinaudojo 33 Dzūkijos sostinės gyventojai ir buvo pritaikyta 30 būstų. Šiemet Alytaus miesto savivaldybė sulaukė 27 tokių prašymų.

Būsto pritaikymas asmeniui su negalia – tai būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas, kai patalpos arba jų dalys keičiamos sumontuojant specialią įrangą ar atliekant remontą pagal individualiuosius asmens su negalia poreikius.

Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotojos Vilmos Barthels, dažniausiai negalią turintys miestelėnai prašo pritaikyti vonios kambarį, tai yra įrengti jame trapą, kartais pageidauja laiptų kopiklio, nuovažos, kiek rečiau – lifto.

Kam gali būti pritaikomas būstas?

Teisę į būsto pritaikymą turi asmenys, kuriems yra nustatytas neįgalumo ar dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo ar specialiųjų poreikių lygis), jie nėra įrašyti į savivaldybės ar valstybės eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, negauna ilgalaikės socialinės globos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų valstybės, savivaldybės ar privačioje socialinės globos įstaigoje.

Taip pat būstas gali būti pritaikomas asmeniui, jei yra:

 • individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis) ir asmuo turi judėjimo sutrikimų;
 • judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis;
 • individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis) dėl psichikos ar proto negalios (F kodas);
 • individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis) dėl regos sutrikimo.

Kam teikiamas prioritetas?

Sudarant būsto pritaikymo eilę, prioritetas teikiamas asmenims pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

 • asmenims iki 18 metų;
 • asmenims, kuriems nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – specialusis nuolatinės slaugos poreikis) ir kuriems paskirtos dializės procedūros;
 • asmenims, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 • dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančiuosius pagal savanoriškos veiklos sutartis. Prie dirbančių asmenų priskiriami ir tie, kurie vykdo individualią veiklą pagal verslo liudijimą ir (ar) pagal individualios veiklos pažymą ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki prašymo pateikimo;
 • asmenims, naudojantiems aktyvaus tipo vežimėlį ar vežimėlį, skirtą tetraplegikui, ar elektrinį vežimėlį.

Prašymas – paties negalią turinčio arba jam atstovaujančio asmens

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius priima asmenų, jų atstovų prašymus ir konsultuoja dėl būsto pritaikymo darbų organizavimo būdų, tvarkos bei kitais su būsto pritaikymu susijusiais klausimais.

Minėtame prašyme yra nurodoma asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, ar atstovo (jeigu kreipiasi atstovas) vardas, pavardė, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, asmens ar atstovo telefono ryšio numeris (elektroninio pašto adresas), prašomo pritaikyti būsto adresas. Asmuo ar atstovas prašyme gali nurodyti būsto pritaikymo darbų organizavimo būdą arba šią informaciją turi pateikti komisijai, atliekant prašomo pritaikyti būsto apžiūrą.

Būsto (aplinkos) pritaikymas apima asmens su negalia gyvenamo būsto (aplinkos) patalpų minimalų pertvarkymą, smulkius remonto darbus, užtikrinančius savarankišką ir saugų judėjimą patalpose bei patekimą į būstą. Būsto pritaikymo komisija įvertina būsto pritaikymo poreikį, tai yra kiek ir kokių darbų reikia atlikti.

Tik komisijai įvertinus ir nustačius būsto pritaikymo poreikį, organizuojami darbai.

Kokie galimi būsto pritaikymo darbai?

 • įvairaus tipo perkėlimo įranga (mobilūs keltuvai, perkėlimo sistemos) asmeniui, kuriam prašoma pritaikyti būstą, perkelti (pavyzdžiui, perkelti iš lovos ir būste perkelti iš vienos vietos į kitą) ir jos montavimas;
 • sanitariniai įrenginiai (unitazas, praustuvas, vonia, dušas (trapas (jei nėra techninių galimybių, dušo padėklas arba nuotekų išsiurbimo stotelė), dušo užuolaida arba viena sienelė ir užuolaida), svirtiniai vandens maišytuvai) ir jų įrengimas, perstatymas, pritaikymas, pagalbinės sienos tarp tualeto ir vonios patalpų išardymas, patalpų didinimas (nekeičiant atraminių sienų išdėstymo), pertvarų jungimas, dėl būsto pritaikymo atsiradę būtini, tiesiogiai su atliekamu būsto pritaikymu susiję apdailos ir paprastojo remonto darbai (įskaitant ventiliacijos, rankšluosčių džiovintuvo įrengimą);
 • atlenkiamo dušo stalo ar kėdutės, suolelio vonios kambaryje (persėsti į vonią) pirkimas ir pastatymas;
 • elektrinio vandens šildytuvo (ne daugiau kaip 100 litrų), jeigu centralizuotai nėra tiekiamas šiltas vanduo, pirkimas ir pastatymas;
 • slenksčių pažeminimas, išardymas, slenksčio nuolydžio įrengimas;
 • balkono durų paplatinimas ir grindų pakėlimas iki slenksčio lygio;
 • durų paplatinimas ir įrengimas, papildomos durų angos, nuotolinio valdymo durų atidarymo mechanizmų įrengimas;
 • koridoriaus paplatinimas (nekeičiant viso buto plano, pvz., išmontuojant sienines spintas);
 • turėklų pirkimas, pritvirtinimas, įvairių atramų, laikiklių pirkimas, pritvirtinimas ar pastatymas;
 • elektros, telefono jungiklių ir elektros šakutės lizdų, vandentiekio čiaupų nuleidimas iki pasiekiamo lygio, papildomo elektros šakutės lizdo įrengimas pasiekiamame lygyje;
 • automatinio (įsijungiančio nuo judesio arba įjungiamo nuotolinio valdymo įrenginiais) apšvietimo įrengimas;
 • balkono apsaugos nuo iškritimo (tinklų, grotų ir pan.), išskyrus balkono stiklinimą, įrengimas;
 • dujų nuotėkio signalizatoriaus įrengimas;
 • dūmų-gaisro signalizatoriaus įrengimas;
 • saugos priemonių įrengimas (sienų dangos minkštinimas, apsauginių langų plėvelių klijavimas, durų užraktų ar apsaugų įrengimas ir pan.).

 

2023 metais negalią turinčių alytiškių būsto pritaikymui iš valstybės biudžeto buvo skirta daugiau nei 120 tūkst. eurų, iš savivaldybės biudžeto lėšų – 50 tūkst. eurų. Šiemet tam iš valstybės biudžeto buvo skirta daugiau nei 114 tūkst. eurų, iš savivaldybės biudžeto lėšų – dar 50 tūkst. eurų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *