Savivaldybė kviečia siūlyti kandidatus Alytaus miesto garbės piliečio vardui suteikti

Alytaus miesto savivaldybė kviečia siūlyti kandidatus Alytaus miesto garbės piliečio vardui suteikti. Jeigu žinote Alytaus miestui, jo žmonėms nusipelniusį asmenį, siūlykite jam suteikti  Alytaus miesto garbės piliečio vardą. Pasiūlymai priimami iki 2024 m. balandžio 30 d.

Garbės piliečio vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus Alytaus miestui, miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, už vykdytą ar vykdomą ilgalaikę sistemingą visuomeninę mokslo, kultūros, švietimo, meno, sporto, sveikatos, socialinės apsaugos, aplinkos apsaugos, verslo ir kitų sričių veiklą, taip pat už kilnius poelgius, padariusius didelį poveikį visuomenei. Tradiciškai Alytaus miesto šventės metu garbės piliečiui įteikiamas garbės piliečio ženklas ir garbės piliečio liudijimas. Garbės piliečio liudijimas įregistruojamas Alytaus miesto garbės piliečių knygoje.

Siūlymus dėl garbės piliečio vardo suteikimo pateikite raštu Alytaus miesto savivaldybės merui. Juos gali teikti Alytaus mieste esantys juridiniai ir fiziniai asmenys (pateikiant 0,5 procento pasirašiusių Alytaus miesto gyventojų sąrašą – mažiausiai 250 asmenų parašų).

Siūlant kandidatą, prašome pateikti šiuos dokumentus:

  • teikėjo paraišką-siūlymą;
  • siūlomo kandidato laisvos formos sutikimas dėl teikimo apdovanojimui;
  • siūlomo kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (2 priedas);
  • artimųjų sutikimas dėl kandidato asmens duomenų tvarkymo, jeigu siūloma apdovanoti kandidatą po mirties (3 priedas);
  • siūlomo kandidato darbų ir nuopelnų Alytaus miestui aprašas;
  • siūlomo kandidato turimi apdovanojimai, įvertinimai (nurodomi metai);
  • atitinkamų sričių veikiančių organizacijų ne mažiau kaip 2 rekomendacijos.

Pirmą kartą Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteiktas 2000 metais. Juo tapo ilgametis miesto vadovas Alfonsas Grigaitis – jo pastangomis išsiplėtė miesto pramonė, įkurtos stambiausios įmonės, pradėti statyti gyvenamieji mikrorajonai.

2023 metais Alytaus miesto garbės piliečio vardas Juliui Antanui Žukui už nuopelnus statant Alytaus miesto gamybos ir pramonės, kultūros, mokslo, sporto, sveikatos pastatus ir daugiabučius gyvenamuosius namus, ilgametį atsakingą darbą, svarų indėlį siekiant statybos sektoriaus pažangos. Alytus šiuo metu turi 28 garbės piliečius.

Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *