Rinkliava už atliekų tvarkymą: kada taikomos lengvatos ir kada papildomai skaičiuojama už konteinerių pakėlimą

Visiems Alytaus miesto ir rajono gyventojams jau yra išsiųsti mokėjimo pranešimai už atliekų tvarkymą. Juose nurodyta rinkliava už visus 2023 metus, kurią galima sumokėti dalimis, mokant kiekvieną ketvirtį, arba visą iš karto.

Kaip pasinaudoti lengvata?

Asmenims, iki kovo 31 d. sumokėjusiems rinkliavą už visus metus ir vietoj paštu siunčiamų mokėjimo pranešimų užsisakiusiems elektroninius, yra taikomos savivaldybių numatytos lengvatos: Alytaus rajono gyventojams rinkliava už kitus metus mažinama 3, Alytaus miesto – 5 procentais.

Gyventojai, nesinaudojantys turimu gyvenamuoju būstu, ir pateikę tai įrodančius dokumentus, atleidžiami nuo kintamosios rinkliavos dalies mokėjimo. Norėdami pasinaudoti šia lengvata, jie privalo užpildyti patvirtintos formos sąžiningumo deklaraciją, kurioje nurodomi rinkliavos mokėtojo duomenys, adresas, kuriuo yra nekilnojamasis turtas ir elektros energijos skaitiklių duomenys.

Deklaracijos formą ir informaciją apie visas savivaldybių taikomas lengvatas galima rasti atsidarius šias nuorodas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/693b2a60ef7711e5bf4ee4a6d3cdb874/asr (Alytaus miesto).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36c4f15072d011e7827cd63159af616c (Alytaus rajono).

Užpildytą sąžiningumo deklaraciją atsiųsti el. p. info@alytausratc.lt.

Mažas pajamas gaunantys gyventojai gali pasinaudoti ir teisės aktuose numatyta, visuotinai taikoma lengvata, kuri numato, kad  rinkliava ar kitas mokestis už atliekų tvarkymą negali viršyti 1 procento vidutinių metinių šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų. Dėl šios lengvatos reikia kreiptis į tą savivaldybę, kurios teritorijoje yra nekilnojamojo turto objektas, už kurį skaičiuojama rinkliava.

Perskaičiavimas už viršytą minimalų konteinerių ištuštinimą

Kai kuriems individualių namų gyventojams mokėjimo pranešime be rinkliavos už šiuos metus yra nurodytas ir perskaičiavimas už praėjusiais metais viršytą minimalų konteinerių ištuštinimų kiekį. Šis kiekis nustatomas savivaldybės tarybos sprendimu.

Alytaus mieste ir Alytaus rajone minimalus 120 l talpos mišrių atliekų konteinerių ištuštinimų kiekis yra 12 kartų per metus, 240 l talpos – 8 kartai per metus.

Perskaičiavimas atsiranda tuomet, kai 240 l talpos mišrių atliekų konteineris pakeliamas daugiau nei 8 kartus per metus.

Mišrios atliekos Alytaus mieste ir rajone apvažiavimo būdu renkamos 12 kartų per metus.  Tad jeigu gyventojas, turintis 240 l talpos konteinerį, jį ištraukia ištuštinimui kiekvieną kartą, kai surenkamos atliekos, arba laiko konteinerį prie važiuojamosios kelio dalies ir atliekų vežėjai jį pakelia kiekvieno apvažiavimo metu, gyventojui be nustatyto rinkliavos dydžio tenka mokėti dar už 4 konteinerio pakėlimus. Vieno pakėlimo įkainis yra 2 eurai.

Kur laikyti atliekų konteinerius?

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras primena, kad mišrių atliekų konteinerį ištuštinimui ištraukti reikia tik tada, kai jame yra prikaupta pakankamai daug atliekų. Pustuščio konteinerio traukti ištuštinimui neverta, nes kiekvieno šio konteinerio pakėlimas kainuoja.

Individualūs atliekų konteineriai turi būti laikomi privačioje valdoje ir tokioje vietoje, kad prie jų negalėtų prieiti, jais naudotis ar jų sugadinti pašaliniai asmenys. Konteinerių laikyti negalima valstybinėje žemėje, bendro naudojimo erdvėse, prie bendro naudojimo kelių ar įvažiavimų.

Konteinerių ištuštinimo dieną konteineriai turi būti išstumiami ir pastatomi kiek įmanoma arčiau važiuojamosios dalies, kuria organizuojamas mišrių komunalinių atliekų surinkimo maršrutas, ir pastatomi taip, kad netrukdytų judėti transporto priemonėms bei praeiviams.

Ištrauktą konteinerį ištuštinę atliekų vežėjai privalo uždaryti jo dangtį ir palikti konteinerį už kelio juostos ribos.

Vežėjai neprivalo grąžinti ištuštintų konteinerių į jų pastatymo vietas privačiose valdose. Ištraukti konteinerius ištuštinimui, kaip ir grąžinti juos į nuolatinę stovėjimo vietą turi patys atliekų turėtojai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *