Rajone padidės galimybė gauti socialinę pagalbą

Daugiau Alytaus rajono gyventojų galės gauti lankomosios priežiūros darbuotojo ir  asmeninio asistento pagalbą. Savivaldybės taryba, matydama padidėjusį šių paslaugų poreikį, padidino pareigybių  skaičių šias paslaugas teikiančiuose Miroslavo ir Pivašiūnų globos namuose.

„Didinti pareigybių skaičių siūlėme, atsižvelgdami į tai, kad padidėjo senyvo amžiaus asmenų bei  neįgaliųjų poreikis pagalbai į namus, taip pat ir asmeninei pagalbai, todėl minėtoms paslaugoms teikti globos namuose įsteigtos 8papildomos pareigybės. Įstaigos galės įdarbinti po du lankomosios priežiūros ir  asmeninio asistento darbuotojus“, – sakė savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Dalia Burlinskienė.

Pagalbos į namus paslaugos finansuojamos savivaldybės biudžeto lėšomis. Padidinus lankomosios priežiūros darbuotojų skaičių, reikės papildomai apie 54 tūkst. eurų per metus. Asmeninės pagalbos teikimas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, įsteigus papildomus etatus, didės lėšų poreikis  – apie 60 tūkst. eurų per metus.

Pagalbos į namus paslaugos šiuo metu teikiamos 93 rajono gyventojams. Socialiniai darbuotojai asmens ar šeimos namuose padeda tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Paslauga teikiama asmenims ar šeimoms, kuriems sudėtinga savarankiškai pasirūpinti savimi, dalyvauti visuomenės gyvenime. Pagalbą galima gauti iki 10 val. per savaitę.

Norint gauti pagalbos į namus paslaugą, reikia susisiekti su socialiniu darbuotoju, aptarnaujančiu seniūnijos gyventojus. Jis įvertins pagalbos į namus poreikį. Paslaugą gali gauti suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys (nuo 65 m.) ir jų šeimos,  kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo asmenys).

Asmeninė pagalba teikiama neįgaliesiems. Rajone ją gauna12 gyventojų. Asmeninis asistentas gali padėti rūpintis asmens higiena, maistu, padėti vykstant į reikiamą vietą, pagelbėti bendraujant su atskirų valstybinių institucijų atstovais, tvarkant finansinius reikalus, organizuojant laisvalaikį ir poilsį. Asmeninis asistentas gali asmenį palydėti ir vykstant į darbo pokalbį, surasti tinkamą transporto priemonę, padėti judant ten, kur nepritaikyta aplinka. Svarbiausias tokio pagalbininko  uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o veikti kartu su juo.

Asmeninę pagalbą gali gauti visi neįgalieji, kuriems šis poreikis bus nustatytas, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį.

Tokios pagalbos poreikį vieniems metams nustato socialiniai darbuotojai pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.