Šaukiamas Alytaus miesto tarybos posėdis

Alytaus miesto savivaldybės nuotr.

2022 m. birželio 30 d. 9.00 val. Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis šaukia Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir teikia tarybai svarstyti šiuos klausimus:

 1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-01-27 sprendimo Nr. T-1 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 10 min.)
 2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-01-27 sprendimo Nr. T-10 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2022 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo(N. Rinkevičiūtė; 10 min.)
 3. Dėl teisės Alytaus miesto savivaldybės administracijai atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas (Sandra Dabkevičienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo funkcijas; 10 min.)
 4. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (stadioną) savivaldybės nuosavybėn (Auksė Juonienė, Turto skyriaus vedėja; 10 min.)
 5. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn (A. Juonienė; 10 min.)
 6. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Juonienė; 10 min.)
 7. Dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais (A. Juonienė; 10 min.)
 8. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Juonienė; 10 min.)
 9. Dėl nekilnojamųjų daiktų įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn (A. Juonienė; 10 min.)
 10. Dėl negyvenamųjų patalpų Pramonės g. 9, Alytuje, nuomos ne konkurso būdu (A. Juonienė; 10 min.)
 11. Dėl negyvenamųjų patalpų Rotušės a. 2, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu (A. Juonienė; 10 min.)
 12. Dėl negyvenamųjų patalpų Kalnėnų g. 2B, Alytuje, nuomos ne konkurso būdu (A. Juonienė; 10 min.)
 13. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo (A. Juonienė; 10 min.)
 14. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimo Nr. T-13 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios (A. Juonienė; 10 min.)
 15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimo Nr. T-43 „Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais Alytaus kraštotyros muziejui“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 16. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimo Nr. T-194 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimo Nr. T-124 „Dėl negyvenamųjų patalpų Naujojoje g.16, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 18. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimo Nr. T-340 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus kraštotyros muziejui“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 19. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-02-04 sprendimo Nr. T-38 „Dėl Verslo skatinimo ir lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Sonata Dumbliauskienė, Verslo skyriaus vedėja; 10 min.)
 20. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto viešųjų vietų, kuriose prekiaujama ir teikiamos paslaugos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (S. Dumbliauskienė; 10 min.)
 21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Aradas“ investicijų sutarties prieš terminą nutraukimo (S. Dumbliauskienė; 10 min.)
 22. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Aradas“ investicijų sutarčiai (S. Dumbliauskienė; 10 min.)
 23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Linismartbusiness“ žemės sklypo 2021-05-18 nuomos sutarties Nr. SRN-10-(32.25) nutraukimo prieš terminą šalių susitarimu (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.)
 24. Dėl 39161/39899 žemės sklypo dalies Fortų g. 18, savivaldybės valdomos nuosavybės teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono (V. Bartusevičienė; 10 min.)
 25. Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Aradas“ 2021-10-28 Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo nuomos sutarties Nr. SRN-30-(32.25) nutraukimo prieš terminą (V. Bartusevičienė; 10 min.)
 26. Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Aradas“ 2021-10-28 valstybinės žemės nuomos sutarčių Nr. SRN-28-(32.25), SRN-29-(32.25) ir SRN-31-(32.25) nutraukimo prieš terminą (V. Bartusevičienė; 10 min.)
 27. Dėl sutikimo įkeisti valstybinės žemės sklypų nuomos teisę(V. Bartusevičienė; 10 min.)
 28. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės prisijungimui prie memorandumo dėl transporto priemonių ir transporto fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymo individualių poreikių turintiems žmonėms (Palmira Raškauskienė; Miesto ūkio skyriaus vedėja; 10 min.)
 29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-05-30 sprendimo Nr. T-151 „Dėl Alytaus miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ pakeitimo (P. Raškauskienė; 10 min.)
 30. Dėl Pasiūlymų dėl Alytaus miesto savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos objekto paskelbimo savivaldybės saugomu gamtos paveldo objektu nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja; 10 min.)
 31. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-04-28 sprendimo Nr. T-149 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus, klasių skaičiaus kiekviename sraute ir mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2022–2023 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo (Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja; 10 min.)
 32. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-12-22 sprendimo Nr. T-367 „Dėl pailgintos dienos grupių paslaugų teikimo Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ pakeitimo (R. Ališauskienė; 10 min.)
 33. Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ūkio lėšų skyrimo iš savivaldybės biudžeto ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (R. Ališauskienė; 10 min.)
 34. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo Nr. T-64 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (R. Ališauskienė; 10 min.)
 35. Dėl pritarimo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Lietuvos užimtumo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, jaunimo reikalų agentūros ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui(R. Ališauskienė; 10 min.)
 36. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-160 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 10 min.)
 37. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-237 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (A. Voverienė; 10 min.)
 38. Dėl Alytaus miesto savivaldybės narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos veiksmų 2022–2023 metų plano patvirtinimo(Povilas Jagelavičius, vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas); 10 min.)
 39. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-190 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Giedrė Lazarevičė, atsakingoji Antikorupcijos komisijos sekretorė; 10 min.)
 40. Dėl savivaldybės materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis Alytaus aeroklubui ir Dzūkijos aeroklubui (Laura Radzevičiūtė, miesto savivaldybės tarybos narė; 10 min.)
 41. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimo Nr. T-362 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo(L. Radzevičiūtė; 15 min.)
 42. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimo Nr. T-362 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 15 min.)
 43. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-188 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (D. Jezukevičienė; 10 min.)
Panašūs įrašai:

3 komentarai apie “Šaukiamas Alytaus miesto tarybos posėdis

 1. Tesias kaip tradicijos. Kaip tarybos posėdis, taip kurios nors firmos investicijų ir žemės nuomos sutarčių nutraukimai pirma laiko. Ir visuomenei dzin, kodėl prie šios tarybos ir reti investuotojai bėga. Paskui dar pro retą drysta skūstis maži atlyginimai, nors ir tai aptingę.

 2. Kodėl iš tarybos nesigirdi, kiek paskolų? Nereaguojama, kad firmos pirma laiko nutraukinėja investicijų ir žemės nuomų sutartis? Kodėl gavę aerodromo turtą jo neparduoda kaip kitur, o perduoda panaudos pagrondu kažkam? Kur vysto vysto aerodromą ir burbulų lygį? Ne jau ant tiek turtingas biudžetas? Kas kur ir kelia mokesčius žmonėms kur pasiekia.

 3. Kodėl per tarybą vengia paaiškint, kiek paskolų ir strategijos gražint, kodėl traukias ir reti verslai pirma laiko nutraukinėdami investicijų sutartis? Kaip kitose savivaldybėse priešingai viešina paskolas ir stengias per es paramos projektus mažint. Pritraukę strateginius investuotojus, kaip Alytuj likučiai nutraukinėja sutartis? Kodėl prie šios tarybos taip vyksta?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.