Šaukiamas Alytaus miesto tarybos posėdis

Alytaus miesto savivaldybės nuotr.

Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis 2022 m. gegužės26 d. 9.00 val. šaukia Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir tarybai teikia svarstyti šiuos klausimus:

 1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Inesa Pilvelytė, Alytaus miesto teatro direktorė; 10 min.)
 2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2023 metų kūrybinės veiklos programos patvirtinimo (I. Pilvelytė; 10 min.)
 3. Dėl Viešosios įstaigos Alytaus kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo(Kristina Samasionokaitė, Alytaus kultūros centro direktorė; 10 min.)
 4. Dėl Alytaus nakvynės namų parduodamų socialinių paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-06-23 sprendimo Nr. T-197 „Dėl Alytaus nakvynės namų parduodamų socialinių paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios(Artūras Galakvoščius, Alytaus nakvynės namų direktorius; 10 min.)
 5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimo Nr. T-70 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios (Tomas Valatka, UAB „Dzūkijos vandenys“ Ekonomikos ir plėtros departamento vadovas; 10 min.)
 6. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-190 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 10 min.)
 7. Dėl Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo (D. Jezukevičienė; 20 min.)
 8. Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)
 9. Dėl Alytaus Vidzgirio progimnazijos nuostatų patvirtinimo (V. Valūnas; 10 min.)
 10. Dėl Alytaus Dainavos progimnazijos nuostatų patvirtinimo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimo Nr. T-394 „Dėl Alytaus Piliakalnio, Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų nuostatų patvirtinimo ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-05-23 sprendimo Nr. T-175 „Dėl Alytaus Piliakalnio, Dainavos, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių progimnazijų nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ 1.2 papunkčio pripažinimo netekusiu galios (V. Valūnas; 10 min.)
 11. Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių darbo 2022 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais (V. Valūnas; 10 min.)
 12. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-02-27 sprendimo Nr. T-64 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)
 13. Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Linismartbusiness“ investicijų sutarties prieš terminą nutraukimo (Sonata Dumbliauskienė, Verslo skyriaus vedėja; 10 min.)
 14. Dėl negyvenamųjų patalpų Rotušės a. 4, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu (Auksė Juonienė, Turto skyriaus vedėja; 10 min.)
 15. Dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo tarnybinėms ir jų išnuomojimo (A. Juonienė; 10 min.)
 16. Dėl negyvenamųjų patalpų Lelijų g. 44, Alytuje, nuomos ne konkurso būdu (A. Juonienė; 10 min.)
 17. Dėl negyvenamųjų patalpų Vilties g. 34-102 ir Vilties g. 34-103, Alytuje, nuomos ne konkurso būdu(A. Juonienė; 10 min.)
 18. Dėl negyvenamųjų patalpų A. Jonyno g. 39-48, Alytuje, paskirties pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 19. Dėl negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 52, Alytuje, nuomos ne konkurso būdu (A. Juonienė; 10 min.)
 20. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005-12-22 sprendimo Nr. T-234 „Dėl savivaldybės turto panaudos“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 22. Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo (A. Juonienė; 10 min.)
 23. Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo (A. Juonienė; 10 min.)
 24. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-45 „Dėl amortizacinių atskaitymų pastatų nusidėvėjimui atkurti, pataisos koeficientų, rodančių būsto būklę (nusidėvėjimą), ir rinkos pataisos koeficientų savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčiams apskaičiuoti nustatymo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 25. Dėl UAB „Alytaus butų ūkis“ direktoriaus Egidijaus Mensevičiaus atšaukimo iš užimamų pareigų ir darbo sutarties nutraukimo(Laura Radzevičiūtė, savivaldybės tarybos narė; 10 min.)
 26. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. T-278 „Dėl Darbuotojų, kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, kategorijų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo(L. Radzevičiūtė; 10 min.)
 27. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimo Nr. T-23 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (L. Radzevičiūtė; 10 min.)
 28. Dėl Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigas trūkstamos specialybės pedagogams, švietimo pagalbos specialistams ir psichologams tvarkos aprašo patvirtinimo (L. Radzevičiūtė; 10 min.)
 29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto viešųjų vietų, kuriose prekiaujama ir teikiamos paslaugos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo(L. Radzevičiūtė; 10 min.)
 30. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T-43 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja; 10 min.)
 31. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-08-24 sprendimo Nr. T-284 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Dalia Kavolynienė, vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė); 10 min.)
 32. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimo Nr. T-320 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso komisijos sudarymo“ pakeitimo (D. Kavolynienė; 10 min.)

33.Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022-03-31 sprendimo Nr. T-75 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų viešų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo(Povilas Jagelavičius, vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas); 10 min.)

 1. Dėl Maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Alytaus miesto savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo (Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 10 min.)
 2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-08-24 sprendimo Nr. T-282 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų darbo laiko suderinimo“ pakeitimo (A. Voverienė; 10 min.)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *