Alytaus rajono bedarbiams – kompensacija už kelionės išlaidas, motyvavimo užsiėmimai, laikinieji darbai

Alytaus rajono savivaldybės taryba patvirtino 2022 m. užimtumo didinimo programą, kuriai  skirta 170,5 tūkst. eurų, iš jų 87,0 tūkst. eurų skirta Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimui. Šia programa galės pasinaudoti 80 rajono bedarbių.

Patvirtinta programa šioms tikslinėms bedarbių grupėms:

  • rūpintiniams, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;
  • nėščioms moterims, vaiko motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), vaiko globėjui, rūpintojui ir asmenims, faktiškai auginantiems vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų;
  • grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų;
  • piniginės socialinės paramos gavėjams;
  • priklausomiems nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų;
  • grįžusiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimoms;
  • turintiems pabėgėlio statusą ar kuriems yra suteikta papildoma ir laikinoji apsauga;
  • asmenims, patiriantiems socialinę riziką;
  • vyresniems kaip 40 metų amžiaus bedarbiams.

Programos tikslas – šiais metais Alytaus rajone įdarbinti 10 nekvalifikuotų bedarbių. Juos įdarbinusiems darbdaviams numatyta suteikti darbo užmokesčio dalinį subsidijavimą (60 proc.). Pasitelkus laikino pobūdžio darbus, planuojama įdarbinti 24 nekvalifikuotus bedarbius, kurie dirbs visuomenei naudingus darbus.

2022 m. iš Alytaus rajono biudžeto taip pat bus skiriamos lėšos įsidarbinusių ilgalaikių bedarbių kelionėms į darbą ir atgal kompensuoti – 10 tūkst. eurų.  Praėjusiais metais tokia galimybe pasinaudojo 18 Alytaus rajono gyventojų, o šiais metais planuojama tokią galimybę suteikti 20-čiai žmonių. Taip pat bus teikiamos  ir psichologo – motyvatoriaus paslaugos, lydimoji pagalba, savipagalbos konsultacijų, mokymų  ir kitos paslaugos pagal modelio dalyvių poreikį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *