Alytaus krašto mokslininkų draugija „Vizija“ pristatė mokslo ir meno mūzą

Alytaus miesto savivaldybės nuotraukos.

Saulėtą vasario 14 dieną Alytaus miesto savivaldybėje vyko neeilinė publikacijų paroda: Alytaus krašto mokslininkų draugija „Vizija“ visuomenei pristatė vienos iš draugijos steigėjų, profesorės daktarės Aldonos Vilkelienės darbus, nugulusius monografijose, metodinėse knygose, vadovėliuose. Juos sudaro 50 pedagoginės, mokslinės, visuomeninės veiklos metų, iš kurių net 45 metai Alytuje:

  • atlikti mokslo tyrimai, patvirtinti praktikoje;
  • sukurtos naujos teorijos, aprobuotos tarptautinėse konferencijose;
  • suteikta muzikos terapijos pagalba dešimtims alytiškių;
  • išauginta talentingų muzikantų plejada Muzikos mokykloje;
  • suburta Alytuje meno edukologijos magistrantūros studentų grupė, atlikusi apie 30 mokslinių tyrimų;
  • ištyrinėta ir publikuota beveik šimtmečio laikotarpį apimanti Alytaus miesto muzikinio gyvenimo istorija.

Ir visa tai – ištisus dešimtmečius derinant akademinę veiklą Vilniuje su vadybine ir pedagogine veikla Alytuje, neiškeitus savo miesto į sostinę.

Profesorė dr. Aldona Vilkelienė labai anksti, būdama 16 metų, pradėjo pedagoginį – obojaus mokytojos darbą, 2000-aisiais metais baigė jungtinę Vilniaus universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto ir Šiaulių universiteto doktorantūrą, pirmoji Lietuvoje apgynė socialinių mokslų daktaro laipsnį neįgaliųjų integracijos tema. Nuo tada dirbo ir aukštosiose mokyklose: Lietuvos edukologijos ir Vytauto Didžiojo universitetuose, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Jau 1997 metais ji Alytuje, Muzikos mokykloje, įkūrė neįgaliųjų integracijos klasę „Credo“, kuriai šiais metais sukanka 25 metai. Per 13 vadovavimo Muzikos mokyklai metų pasiekti aukščiausi laimėjimai Lietuvoje ir pasaulyje, garsinantys Alytų, įgyvendintos ugdymo inovacijos. A. Vilkelienės moksliniai tyrimai žinomi  pasaulyje – apie tai skaityti jos pranešimai, vesti seminarai Atėnuose, Vienoje, Kremse, Paryžiuje, Seule, Almatoje, Rygoje, Rezeknėje, Tartu. Prof. dr.  Aldona Vilkelienė yra publikavusi per 90 mokslinių ir šviečiamojo pobūdžio straipsnių meninio ugdymo, socialinės įtraukties, neįgaliųjų meninio ugdymo temomis. Dalis jų eksponuojama publikacijų parodoje.

Parodos atidaryme dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė, linkėdama, kad parašytos knygos ir vadovėliai padėtų išugdyti ne vieną muziką, mokslininką, gal ir profesorių. Naujoji Muzikos mokyklos direktorė Gabrielė Dambauskaitė palinkėjo ir toliau plėtoti etnokultūros, muzikos terapijos mokslinę veiklą, derinant ją su praktine pedagogika. Skambėjo muzika, atliekama Muzikos mokyklos mokytojų Ritos Frendzelienės ir Linos Abromavičienės.

„Šiandien aš dar kartą pasitikrinau save, – pristatydama publikacijų parodą, kalbėjo autorė. – Kai manęs paklausė, kas buvo sunkiausia, net susimąsčiau, bet galiu pasakyti – man niekas nebuvo sunku. Gal todėl, kad viską dariau su meile. Tai mano pašaukimas.“

Profesorę šia ypatinga proga sveikina ir Alytaus krašto mokslininkų draugija „Vizija“.

„Esate žinoma mokslininkė, pedagogė, muzikė, visuomenininkė, mūsų draugijos steigėja, viceprezidentė ir daugelio kitų visuomeninių draugijų steigėja, prezidentė, narė.

Manome, kad už Alytaus kraštui ir Lietuvai skirtų muzikinių leidinių parengimą esate verta ir muzikologijos daktaro laipsnio. Esate tikra savo miesto dukra, Alytaus krašto mokslo ir meno  mūza, Alytaus žmonių ir Lietuvos patriotė, skirianti jiems Dievo dovanotą talentą ir begalinį darbštumą, rodanti pareigos ir atsakomybės pavyzdį.

Ačiū jums už ypatingus nuopelnus Alytaus miestui mokslo, švietimo ir kultūros srityse, ilgalaikę kryptingą veiklą, puoselėjant talentinguosius muzikus ir garsinant Alytaus miesto vardą tarptautiniame mokslo ir meno kontekste, integruojant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus.

Dėkojame Jums už ilgametį kūrybišką pedagoginį ir sėkmingą švietimo vadybinį darbą, tikslingą mokslinę ir aktyvią visuomeninę veiklą, nuopelnus integruojant specialiųjų poreikių vaikus, mokant muzikos ir taikant muzikos terapiją sergantiems suaugusiems asmenims, efektyvų mokyklos ugdymo aplinkos modernizavimą ir teigiamo mokyklos įvaizdžio suformavimą, Alytaus miesto garsinimą šalyje ir užsienyje.

Žmonės ir istorija mūsų atmintyje lieka, kol mes juos įamžinę prisimename. Kadangi mūsų mokslininkų draugijos „Vizija“ įstatuose vienas iš tikslų ne tik tarnauti ir teikti visokeriopą pagalbą Alytaus kraštui ir Valstybės labui, bet ir įamžinti žymių Alytaus krašto mokslininkų istorinius pasiekimus, todėl profesorės dr. Aldonos Vilkelienės kandidatūrą teiksime Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimui.

AČIŪ gerb. Aldona, kad esate su mumis!“, – tokius sveikinimo žodžius Alytaus krašto mokslininkų draugijos „Vizija“ vardu profesorei skyrė draugijos prezidentas doc. dr. Rytis Zautra.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.