Lazdijų politikų susitikimas dėl migrantų: „Padėsime, tačiau turime žinoti sąlygas“

Lazdijų rajono savivaldybės nuotr.

Į neeilinį susitikimą visų rajono politinių partijų lyderius diskusijai sukvietusi savivaldybės merė Ausma Miškinienė teigė: „Migrantų krizės valdymo akivaizdoje ir toliau esame pasiruošę padėti Vyriausybei, tačiau neturime būti palikti vieni. Nelegalių migrantų problema visos šalies, o ne pasienio savivaldybių reikalas“.

Diskusijoje dalyvavę Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Lazdijų skyriaus pirmininkas ir tarybos narys Audrius Klėjus, Lietuvos socialdemokratų partijos Lazdijų skyriaus lyderis ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Petrauskas, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Lazdijų skyriaus pirmininkas Arūnas Markūnas, Visuomeninio rinkimų komiteto „A. Margelio komanda „Pirmyn!“ vadovas Artūras Margelis bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Lazdijų skyriaus pirmininkas Benius Rūtelionis vienbalsiai pritarė tam, kad šiuo metu buvusiose socialinės globos centro „Židinys“ patalpose Kapčiamiestyje apgyvendintais emigrantais rajonas rūpintųsi ir toliau.

Situacija pasienyje grėsminga

Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos pasienio rinktinės sienos kontrolės skyriaus viršininkas ir ekstremalių situacijų operacijų centro vadovas Andrius Lažaunykas pristatė aktualiausią informaciją ir veiksmus, kurie šiuo metu taikomi Lietuvos–Baltarusijos pasienyje. Šiuo metu patekti į Lietuvą iš Baltarusijos galima tik per pasienio punktus, kitur nelegalūs migrantai yra atgrasomi pareigūnų veiksmais ir siunčiami atgal į Baltarusijos teritoriją. Naudojamasi ir iš tarnybinių automobilių sklindančiais garsiniais pranešimais, informuojančiais, kad atvykėliai nebus įleidžiami į Lietuvą, jei sieks patekti neteisėtais būdais. Pasak A. Lažaunyko, šios priemonės veikia.

Šiuo metu Lazdijų rajone apgyvendinti 175 asmenys: 94 – Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardoje esančiose palapinėse bei 81 – buvusiose socialinės globos centro „Židinys“ patalpose. Asmenys yra apklausti, o jų prašymai dėl prieglobsčio suteikimo – pateikti Migracijos departamentui.

Nelegalių migrantų problema – visos šalies, o ne pasienio savivaldybių reikalas

Susipažinę su situacija Lietuvos–Baltarusijos pasienyje, politikai diskutavo dėl nelegalių migrantų buvimo rajono teritorijoje ir dėl jų apgyvendinimo galimybių plėtros. Rajono merė Ausma Miškinienė informavo, kad Vyriausybė jau priėmė sprendimą kompensuoti savivaldybės patirtas išlaidas, susijusias su nelegalių migrantų apgyvendinimu ir jiems teikiamomis paslaugomis. Pagal pirmą savivaldybės pateiktą prašymą jau kompensuota per 28 000 Eur, tikimasi, kad pagal antrą prašymą bus kompensuota apie 19 000 Eur. Diskusijos vyksta tik dėl papildomo savivaldybės darbuotojų darbo poilsio ir darbo dienomis apmokėjimo.

,,Migrantų krizės valdymo akivaizdoje tikiu, kad galime turėti bendrą savivaldybės poziciją, kokiomis sąlygomis galime bendradarbiauti ir padėti valstybei. Todėl labai svarbu išgirsti visas seniūnijas ar skirtingas interesų grupes atstovaujančių politikos lyderių nuomones. Esminis klausimas – ar galime valstybei padėti dar labiau nei padedame dabar, ar liekame prie sprendimo apgyvendindami neteisėtus migrantus tik buvusiose socialinės globos centro „Židinys“ patalpose“, – sakė merė, kreipdamasi į rajono politinių partijų lyderius.

Pirmasis savo poziciją į merės kvietimą išsakė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Lazdijų skyriaus pirmininkas Audrius Klėjus, pritaręs pagalbos  nelegaliems migrantams suteikimui, ypač pažeidžiamos grupės asmenims. Anot jo, pirmiausia reikia spręsti apgyvendinimo klausimą, kur nelegalius migrantus būtų galima įkurdinti, nes, atsižvelgiant į pastatui keliamus reikalavimus, tokio nėra. Norint apgyvendinti daugiau migrantų, surastą pastatą tektų atnaujinti ir pritaikyti gyvenimui. ,,Sprendžiant šį klausimą, būtina bendradarbiauti su Vyriausybe ir atitinkamų ministerijų atstovais“, – sakė A. Klėjus.

Lietuvos socialdemokratų partijos Lazdijų skyriaus lyderis Saulius Petrauskas teigė, kad esame pasienio savivaldybė, todėl  reikia ieškoti galimybių padėti nelegaliems migrantams. Pasak jo, rajone nėra pastatų, kuriuose būtų įmanoma apgyvendinti didelį migrantų skaičių, bet mažesnėms grupėms (50–80 asmenų) tokių patalpų rajone yra. ,,Tačiau labai svarbūs ir žmogiškieji resursai. Reikia nemažai žmonių, teikiančių pagalbą atvykėliams. Vien iš rajono savivaldybės administracijos kasdien migrantais rūpinasi 6–7 darbuotojai“, – tvirtino S. Petrauskas.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Lazdijų skyriaus pirmininko Arūno Markūno teigimu, valstybė turi spręsti krizinę nelegalių migrantų situaciją, įtraukdama ir savivaldybes, todėl nereikia laukti įpareigojimų, o patiems pareikšti norą padėti.

Visuomeninio rinkimų komiteto „A. Margelio komanda „Pirmyn!“ vadovas Artūras Margelis irgi pritarė dėl pagalbos nelegaliems migrantams. Visgi jis buvo skeptiškai nusiteikęs dėl dar vieno pastato pritaikymo nelegaliems migrantams. Politiko tvirtinimu, pasienyje esanti Lazdijų rajono savivaldybė ir taip sprendžia daug įvairių problemų. ,,Jei per daugiabučio namo stogą bėga vanduo, tai problema yra visų namo aukštų gyventojų. Nelegalių migrantų problema  – irgi visų savivaldybių problema, todėl visos ir turi prisidėti prie jos sprendimo“, – teigė A. Margelis.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Lazdijų skyriaus pirmininkas Benius Rūtelionis pasisakė už pažeidžiamiausių nelegalių migrantų grupėms priklausančių asmenų apgyvendinimą vardan žmoniškumo. Tuo labiau, nes Vyriausybė kompensuos visas patirtas išlaidas. Tačiau šiuo krūviu, jo manymu, turėtų dalintis visos šalies savivaldybės.

Į diskusiją įsitraukusi rajono savivaldybės administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė atkreipė susirinkusiųjų dėmesį, kad nelegaliems migrantams patalpos nėra svarbiausios. Opiausia problema – migrantų aptarnavimas, sveikatos apsauga. Sunku sukurti mobilios greitosios pagalbos brigadą, kuri rūpintųsi atvykėlių sveikata, nes trūksta šeimos gydytojų. Daug resursų reikia ir ūkiniams reikalams. Jei nelegalių migrantų apgyvendinimo vietos bus išskaidytos, tai sukels nemažai problemų, todėl ir siūloma didesnį skaičių žmonių apgyvendinti vienoje vietoje.

Daugiau nelegalių migrantų rajone galėtų būti apgyvendinta tik išsprendus problemas ir savivaldybei skyrus papildomą finansavimą

Susirinkusių bendru nutarimu priimtas sprendimas ir toliau rūpintis Kapčiamiestyje apgyvendintais nelegaliais migrantais, o prie papildomo apgyvendinimo klausimo sugrįžti tuomet, kai bus priimti atitinkami Vyriausybės sprendimai.

Didžioji dauguma susirinkusiųjų pritarė, kad nelegaliems migrantams reikia suteikti laikiną prieglobstį rajono teritorijoje. Jei rajono savivaldybė priims sprendimą dar vieną pastatą pritaikyti migrantams apgyvendinti, jis bus skirtas tik socialiai pažeidžiamiems asmenims, nekeliantiems grėsmės krašto žmonėms.

Rajono merė dėkojo visiems politikams už išreikštą poziciją ir susitelkimą. „Lazdijų rajonas valstybei pagalbos ranką ištiesė dar tada, kai nebuvo svarstoma apie ekstremalios situacijos paskelbimą Lietuvoje. Tikiu, kad mes galime ir turime padėti savo valstybei nesukeliant pavojaus ar nepatogumų savo krašto gyventojams“, – kalbėjo savivaldybės merė Ausma Miškinienė.

Lazdijų rajono savivaldybės informacija

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.