Migrantai Alytaus mieste ir rajone: vieni – akivaizdūs hibridinio karo įrankiai, kiti kelia taikos vėliavas

Nelegalius migrantus laikinai apgyvendinusios Alytaus miesto ir rajono savivaldybės byloja skirtingas patirtis susiduriant su nelauktų svečių elgesiu ir aiškinantis jų atvykimo į Lietuvą tikslus. Alytaus aerodromo teritorijoje įkurdinti migrantai nekelia jokių reikalavimų, nemaištauja ir yra nusiteikę draugiškai. Apie tai jie skelbė ir ant atitvarų pakabintuose plakatuose. Alytaus rajono patirtis priešinga – nors po kilusių riaušių Verebiejuose apgyvendinti atvykėliai elgiasi ramiai, tačiau tarp jų esama asmenų, lyderių, kurie, neabejojama, esantys gerai apmokyti hibridinio karo įrankiai.

Teigia nesuprantantys, kas vyksta

Alytuje apgyvendinti migrantai skelbia, jog yra nusiteikę draugiškai. Tokią žinutę jie paskleidė dar praeitą savaitę ant atitvarų pakabindami plakatus su užrašais anglų kalba. Juose teigiama, kad jie į mūsų šalį atėjo nusiteikę taikiai, ieškodami saugumo ir laisvės, kurių neturėjo savo šalyse. Esą jie nėra ir politiniai Baltarusijos įrankiai ir kad jie iš viso nesuprantantys, kas čia vyksta.

„Kol kas jokių neramumų nebuvo kilę, migrantai neturi ir jokių nusiskundimų. Vienintelis jų prašymas – internetinis ryšys, tačiau to išpildyti negalime, nes privalome užtikrinti saugumą. Psichologinių pakitimų taip pat neteko pastebėti, jie šypsosi, noriai bendrauja, padainuoja, pabūgnija buteliais, kitais daiktais“, – pasakojo Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas Ry­tis Vit­kaus­kas.

Pasak jo, bendraujant su migrantais, jie išreiškia norą patekti į Vokietiją, Prancūziją ir ten studijuoti. Esą Alytuje laikinai apsistoję migrantai pakankamai gerai bendrauja anglų, prancūzų, o kai kurie ir vokiečių kalbomis.

R. Vitkausko tikinimu, policijai kištis neteko nė karto, jokių incidentų nebuvo užfiksuota. Pareigūnams tik tenka lydėti migrantus iki gydymo įstaigų ir iš jų.

Alytuje migrantai – ramūs ir tvarkosi patys

„Visi pas mus apgyvendinti migrantai yra afrikiečiai. Jų papročiai, supratimas, mąstymas – daugmaž vienodi, todėl tarpusavyje jie bendrauja draugiškai. Matau tai, nes ten būnu kiekvieną dieną. Tarp kai kurių yra užsimezgę itin draugiški santykiai. Jeigu situacija bus tokia, kad migrantų nemažės ir mūsų mieste laikinos jų apgyvendinimo paslaugos poreikis išliks, tuomet norėčiau, kad čia pasiliktų dabartiniai migrantai, nes jie tikrai labai ramūs. Galbūt mums patiems pavyko išsireikalauti tvarkos ir taisyklių laikymosi“, – pasakojo R. Vitkauskas.

Esą Alytuje esantys migrantai kiek paraginti patys tvarkosi tiek pastato viduje, tiek aplinką, net patys prašo įvairių tvarkymosi bei higienos palaikymo reikmenų.

Alytaus aerodromo teritorijoje šiuo metu gyvena 71 migrantas. Iš jų keturiems buvo patvirtinti užsikrėtimai koronavirusu. Du moterys ir du vyrai buvo išvežti gydytis į Abromiškių reabilitacijos ligoninę, o pasveikus grąžinti atgal Alytų.

Po riaušininkų išvežimo įsivyravo ramybė

Alytaus rajone, Verebiejų buvusios mokyklos pastate, apgyvendinti 167 migrantai ir jie yra atvykę iš Irano, Irako, Čečėnijos, Tadžikijos ir įvairių Afrikos valstybių.

Po praėjusios savaitės pradžioje Verebiejuose kilusių riaušių, 16 migrantų buvo išvežti ir izoliuoti Už­sie­nie­čių re­gist­ra­ci­jos cen­tre, esan­čiame Pa­bra­dė­je, Šven­čio­nių ra­jo­ne. Į Alytaus rajoną neramumus kėlusių atvykėlių neplanuojama grąžinti atgal, o jų vietą pakeitė nauji nelegalūs sienos ties Baltarusija pažeidėjai iš Ira­no, Ira­ko bei Če­čė­ni­jos.

Pasak Alytaus rajono savivaldybės atstovų, išvežus riaušininkus, likusieji elgiasi ramiai, valgyti neatsisako ir daugiau neteko girdėti jokių riksmų, šauksmų, protestų. Esą kai kurie jų net kalba apie tai, kaip jiems patinka Lietuva ir jie norėtų čia pasilikti.

Laikinų apgyvendinimo patalpų Verebiejuose tvarkymui yra pasamdyta bendrovė, tačiau tvarkytis yra verčiami ir patys migrantai. Tiesa, būta ir incidentų – buvo sudaužytas pastato langas, tačiau savivaldybės atstovų tikinimu, veikiausiai tai nebuvo padaryta tyčia.

Grįžimui į savo šalis – nemokamas bilietas ir kišenpinigiai

Praėjusį ketvirtadienį juos aplankė Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Atvykėliams jis pristatė savanoriško grįžimo į savo valstybę programą. Taip pat planuojama grįžti į savo šalis apsisprendusiems migrantams ne tik nupirkti grįžimo bilietus, bet dar ir duoti kišenpinigių. Pasak L. Kasčiūno, atsirado ne vienas svarstantis grįžti, tačiau išryškėjo migrantų grupėse besiformuojančių neformalių lyderių problema – norintys grįžti yra agresyviai atkalbinėjami.

„Būtina kuo skubiau imtis priemonių, kad nelegalių migrantų apgyvendinimo vietose esantys lyderiai, atgrasantys nuo savanoriško grįžimo, būtų izoliuoti“, – sako L. Kasčiūnas.

Taip pat L. Kasčiūnas nelegaliems migrantams pristatė ir priimtus Lietuvos įstatymus, paaiškino, kad prieglobsčio prašytojams, neteisėtai kirtusiems sieną, nesuteikiama galimybė laisvai judėti Lietuvos teritorijoje. Mažų mažiausiai – 6 mėnesiams.

Migrantų gretose – neaiškūs asmenys

Neatmetama tikimybė, kad Verebiejuose apgyvendintų migrantų gretose gali būti įvairių agentų, Baltarusijos vykdomo hibridinio karo politinių įrankių. Geresnio gyvenimo ieškančiųjų, vargšų yra mažuma.

Buvo bandyta kalbėtis su Verebiejuose laikinai apgyvendintais migrantais, siekta išsiaiškinti kodėl, kokiais tikslais jie ėjo į Lietuvą, tačiau akivaizdžiai buvo matyti, kad jie meluoja, esą jiems buvo sukurtos legendos, kaip ir ką pasakoti.

Vieni jų kalba, kad buvo persekiojami, mušami, o jų artimieji nužudyti, tačiau pradėjus klausinėti detaliau, atsakymų nebūna, kalba nukreipiama kitur.

Deja, kiek ilgai Alytaus mieste ir rajone užsibus migrantai, niekas negali atsakyti. Išlaidų, susijusių su migrantų išlaikymu, finansavimo savivaldybėms klausimas, panašu, taip pat jau išspręstas.

Tariasi dėl sveikatos paslaugų migrantams tvarkos

Šiandien migrantus priėmusioms savivaldybėms organizuojami pasitarimai su Vidaus reikalų ministerija dėl situacijos sprendžiant migrantų sveikatos problemas. Esą greitosios medicinos pagalbos ekipažai kviečiami esant nepagrįstiems sveikatos negalavimams, o į Alytaus ligoninės Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių didžiajai daliai sveikatos negalavimais besiskundžiančiųjų migrantų skubios pagalbos poreikio nebuvo. Tariamasi dėl konkrečių algoritmų, kuriems esant, bus leidžiama kviesti skubiąją pagalbą ir vežti migrantus į gydymo įstaigas.

Pasak Alytaus rajono savivaldybės atstovų, Verebiejuose kartą per savaitę yra numatytas mobilios medikų komandos paslaugų teikimas migrantams.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.