Prezidentūra prašo Alytaus bibliotekininkams išmokėti padidintus darbo užmokesčius

Asociatyvi pexels.com nuotr.

Alytaus miesto švietimo įstaigų bibliotekininkės, taip ir nesulaukusios padidintų atlyginimų, ir toliau ieško teisybės ir užtarimo Prezidento institucijoje. Jos prašo padėti įgyvendinti valstybės valdžios institucijų deklaruotą tikslą – išmokėti Alytaus mokyklų bibliotekininkams padidintą atlyginimą iš savivaldybėms 2020 ir 2021 m. skirtų dotacijų ugdymo reikmėms finansuoti lėšų. Iš prezidentūros atskriejo Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjos Vilmos Bačkiūtės laiškas, kuriame Alytaus miesto valdžios prašoma spręsti susidariusią situaciją, išmokant Alytaus miesto mokyklų bibliotekininkams teisėtus lūkesčius atliepiančius padidintus darbo užmokesčius.

„Į Lietuvos Respublikos Prezidentą ir jo patarėjus kreipėsi Alytaus miesto mokyklų bibliotekų darbuotojų atstovai, kurie prašo padėti įgyvendinti valstybės valdžios institucijų deklaruotą tikslą – išmokėti Alytaus mokyklų bibliotekininkams padidintą atlyginimą iš savivaldybėms 2020 ir 2021 m. skirtų dotacijų ugdymo reikmėms finansuoti lėšų.

Susipažinus su institucijų raštais, pažymėtina, kad valstybės institucijos – Kultūros ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos aiškiai deklaravo, kad savivaldybėms 2020 ir 2021 m. skirtomis valstybės dotacijomis, be kita ko, buvo siekta pakelti mokyklų bibliotekininkų algas. Šių valstybės institucijų oficialiuose raštuose išsakyta pozicija ir realiai savivaldybėms pervestos lėšos sąlygoja mokyklų bibliotekininkų pagrįstą lūkestį gauti atitinkamai padidintą darbo užmokestį. Nepaisant to, šis tikslas, deja, Alytaus miesto savivaldybėje dar nėra pasiektas. Šiame kontekste paminėtina Konstitucinio Teismo doktrina, skelbianti, kad neatsiejami teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas;
šie konstituciniai principai suponuoja valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti asmenų teises, gerbti teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius, vykdyti
prisiimtus įsipareigojimus asmeniui; neužtikrinus teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo, nebūtų užtikrintas asmens pasitikėjimo valstybe ir teise (2020 m. gruodžio 7 d.
nutarimas). Pažymėtina ir tai, kad, viena vertus, savivaldybė, vadovaudamasi Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 (toliau – Aprašas), 12.2 papunkčio ir 13 punkto nuostatomis, turi diskrecijos teisę dotacijos lėšas skirti ne tik mokyklų bibliotekininkams,
bet ir kitiems Aprašo 12.2 papunktyje nurodytiems asmenims. Kita vertus, Vyriausybės nutarimų koregavimo iniciatyvos teisę turinčios institucijos – ministerijos, nors oficialiuose raštuose ne kartą deklaravo, kad minėta dotacija skirta būtent mokyklų bibliotekininkų algoms padidinti, praėjus net pusantrų metų nuo to laiko, kai jau turėjo būti mokamos padidintos algos, iki šiol
nesiūlo taisyti teisinio reguliavo spragos, kuria pasinaudodama Alytaus miesto savivaldybė geranoriškai neišmoka jai pervestų valstybės dotacijų lėšų būtent mokyklų bibliotekininkų, o ne kitų Aprašo 12.2 nurodytų darbuotojų, algų padidinimui. Vietoj to, kad būtų koreguojamos
Aprašo nuostatos, tęsiamas tarpinstitucinis susirašinėjimas, kuris, deja, niekaip neprisideda prie viešai deklaruoto tikslo įgyvendinimo. Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, prašytume Alytaus miesto savivaldybės spręsti susidariusią situaciją, išmokant Alytaus miesto mokyklų bibliotekininkams teisėtus lūkesčius atliepiančius padidintus darbo užmokesčius skirtų papildomų valstybės dotacijos lėšų dalimi. Taip pat siūlytina Vyriausybei tobulinti teisinį reguliavimą, siekiant ateityje išvengti situacijų, kai dėl nevisiškai tikslaus teisinio reguliavimo nėra pasiekiami valstybės deklaruojami priimtų sprendimų tikslai.
Tikimės, kad bus rasti sprendimai, užtikrinantys, kad mokyklų bibliotekininkų darbo užmokestis būtų atitinkamai padidintas“, – rašoma Prezidento patarėjos Vilmos Bačkiūtės laiške.
Panašūs įrašai:

5 komentarai apie “Prezidentūra prašo Alytaus bibliotekininkams išmokėti padidintus darbo užmokesčius

  1. tuoj niekam nemokės, nes viską reikės sukišt emigrantams, reikia juk išlaikyt kaip ponus, Bilotaitė sakė, kad grąžins savivaldybėms visas išlaidas, bet dabar kažkodėl aptilo.

  2. Tai ką dabar meras su Valūnu giedos ? Gėda ant visos Lietuvos. O ką dabar giedos Radzevičiūtė, Vencius, Jastremskas, ir kiti tarybos nariai, kurie dvejuose tarybos posėdžiuose tyčiojosi iš mokyklų bibliotekininkų ?

    1. Be politikų pagalbos mes nieko nebūtume pasiekę. Dėkojame tarybos nariams Sigitui Leonavičiui, Gediminui Daukšiui ir Valiui Micevičiūtė, kurie padėjo ieškoti teisybės. Jeigu ne šitie žmonės, mes nieko nebūtume pasiekę. Ačiū!

  3. Ačiū politikams S.Leonavičiui,G. Daukšiui, V. Misevičiui už palaikymą ir pagalbą atstatant teisingumą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.