L. Radzevičiūtė: „Tegul būsiu torpeda, bet netoleruosiu valdininkų nesiskaitymo su eiliniu žmogumi“

Zitos Stankevičienės nuotr.

Rėksnė, išsišokėlė, griaunanti ir trukdanti dirbti – šiuos ir kitus savo adresu skriejančius epitetus iš Alytaus miesto savivaldybės mero Nerijaus Cesiulio ir dalies susiklaidinusių miesto gyventojų girdžiu jau dvejus metus. Sutapimas ar ne, bet dažniausiai ne akis į akį, o viešojoje erdvėje, kupinuose pykčio, pagiežos, užgauliojimų ir patyčių anoniminiuose komentaruose, neretai – po užsakytais straipsniais.

Nuo pat savo, kaip savivaldybės tarybos narės, kadencijos pradžios, o ir sistemingai viešai, miesto mero esu raginama užsiimti tikrais darbais ir pradėti dirbti miestui, o ne pūsti oro burbulus ir veltui eikvoti brangų institucijų laiką.

Tokie mero N. Cesiulio raginimai mano adresu, manau, laidomi tyčia, siekiant ne tik suklaidinti alytiškius, bet ir sukurti mano kaip politikės-rėksnės, raudonosios torpedos (taip mane vadina anoniminiuose komentaruose) įvaizdį. Esu tikra, tai – gerai apgalvota, sisteminga politinių oponentų propaganda, tyčia nukreipta prieš mano asmenį dėl to, kad ne tik nevynioju žodžių į vatą, bet ir nuolat į viešumą keliu valdžiai nepatogius klausimus bei Alytaus mieste vykstančias negeroves.

Ar tai mane veikia? Taip, labai! Kaip? Tai skatina mane dar aktyviau ir su didesniu užsidegimu dirbti. Juk jau jeigu tokias dideles jėgas nukreipia prieš mano asmenį, vadinasi, pasirinkau teisingą kryptį ir einu teisingu keliu… Tie, kurie nieko nedirba, niekam ir neįdomūs politikoje.

Ne žodžiais, o darbais mes Tėvynę mylim

Nemėgstu girtis ir juo labiau verkšlenti. Mėgstu kalbėti faktais ir skaičiais. Hipotetinis klausimas alytiškiams pamąstymui – jeigu tikėti meru N. Cesiuliu ir visais, kurie kalba, jog aš kaip tarybos narė jau dvejus metus nieko neveikiu, tik keliu sumaištį taryboje, griaunu miestą ir tuščiai rėkauju, tai prašom atsakyti, kaip taip atsitiko, jog esu daugiausia sprendimų projektų parengusi tarybos narė per visą miesto savivaldos istoriją?

Per dvejus kadencijos metus buvo parengtos 32 mano projektinės iniciatyvos (tarybos sprendimų projektai), iš kurių net 16-ai tarybos narių daugumos balsais buvo pritarta. Kolegė tarybos narė Nijolė Makštutienė vis nepraleidžia progos pajuokauti, kad tiek projektų, kiek L. Radzevičiūtė priteikė per pusę šios tarybos kadencijos, nė vienas tarybos narys per visą jos kaip vietos politikės karjerą nėra pateikęs (N. Makštutienė Alytaus miesto savivaldybės taryboje dirba jau 14 metų, nuo 2007-ųjų).

Paminėsiu keletą, mano nuomone, svarbiausių savo projektinių iniciatyvų ir atliktų darbų, pareikalavusių daug emocijų ir nervinės įtampos, nes pasipriešinimas išties buvo didelis:

 • tarybos daugumai pritarus mano rengtam sprendimo projektui dėl maksimalaus leistino mokytojų padėjėjų ir švietimo pagalbos specialistų etatų skaičiaus įsteigimo (pagal poreikį) visoms švietimo įstaigoms, buvo išspręsta ilgametė mokytojų padėjėjų ir švietimo pagalbos specialistų įvairių negalių ir specialiųjų poreikių turintiems vaikams etatų finansavimo problema. Šiuo sprendimu buvo išspręstos ne tik mokytojų ir negalią turinčių vaikų ugdymo proceso organizavimo problemos, bet ir vaikų (šeimų), kurie mokosi kartu su specialaus dėmesio reikalaujančiais vaikais. Priėmus šį sprendimą savivaldybės administracija privalėjo 2021 metų biudžete papildomai rasti 184,8 tūkst. eurų;
 • atšaukta rezonansą ir chaosą švietimo bendruomenėje sukėlusi reforma, tėvų ir mokinių tarpe sėjusi nerimą ir nesaugumo jausmą;
 • pritarta mano teiktam alternatyviam tarybos sprendimo projektui dėl miesto bendrojo plano, kuriame mano iniciatyva buvo nustatyti imperatyvūs saugikliai ir įpareigojimai administracijai, dėl ko ne tik palengvėjo sąlygos verslui plėstis, buvo užtikrintos Alytaus piliakalnio bei vadinamojo kurorto apsauginės zonos, bet ir sutaupyta maždaug 70 tūkst. eurų suma, galėjusi kainuoti rengiant naująjį miesto bendrąjį planą;
 • užkardyta Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Chirurgijos skyriaus remonto viešo konkurso afera, kas leido sutaupyti 1,2 mln. eurų visų miesto gyventojų sumokamų lėšų;
 • atleisti iš einamų pareigų susikompromitavę ir daugumos tarybos narių pasitikėjimą praradę administracijos direktorius Rolandas Juonys ir jo pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė, dėl ko buvo užtikrinti pasitikėjimo valstybe, teisingumo bei politinės atsakomybės principai.

 

Nors ir labai sunkiai, peršokusios per visus miesto vadovų dirbtinai ir tyčia pakištus pagalius, mano rengtos projektinės iniciatyvos visgi prasiskynė kelią į tarybos posėdžius, o svarbiausia, jomis patikėjo didžioji dauguma kolegų tarybos narių: po jomis dėjo savo parašus, palaikė jas balsuodami. Esu dėkinga jiems už tai, nes be kolegų palaikymo nebūtų ir mano pačios rezultatų.

Skirtingai nei merui N. Cesiuliui, kuriam jau 1,5 metų nesiseka sutelkti valdančiosios daugumos kryptingam darbui, nepaisant aštraus mano būdo, pasitelkus politinę diplomatiją, išmintį ir patirtį dėl geros idėjos ir iniciatyvos, man pavyko pastaruosius dvejus metus sutelkti skirtingų partijų ir judėjimų tarybos narius. Pagarba kolegoms, kurie dėl kilnaus tikslo, ambicijas ir politikavimus sugebėjo padėti į šoną.

Būtent tai yra mano atsakas tiems, kurie mane sistemingai ir tendencingai juodina, piešdami rėksnės, griovėjos įvaizdį. Būtent tai – neginčijamas įrodymas, kad ne žodžiais, o darbais rodau atsidavimą Alytui ir jo žmonėms, kad vykdau rinkėjams duotus pažadus net ir nebūdama valdančioje daugumoje, neturėdama absoliučiai jokių administracinių bei finansinių resursų, kuriuos, pavyzdžiui, turi miesto vadovai. Mano darbštumas ir užsispyrimas yra mano ginklai kovojant dėl Alytaus miesto ir žmonių gerovės.

Ką veiksiu likusius dvejus kadencijos metus?

Kai prieš daugiau nei dvejus metus dalyvavau rinkimuose, sakiau: Dvigubi standartai, nebaudžiamumas, įžūlus politinis nihilizmas ir nepotizmas, korupcija, valdininkų nesiskaitymas su eiliniu, paprastu žmogumi bei asmeninė atsakomybė už padarytas klaidas – tai bus mano prioritetai dirbant Alytaus miesto taryboje.

Visiems lygiai teisingas Alytus! – toks buvo mano šūkis rinkimuose. Taip pat sakiau, kad:

 • visomis išgalėmis ginsiu visų alytiškių interesus;
 • niekada netylėsiu, jeigu valdžia tyčiosis iš visuomenės ir žemins eilinį žmogų;
 • sieksiu, kad visi korumpuoti valdininkai būtų išviešinti ir prisiimtų asmeninę atsakomybę;
 • nepakęsiu ir netoleruosiu miesto valdyme biurokratizmo, kai valdininkai tyčia vilkina priimti sprendimus ar netinkamai atlieka savo pareigas;
 • išklausysiu ir visomis išgalėmis padėsiu kiekvienam besikreipiančiam žmogui.

 

Didžiuojuosi realiai nuveiktais darbais, o ne melo burbulais ir ne svetimais nuopelnais išdabintais įrašais socialiniuose tinkluose.

Esu žodžio žmogus. Nesišvaistau tuščiais pažadais. Tokia jau esu. Kaip matote, ką žadėjau per rinkimus, tą ir darau jau dvejus savo darbo Alytaus miesto taryboje metus, kad ir kaip kažkam tai nepatiktų. Taip, pagal savo galimybes, dirbsiu ir likusius dvejus metus. Žodis.

Z. Stankevičienės nuotr.
Z. Stankevičienės nuotr.

Su didžiausia pagarba ir atsidavimu, visada Jūsų –

Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė

Laura Radzevičiūtė

Tarybos narės metinė veiklos ataskaita skelbiama ir apmokėta pagal Alytaus miesto tarybos veiklos reglamente numatytą tvarką.

Panašūs įrašai:

6 komentarai apie “L. Radzevičiūtė: „Tegul būsiu torpeda, bet netoleruosiu valdininkų nesiskaitymo su eiliniu žmogumi“

 1. Neklaidink, kad nėra valdančios realios daugumos. Jei jos nebūtų, būt taryboj daugumos nepatvirtinti strateginiai klausimai. Tai dėl vystymo strategijų, biudžeto, mero ir tarybos bei…ataskaitų. Kitas požymis užimti strateginiai valdančių postai. Mero, jo komandos, tarybos strateginių komitetų pirmininkų kaip ekonomikos, plėtros…Opozicijai priklauso savivaldybės Etikos ir Antikorupcinių komisijų pirmininkų postai. Kitas reikalas kad valdančių sprendimus palaikę ne visi būtent iš judėjimų atstovai drysta už tai viešai prisiimt konkrečias atsakomybes, šio turgaus elementų yra. Kiti priėmę sprendimus apsisukę kritikuoja juos, arba jų pasekmes. Čia ne rimti politikai. Yra taryboj retų, kur neskiria politiko atsakomybės nuo savo asmeninių užgaidų.

 2. Valdininkai į valdžią nerinkti. Jie tik vykdytojai sprendimų, kuriuos priima tarybos posėdžio metu į valdžią išrinkti 27 tarybos nariai. Kurie už tai atsakingi ir atskaitingi alytiškiams. O ko ši tarybos narė nemato, kaip atskiri tarybos nariai nesiskaito su eiliniais alytiškiais? Ko konkrečius atvejus pati žino. Ir kaip visada kur rimti dalykai, nemato. Kaž kur smulkmenose įvelia. Skambiom frazėm pridengiant. Ypač įdomu, kaip pratyli apie valdininkų kolektyvinį pareiškimą dėl mobingo iš atskirų tarybos narių. Kurie vietoj teikiant klausimus sprest per tarybos posėdžius, teismais mosikuojas. Kur teismai į valdžią nerinkti ir už tarybą sprest klausimus neturėtų.

 3. laikinai buvo ramu ir vėl pasireiškė, kiba jai tas Česiulis ant kojos užmynė, kad be jo pavardės ji negali parašyt straipsnio.

 4. Po savivaldybės valdininkų kolektyvinio pareiškimo per profsajungą dėl mobingo iš atskirų tarybos narių ir kaip prisidėjo meras, pareiškęs, kad nesitaikstys su negerovėm, atskiriems po politika neramu. Mato trinka modelis per teismus velt, tai bando reikštis taip. Ka žin ar suvokia, ką rašinėja ir kaip skiruas, lyginant su rimtu tarybos nario darbu.

 5. Manau šita pseudo teisininkė ir politikė turėtų būti kaip pereinama taurė …. (pagal vyrus jau tokia ir yra) 😀 todėl gal mes jau ją arba gražinam Prienams arba atiduodam kitam miestui 😀 gana jau mums ja džiaugtis 😀 😉

 6. Pirmą kart Alytuj valdininkų kolektyviniu pareiškimu ir palaikant merui, pasipriešinta įsivyravusiam vergvaldiniui mentalitetui mosikuojant teismais parsiklupdyt ir per savivaldą. Turinti išreikšt nors nuomonę viešai teisėsauga ar bijo, ar apsimeta nematą. Čia ne bylas tomais regzt neįtinkantiems turčiams po politika ubagams. Kol kas taryba ir miesto bendruomenė ir apsimeta nematą. Ką mosikuoja saujelė po politika apsimesdami rūpesčiu žmonėmis ir tariama kova prieš valdininkus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.