Šaukiamas nuotolinis Alytaus tarybos posėdis: darbotvarkėje – 33 klausimai

Gegužės 27 dieną (ketvirtadienį) 9 val. Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis šaukia nuotolinį savivaldybės tarybos posėdį. Jame bus svarstomi šie klausimai:

1. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Indrė Mikelionytė-Pranculevičienė, Alytaus kultūros centro direktorė; 10 min.)

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo (Ingrida Rutkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė; 10 min.)

3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-398 „Dėl Alytaus vaikų globos namų pavadinimo pakeitimo, Alytaus miesto šeimos centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Romutis Žebuolis, Alytaus miesto šeimos centro direktorius; 10 min.)

4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo (Vilija Ramanauskienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos pirmininkė; 10 min.)

5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo (Giedrė Lazarevičė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sekretorė; 10 min.)

6. Dėl pritarimo projektams (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 10 min.)

7. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)

8. Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo (A. Juonienė; 10 min.)

9. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo (A. Juonienė; 10 min.)

10. Dėl negyvenamųjų patalpų Pulko g. 1, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu (A. Juonienė; 10 min.)

11. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-11-06 sprendimo Nr. T-317 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)

12. Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei (A. Juonienė; 10 min.)

13. Dėl negyvenamųjų patalpų S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais (A. Juonienė; 10 min.)

14. Dėl nuomininko atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio (A. Juonienė; 10 min.)

15. Dėl turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti (A. Juonienė; 10 min.)

16. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-204 „Dėl Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)

17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)

18. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-46 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)

19. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. T-257 „Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)

20. Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.)

21. Dėl Alytaus miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo planavimo pradžios ir planavimo tikslų (V. Bartusevičienė; 10 min.)

22. Dėl valstybinės žemės sklypo Ulonų g. 67A, Alytaus mieste, nuomos (V. Bartusevičienė; 10 min.)

23. Dėl pritarimo Alytaus jaunimo centro 2021–2023-ųjų metų strateginiam veiklos planui (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)

24. Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo ir koordinatoriaus paskyrimo (V. Valūnas; 10 min.)

25. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T-33 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)

26. Dėl įgaliojimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjui ir šio skyriaus specialistų skyrimo komisijų nariais į Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijas (V. Valūnas; 10 min.)

27. Dėl Alytaus Dainavos progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo (V. Valūnas; 10 min.)

28. Dėl pritarimo Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos sporto aikštelės techninio projekto rengimui ir pavedimo atlikti sporto aikštelės projektavimo paslaugos ir statybos darbų užsakovo funkcijas (V. Valūnas; 10 min.)

29. Dėl pritarimo Alytaus lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ lauko žaidimų aikštelės statybos projektui ir pavedimo atlikti projekto parengimo paslaugos ir statybos darbų užsakovo funkcijas (V. Valūnas; 10 min.)

30. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-338 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (Sonata Asadauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja; 10 min.)

31. Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo asmenims, laikomiems Alytaus pataisos namuose (Loreta Petkevičienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė; 10 min.)

32. Dėl Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 15 min.)

33. Dėl UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro 2020 metų veiklos ataskaitos pristatymo (Algirdas Reipas, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius; 10 min.)

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.