Metinė Alytaus valdžios ataskaita kritikų akimis: nuo piarinių burbulų – iki pasisavintų nuopelnų

Ketvirtadienį Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis pateikė savo ir tarybos ataskaitą už praėjusius metus. Pristatytiems darbams nepagailėta gražių ir skambių frazių – „istorinis susitarimas“, „universitetinis miestas“, „perversmas ikimokykliniame ugdyme“, „rekordiniai gatvių asfaltavimo metai“, „stiprus Alytus – stipri Dzūkija“, tačiau kritikai visa tai apibūdino kaip preciziškai aplaižytą, į saldainio popieriuką įvyniotą ataskaitą, o pačiam merui nepagailėjo kritikos dėl puikiai įvaldyto pagyrų bei viešųjų ryšių valdymo meno, nepelnytai sau prisiimtų nuopelnų, skandalais ir galimais neskaidrumais apipintų sprendimų bei ženklaus miesto proveržio nebuvimo.

Meras pristatė svarbiausius darbus

Pristatydamas ataskaitą, kaip svarbiausius 2020 metais nuveiktus darbus meras N. Cesiulis išskyrė patvirtintą bendrąjį veiklos planą, pasirašytas tris investicines sutartis su UAB „Gilmera“, UAB „Durga“ ir UAB „Virpil“, Naujosios g. ir kitų miesto gatvių, rekonstrukciją, žiedų įrengimą, pasirašytas 4 sutartis su universitetais, papildomų vietų darželiuose įsteigimą, investicijas į švietimo, medicinos įstaigų infrastruktūrą, kūdikių krepšelio padidinimą, Sinagogos, Alytaus kultūros centro rekonstrukcijų užbaigimą, miesto vartų įrengimą, planuojamas investicijas į Jaunimo parką, Ledo arenos vizijos parengimą, Futbolo maniežo statymo suplanavimą, Sveikatingumo tako suprojektavimą, paminklo partizanams pastatymą. Kaip vieną svarbiausių darbų miesto vadovas įvardijo ir pandemijos valdymą.

Nė žodžio apie problemas ir skaudulius

Alytaus miesto merui tarybos nariai negailėjo kritikos ir klausimų. Klausta, kodėl ataskaitoje nė žodeliu nebuvo užsiminta apie taip ir neišspręstus miesto skaudulius. Kaip vieną aktualiausių problemų tarybos narys Sigitas Leonavičius įvardijo atliekų tvarkymą mieste. Jis svarstė, ar tik ši sritis neturėtų būti perimta į savivaldos rankas. Buvo keltas klausimas ir dėl aerodromo likimo, Laisvosios ekonominės zonos planų, naujų planų dėl švietimo tinklo pertvarkos.

Tarybos narių ramybę vis dar drumsčia ir Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Chirurgijos skyriaus kapitalinio remonto klausimas ir prarasta beveik pusės milijono eurų Vyriausybės dotacija. Tarybos narė Laura Radzevičiūtė mero teiravosi, ar jis pripažįsta, kad visą situaciją dėl pirmą kartą skelbtų Chirurginio skyriaus remonto darbų viešųjų pirkimų žinojo ir ar jis nenorėtų pripažinti klaidos bei imtis iniciatyvos dėl tarnybinės ar net asmeninės atsakomybės pareikalavimo.

Tarybos narė Vilija Ramanauskienė klausė, kokia situacija yra su koalicija, o meras atsakė, kad oficialios daugumos kol kas nėra.

Gintautas Andriuškevičius pabrėžė, kad ataskaitoje nieko neužsiminta apie gyventojų mažėjimo, emigracijos situaciją, naujai sukurtų darbo vietų skaičių, darbo užmokesčių dydžius.

Argumentus, kodėl nepritaria tokiai mero ir tarybos ataskaitai dėstė ir tarybos narys Valerijus Vencius. „Jūsų, mere, neverbalinė kalba sako, kad esate pavargęs ir įsitempęs“, – nuo mero būsenos apibūdinimo pradėjo politikas.

Jis kritikos negailėjo dėl „Alytaus infrastruktūros“ likvidavimo, ilgą laiką administracijos suformavimo nebuvimo, neišsaugotą šviesaus atminimo Jurgį Krasnicką, nekokybiškai parengtus tarybai teikiamus sprendimus, dėl kurių pastabas nuolat teikia Vyriausybės atstovas, dėl bandymo sunaikinti Likiškėlių, Sakalėlio, Drevinuko mokyklas, prarastą beveik pusės milijono eurų Vyriausybės dotaciją, kokybės ir kainos neatitinkančius Alytaus miesto vartus, prastai vykdomą biudžetą, esą planuojamą Jaunimo parko sugadinimą, nebendravimą su tarybos nariais, negerus ženklus skiriant įstaigų vadovus, interesų demonstravimą bei balsų medžioklę, oficialios tarybos daugumos nebuvimą.

Atsakydamas į visus šiuos argumentus, meras N. Cesiulis pasakė, kad lengviausia dėl visko apkaltinti merą, tačiau reikėtų nepamiršti, kad sprendimus priima visa taryba.

Kritika dėl ne savo nuopelnų ir piaro burbulų

Česlovas Daugėla apgailestavo dėl tarybos patvirtinto strateginio Alytaus miesto plėtros plano, kuris dabar esą paaiškėjo turintis daugybę trūkumų. Tarybos narys pirštu bedė į mero nepelnytai prisiimtus nuopelnus, tokius kaip ilgai lauktos viaduko rekonstrukcijos pradžią, Chirurginio skyriaus remonto klausimo išsprendimą.

Tarybos narė L. Radzevičiūtė atkreipė dėmesį, kad meras puikiai išmoko pagyrų meno pamokas bei kaip valdyti viešuosius ryšius. Apgailestavo, kad miesto vadovas taip ir neatrado jėgų savikritikai ir klaidų pripažinimui. Politikė merui linkėjo pasižiūrėti į veidrodėlį bei pripažinti, kad prie miestui reikšmingų sprendimų prisideda ir tarybos nariai, taip pat kuo mažiau piarinių burbulų, o tarybai – darnos metų.

Mero ataskaitai pritarė 17, nepritarė 6 tarybos nariai ir 2 susilaikė.

Pristatė ir keturių administracijos direktorių ataskaitą

Administracijos darbų ir finansinę ataskaitą už 2020 metus pristatinėjo ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorė Onutė Balevičiūtė.

O. Balevičiūtė.

Per 2020 metus administracijai vadovavo 4 vadovai – Rolandas Juonys, Giedrius Šimas, Palmira Raškauskienė ir a.a. Jurgis Krasnickas.

Buvo pristatyta kiekvieno Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyriaus veikla, atsakomybės ir nuveikti svarbiausi darbai, skaičiai.

O. Balevičiūtė pažymėjo, kad bendrasis Alytaus miesto planas nėra tobulas, su daugybe klaidų, tad yra poreikis planą tikslinti, o iššūkių netrūksta. Direktorė pažymėjo, kad pagrįstus gyventojų nusiskundimus planuoja taisyti.

Dėl sukčiams pervestų 188 tūkst. eurų, direktorė pažymėjo, kad didžioji dalis pinigų yra sugrąžinti į savivaldybės sąskaitą, o Generalinė prokuratūra toliau tęsia tyrimą.

Kalbėta ir apie pandemijos padiktuotus iššūkius švietimo srityje, tačiau direktorė pažymėjo, kad švietimo bendruomenė susitelkė bei su jais puikiai susitvarkė.

Direktorė pabrėžė, kad vis dar Alytaus mieste gyventojai nemoka tinkamai tvarkyti atliekų, tačiau nustatyti pažeidėjams yra imamasi priemonių.

Paaiškėjo, kad Alytus 2020 metais turėjo daugiau kaip 49 tūkst. gyventojų, jų mažėjo ir siektina, kad gyventojų mažėjimo tendencija būtų stabilizuota. Pažymėta, kad migracijos rodikliai per praėjusius metus sumažėjo, tačiau juos dar reikia mažinti, kad rodikliai įgautų teigiamą prasmę. Alytuje gyventojų miršta daugiau negu gimsta, per pernai metus mirė 450 daugiau gyventojų negu gimė.

Užimtumo srityje tendencijos taip pat neblizga, per 2020 metus dirbančiųjų buvo 22,7 tūkst. žmonių, kas yra per 2 tūkst. mažiau nei 2012 metais. Vidutinis darbo užmokestis Alytuje 2012 metais buvo 546 eurai, o 2020 metais tai sudaro 1,131 eurą. Tai yra mažesnis rodiklis už LR vidurkį ir siekiamybė būtų jį didinti.

Pavaduotojų nebuvimas sunkina darbą

Tarybos nariai teiravosi, ar pati direktorė į merą kreipėsi dėl pavaduotojų paskyrimo. O. Balevičiūtė patikino, kad jų išties norėtų, nes reikalinga pagalba, atsirastų daugiau kontrolės, daugiau galimybių kūrybiniam darbui ir darbų operatyvumui. Iki šiol laukiama politikų pasiūlymų dėl pavaduotojų kandidatūrų, deja, jų iki šiol nepateikta.

Direktorės klausta, ar visų skyrių vedėjų darbas ją tenkina. O. Balevičiūtė atsakė, kad tobulų nebūna, tačiau bendromis pastangomis trūkumus galima šalinti, kad yra skyrių, kurie dar vedėjų neturi. Pandemijos laikotarpis kai kuriems skyriams tapo tikrų tikriausiu išbandymu ir su užklupusiu dar didesniu darbų krūviu susitvarkyti nėra lengva. Nepaisant visko, stengiamasi skelbti konkursus ir ieškoti specialistų. Deja, į valstybės tarnybą žmonės nesiveržia, nes tai nėra gerai apmokamos darbo vietos.

S. Leonavičius teigė, kad administracijos ataskaita rodo realius politinės veiklos rezultatus, o šie – besileidžiantys žemyn. Esą tai reiškia, kad politinė ir reali administracijos ataskaita prasilenkia.

Kai kurie tarybos nariai tikino negalintys pritarti ataskaitai, kuri nėra O. Balevičiūtės, o kitų keturių buvusių administracijos vadovų ir dėl to, kad būta skandalingų niuansų, be to, tai neišvengimai susiję ir su mero bei tarybos veiklos ataskaita.

Administracijos darbų ir finansinei ataskaitai pritarė 14, nepritarė 2 tarybos nariai ir 9 susilaikė.

Panašūs įrašai:

4 komentarai apie “Metinė Alytaus valdžios ataskaita kritikų akimis: nuo piarinių burbulų – iki pasisavintų nuopelnų

  1. Jei patvirtintas bendrasis planas, biudžetas..reiškia taryboje yra valdanti dauguma. Kur užima strateginius tarybos plėtros ir investicijų komiteto pirmininko pareigas. Kur nuo šio komiteto kompetencijos priklauso miesto bendrojo plsno ir plėtros veikla. O štai, kaip užimdami valdančių postus ne visi nori atsakyt, čia problema. Viena darau, kita kalbu. Čia ne rimtų politikų bruožas. Įdomu dėl švietimo pertvarkų ir strategijų kūrimo prieš metus buvo suburtos kelios gausios darbo grupės iš visų elitinių..Ir rezultato nėra. Tik ant mero numetė ir patys šaipos.

  2. ot tai tarybos nariai, suvarė viską ant mero, o kur jūs buvot ir ką veikėt ponai tarybos nariai.? Kaip sunku su tokiais dirbt.

  3. Pažiūrėkit kokius sprendimus priėmė komitetai, atskiri tarybos nariai. Ypač strateginis plėtros komitetas. Kurio kompetencijoj miesto plėtra, investicijos, monopolinių kainų kaip atliekų tvarkymo tvarkos reguliavimas.

  4. Kur kritikuojančių tarybos narių pačių teikti tarybai svsrstyti klausimai? Kad geriau būtų. Nes jei meras neteikia, gali klausimus svarstymui trikt visi 27 tarybos nariai. Tarybos komitetai, komisijos. Esmėj labai nerimta taryba, negabūs. Tik intriguot per interpeliacijas apsijuokę. Kaip išeit į priekį ir rodyt iniciatyvas čia jau silpni. Tik ant mero suverst.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.