Alytaus miesto tarybos posėdyje – pusšimtis klausimų

Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis 2021 m. vasario 25 d. 9.00 val. šaukia Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir teikia tarybai nuotoliniu būdu svarstyti šiuos klausimus:

 1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimo Nr. T-321 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“ atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 10 min.)
 2. Dėl pritarimo Alytaus daugiafunkcės ledo arenos infrastruktūros statybos, įveiklinimo ir pritaikymo visuomenės reikmėms projekto įgyvendinimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu tikslingumui (UAB „PERITUS partners“ partneris Liudas Prūsaitis; 15 min.)
 3. Dėl įgaliojimų suteikimo (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 10 min.)
 4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-188 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (D. Jezukevičienė; 10 min.)
 5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-190 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (D. Jezukevičienė; 10 min.)
 6. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-11-06 sprendimo Nr. T-306 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Alytaus regiono plėtros tarybos kolegiją“ pakeitimo (D. Jezukevičienė; 10 min.)
 7. 7. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-12-22 sprendimo Nr. T-362 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (D. Jezukevičienė; 10 min.)
 8. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-19 sprendimo Nr. T-89 „Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Mindaugas Vaikšnoras, Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas; 10 min.)
 9. Dėl nuomininkų atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)
 10. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus miesto bendruomenės centrui (A. Juonienė; 10 min.)
 11. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-11-26 sprendimo Nr. T-345 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus miesto pedagoginei psichologinei tarnybai“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 12. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Juonienė; 10 min.)
 13. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (A. Juonienė; 10 min.)
 14. Dėl savivaldybės turto perdavimo UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui (A. Juonienė; 10 min.)
 15. Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais Alytaus kraštotyros muziejui (A. Juonienė; 10 min.)
 16. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus sporto ir rekreacijos centrui (A. Juonienė; 10 min.)
 17. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus miesto socialinių paslaugų centrui (A. Juonienė; 10 min.)
 18. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn (A. Juonienė; 10 min.)
 19. Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto šeimos centro turto (A. Juonienė; 10 min.)
 20. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimo Nr. T-13 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-11-06 sprendimo Nr. T-314 „Dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar savininkai nežinomi), nustatymo, apskaitymo, dokumentų pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 22. Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės (A. Juonienė; 10 min.)
 23. Dėl UAB „Saukesta“ 2020 m. nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo (A. Juonienė; 10 min.)
 24. Dėl UAB „GLASS LT“ atleidimo nuo 2020 m. nekilnojamojo turto mokesčio (A. Juonienė; 10 min.)
 25. Dėl UAB „Hansa Flex Hidraulika“ 2020 m. nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo (A. Juonienė; 10 min.)
 26. Dėl UAB „Vektrona“ atleidimo nuo 2020 m. nekilnojamojo turto mokesčio (A. Juonienė; 10 min.)
 27. Dėl UAB „Premium oils“ 2020 m. nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo (A. Juonienė; 10 min.)
 28. Dėl pritarimo susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Gilmera“ 2020-03-03 investicijų sutarties Nr. SRN-53 pakeitimo (A. Juonienė; 10 min.)
 29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja; 10 min.)
 30. Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių patvirtinimo (V. Mačernienė; 10 min.)
 31. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimo Nr. T-108 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo ir lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos nustatymo“ pakeitimo (V. Mačernienė; 10 min.)
 32. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-231 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (Asta Guzienė, Vidaus administravimo skyriaus vedėja; 10 min.)
 33. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimo Nr. T-96 „Dėl pritarimo naujos redakcijos Alytaus šv. Benedikto gimnazijos įstatams ir įgaliojimo“ pakeitimo (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)
 34. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-05-23 sprendimo Nr. T-170 „Dėl Alytaus jaunimo centro įstatų patvirtinimo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)
 35. Dėl Alytaus jaunimo centro neformaliojo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimo programoms finansuoti lėšų skyrimo ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Alytaus jaunimo centro mokymo lėšų krepšelio dydžio nustatymo (V. Valūnas; 10 min.)
 36. Dėl mokesčio už mokinių priežiūrą ir ugdymą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo, mokesčio ir mokymo lėšų krepšelio už teikiamą priežiūrą ir ugdymą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupėse dydžių nustatymo (V. Valūnas; 10 min.)
 37. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimo Nr. T-250 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja; 10 min.)
 38. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimo Nr. T-394 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso komisijos sudarymo“ pakeitimo (V. Liaukuvienė; 10 min.)
 39. Dėl Alytaus miesto savivaldybės etninės kultūros koordinavimo tarybos sudarymo (V. Liaukuvienė; 10 min.)
 40. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T-152 „Dėl kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo (V. Liaukuvienė; 10 min.)
 41. Dėl Viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos valdymo struktūros patvirtinimo (Marius Jasaitis, VšĮ Alytaus poliklinikos direktorius; 10 min.)
 42. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020-06-25 sprendimo Nr. T-236 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų paraiškų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Povilas Jagelavičius, miesto savivaldybės vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas); 10 min.)
 43. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-02-28 sprendimo Nr. T-62 „Dėl Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Alytaus miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (P. Jagelavičius; 10 min.)
 44. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-02-28 sprendimo Nr. T-61 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (P. Jagelavičius; 10 min.)
 45. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-160 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (Roberta Samuolytė-Kisielienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti vedėjos pareigas; 10 min.)
 46. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-338 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (R. Samuolytė-Kisielienė; 10 min.)
 47. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2021 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo (R. Samuolytė-Kisielienė; 10 min.)
 48. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-08-24 sprendimo Nr. T-284 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Dalia Kavolynienė, jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė; 10 min.)

49. Dėl Alytaus miesto savivaldybės psichoaktyvias medžiagas vartojančių ar priklausomybės ligomis sergančių asmenų integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo (D. Kavolynienė; 10 min.)

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.