Vicemerė postą išsaugojo: cirku išvadintai tarybai linkėta bizūno

Česlovas Daugėla ir Jurgita Šukevičienė.

Ketvirtadienį Alytaus miesto taryba rinkosi į neeilinį posėdį, kuriame buvo svarstomas tarybos nario Česlovo Daugėlos inicijuotas vicemerės Jurgitos Šukevičienės interpeliacijos klausimas, kuris galiausiai žlugo. Ginti vicemerės stojo ne tik Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis, bet ir visuomenės atstovai, šią tarybą išvadindami tikrų tikriausiu cirku ir linkėdami jį išvaikyti bizūnu. Galiausiai apginti vicemerę nuo giljotinos pavyko, nes jos nuvertimui iš posto pritrūko tarybos daugumos balsų, kurių turėjo būti bent 14.

Už interpeliaciją balsavo 11, prieš – 2, negaliojančių biuletenių buvo 5. Iš viso balsavo 18 tarybos narių.

Daugiausia priekaištų dėl švietimo

Nepasitikėjimas Alytaus miesto vicemere Jurgita Šukevičiene reikštas dėl  neveiklumo ir netinkamų problemų susidariusių problemų sprendimų, kenkiančių gyventojams ir miestui. Priekaištų jai žerta dėl organizuotos švietimo pertvarkos, kuri esą destabilizavo padėtį Alytaus miesto švietime, taip pat dėl chaotiškai perskirstomo miesto biudžeto, kuris esą iškraipo švietimo įstaigose dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio sistemą. Rašte įvardijama, kad vicemerei nepavyko užtikrinti su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais dirbančių švietimo pagalbos specialistų poreikio. Taip pat neskiriamas dėmesys švietimo įstaigų darbuotojų motyvacijai bei kvalifikacijos kėlimui, netinkamai organizuojami Alytaus Vidzgirio progimnazijos remonto darbai. Priekaištaujama ir dėl esą netinkamai organizuoto Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro direktoriaus pareigoms užimti konkurso, dėl kurio savivaldybė ne tik patyrė finansinių išlaidų teisme, bet ir buvo padaryta žala savivaldybės reputacijai.

Pabrėžiama, kad pernelyg ilgai užtruko ir Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos perkėlimas į kitas patalpas. Pasigendama vizijos dėl savivaldybei priklausančių ir nenaudojamų švietimo įstaigų pastatų/patalpų panaudojimo.

Vicemerė jau anksčiau viešai yra skelbusi, kad turinti atsakymus į visus jai keliamus priekaištus, tačiau teigė suprantanti, kad iš tiesų jie niekam neįdomūs. Pačią interpeliaciją ji vertina kaip blogą politiką, kai Alytaus ir alytiškių interesai nueina į antrą ar kažkelintą planą, tačiau jos įsitikinimu, yra tarybos narių, kuriems nepatinka šis tyčia keliamas chaosas miesto valdyme, kurie nepritaria užgautų ambicijų, asmeninių interesų iškėlimui virš viso Alytaus ir visų alytiškių interesų.

Ginti stojo ir meras

Vicemerę, jos kompetenciją, atsakingumą teigiamai vertina ir pats Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis, kurio vertinimu, geresnio kandidato šiuo metu į vicemero postą Alytus vargiai galėtų tikėtis.

„Reikėtų pamiršti praeities nuoskaudas, nesutarimus, klaidas ir žiūrėti į ateitį. Visi gatvėje sutikti žmonės pasakytų, kad visi pavargo nuo nesutarimų, rietenų ir sąskaitų suvedinėjimų. Manau, kad pavargo žmonės, tad laiko klausimas, kada pavargsim ir mes. Pavyko atleisti vicemerą, administracijos vadovus, ir pavaduojantį direktorių, o šiandien norima ir vicemerės galvos. Įrodėme, kad turime jėgos griauti, naikinti, kapoti galvas. Bet jeigu mes panaudotume tą jėgą ne griovimui, o miesto statymui? Juk miestui reikia iššūkių, sprendimų. Suremkime pečius, pamirškime nuoskaudas ir priimkime šiandien teisingą sprendimą“, – tarybos posėdyje svarstant vicemerės klausimą kalbėjo meras.

Vicemerė: „Norui paimti valdžią negalioja jokie argumentai“

Dar kartą pasisakyti posėdžio metu ryžosi ir pati vicemerė: „Daugiau nei metus jaučiau daugelio tarybos narių pasitikėjimą, nuolatinį bendravimą, dialogą. Dar prieš mėnesį, interpeliacijos prieš vicemerą, mano kolegą, metu dabar man interpeliaciją rengiantys tarybos nariai viešai, tarybos salėje, žiniasklaidoje sakė, kad mano darbu yra patenkinti ir jokių priekaištų neturi. Tačiau pasikeitus politinėms aplinkybėms, balta tapo juoda ir staiga dirbti pradėjau negerai. Anot dalies tarybos narių, staiga tapau neveiklia, netinkamai sprendžiančia susidariusias problemas ir šiandieninėje sudėtingoje pandemijos kamuojamoje miesto situacijoje man pareikštas politinis nepasitikėjimas.

Įdomu yra tai, kad kalbėdama su interpeliacijos iniciatoriais, nuolatos girdžiu, kad mano darbui priekaištų nėra, čia nieko asmeniško, tik tokia politika. Bet, mielieji, jeigu asmeninį keršto prieš merą troškimą ketinama realizuoti pandemijos krečiamo miesto ir alytiškių sąskaita, man tai yra asmeniška. Alytiškiams yra asmeniška, jeigu šiuo psichologiškai, finansiškai ir emociškai sunkiu metu miestas bent keletą mėnesių liktų be politiko, kuris rūpinasi sveikatos ir švietimo klausimais, gyvena miestiečių rūpesčiais, jau nekalbant apie infrastruktūros sritį, kur irgi iššūkių netrūksta. Tie, kas įsigilinę į mano kuruojamas sritis – švietimą, socialinę, sveikatos apsaugą – supranta, kad darbo daug, procesai ilgi, visuomenės jautrumas didelis, iššūkiai sudėtingi, o ir pinigų nuolatos trūksta.

Visada buvau atvira bendravimui, diskusijai, formaliam ir neformaliam, nežiūrint laiko ir darbo valandų. Į savo kuruojamų sričių klausimus gilinuosi iš esmės, juos visus sprendžiu, dažnai imuosi iniciatyvos ten, kur kiti nenori ar tiesiog nedrįsta. Esu švietimietė. Simboliška, kad interpeliacijoje dauguma punktų yra iš švietimo srities. Pirmas iš jų – švietimo tinklo pertvarka. Prisiminkime, kad ją įgyvendinti bandė ne viena kadencija ir visos vėliau buvo kaltinamos, kad joms nepavyko. Praeita kadencija irgi buvo ne išimtis. Kyla natūralus klausimas, ar švietimo tinklo pertvarką organizuoja vienintelė vicemerė, ar vis tik už tai atsakingi visi tarybos nariai?

Negaišinsiu jūsų laiko, atsakinėdama į tai, kas surašyta interpeliacijoje, nes didžioji dalis punktų yra visos tarybos, administracijos, bet ne vieno vicemero kompetencija. Bet ar gi iš tikrųjų svarbu, kas ką padarė ar nepadarė? Juk pilti purvą ir pamazgas priežasčių visada atsiras. Jei jau kilo noras paimti valdžią, tai jokie argumentai negalios. Kaip liaudies išmintis byloja, norint mušti, lazda visada atsiras.

Alytiškiai mus išsirinko konstruktyviems sprendimams, o ne destrukcijai ir mes visi prisiekėme sąžiningai dirbti alytiškių labui. Ar taip galvojančių tarybos narių yra dauguma, balsavimas parodys“, – kalbėjo J. Šukevičienė.

Argumentus dėstė ir kiti politikai

Nepereiti į asmeninę kovą bei užkasti visus kovos kirvius politikus ragino ir tarybos narys Sigitas Leonavičius, užsiminęs apie asmeninį niekinimą. Jo manymu, gal jauniesiems politikams ir trūksta žinių bei kompetencijos, tačiau tvirtino, kad vis tik buvo bandoma kartu ieškoti sprendimo būdų ir tai pavykdavo.

„Ne visada kompetencijos, patirties, išminties argumentai yra vertybė, dėl kurios vieni su kitais bandome konfliktuoti. Ir aš manau, kad stokojama kompetencijos ir žinių, bet juk tai ištaisomi dalykai“, – sakė S. Leonavičius, užsiminęs ir apie populiarumo pavydą, apie į asmeniškumus nukrypusią politiką. Jis pabrėžė, kad nė vienas į politiką eidamas tarybos narys nelaikė kompetencijos egzamino.

Laura Radzevičiūtė taip pat nevengė pasisakyti. Pasak jos, niekas čia jokių galvų nekerta, jokių asmeninių sąskaitų nesuvedinėja. Ji priminė, kad po nepavykusiuos Alytaus švietimo tinklo pertvarkos ant mero stalo gulėjo apie pusė tūkstančio gyventojų parašų, kuriais buvo reikalaujama vicemerės atsistatydinimo. Esą tąkart dauguma tarybos narių ištaisė vicemerės padarytą klaidą ir atstatė teisybę.

L. Radzevičiūtė nepraleido progos ir sukritikuoti už tiksliai neįvardintas vicemerės pakišas biudžeto sąskaita kai kurioms interesų grupėms ir užsiminė apie užkulisinius politinius susitarimus. Vicemerei siūlė interpeliacijos nepriimti asmeniškai, esą tai tik politinis postas.

Vicemerei – visuomenės atstovų palaikymas

Ginti vicemerės stojo ir visuomenės atstovai, kurie šios kadencijos tarybą vadino tikrų tikriausiu cirku bei linkėjo bizūno.

Dalia Cibulskienė politikų klausė, kiek ilgai jie bus įtakojami kaip savo UAB’e savivaldybėje besitvarkančių, teistų ir teisiamų asmenų, kurie siekia keršto bei asmeninių ambicijų, pasigerinti finansinę padėtį miesto sąskaita.

„Akivaizdu, kad atstatydinus vicemerę, tarybos darbas tikrai netaps sklandesnis ir nebus nuveikti darbai, kurių ji neva nenuveikė. Tai tebus tik eilinis chaoso tęsinys“, – kalbėjo visuomenės atstovė ir pabaigoje tarybai siuntė filosofišką palinkėjimą – prieš priimant svarbius sprendimus, pro medžius pamatyti mišką ir nepasiklysti tarp trijų pušų.

Viešai išsakyti savo nuomonę ryžosi ir Alma Šėperienė: „Iš miesto tarybos padarėte cirkų cirką. Buvo miesto taryboje cirkų ir anksčiau, bet tokio – ne. Šitas cirkas ne tik vaidina, bet ir siautėja. Sukėlėte chaosą ir už tai esate atsakingi. Kaip įsivaizduojate, kas jus išrinko? Šventoji dvasia? Ar klausėte rinkėjų, kaip jums elgtis, kas jums leido taip elgtis? Iki rinkimų visi labai gražiai čiulbate, o po rinkimų visus viešai vadinate avių banda. Gerbiamieji, jums reikia raišo vokiečio su bizūnu ir gerai per šikynes su juo. O pirmiausiai Laurai su Daugėla, kad nekeltų mieste chaoso. Daugėla taip susiteršęs, kaip susiteršti daugiau neįmanoma ir mato krislą ant Šukevičienės grindų, o ant savo kupros nemato vežimo mėšlo“.

Alytiškė išreiškė palaikymą vicemerei už žmogiškumą, kalbėjimąsi, darbus, paprastumą, kad nė vieno neatstumia ir padeda.

„Merui labai sunku, bet jo nesigailiu, nes žinojo, kur eina. Dievo pirštas yra. Bet tai nereiškia, kad visus kerštus, nepasitenkinimus dabar reikia sukabinti ant Šukevičienės, kuri nesipiarina, nespiegia, negriauna, bet dirba. Laivas skęsta, o jūs šokate į jo denį ir miestas sustojo dėl jūsų kaltės. Ne veltui sakoma, kad nuo avilio iki kaimo tik vienas žingsnis“, – kritikos negailėjo alytiškė.

Vienas komentaras apie “Vicemerė postą išsaugojo: cirku išvadintai tarybai linkėta bizūno

  1. Prieš 2 metus ta pati taryba tvirtino į vicemeres. Ta pati po 2 metų interpeliavo. Iš 27 jei 11 už atleidimą? Konkurencija taryboj aštrėja. Švietimo ir kitų pertvarkų vėl nesimato. Kompetencijos apibrėžtos įstatymuose. Kaž kodėl per Lietuvą visi sugeba patys pertvarkas ir strategijas vykdyt, Alytuj suklimpę. Įdomiausia taryboj net iš verslo atėjusių nėra sutarimo. Priešpriešom ir čia.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *