Dėl bibliotekininkų atlyginimų ir padėjėjų poreikio politikai spręs iš naujo

Pexels.com nuotrauka.

Alytaus miesto mokyklose dirbantiems bibliotekininkams didesnio darbo užmokesčio dar teks palaukti, taip pat neaišku lieka ir dėl švietimo pagalbos specialistų etatų patvirtinimo. Paaiškėjo, kad praėjusią savaitę vykusiame tarybos posėdyje šiems svarstytiems klausimams priimti pritrūko politikų balsų daugumos ir tai iš naujo bus svarstoma kitame tarybos posėdyje.

Praėjusį penktadienį vykusiame Alytaus miesto tarybos posėdyje buvo laužomos ietys dėl Alytaus miesto švietimo įstaigose dirbančių bibliotekininkų darbo užmokesčio ir su juo susijusio biudžeto perskirstymo. Sprendimo projekte buvo numatoma perskirstyti biudžeto lėšas siekiant bibliotekininkų darbo užmokestį pakelti iki šalies vidurkio. Šiam sprendimo projektui buvo parengtos dvi alternatyvos – Lauros Radzevičiūtės ir Valerijaus Venciaus bei socialdemokratų frakcijos.

L. Radzevičiūtės ir V. Venciaus siūlymu, bibliotekininkams darbo užmokesčio nekelti, esą tokiu sprendimu būtų iškraipoma visa švietimo sistemos darbo užmokesčio koeficientų sistema. Esą tokiu atveju mokyklų direktorių pavaduotojų ūkiui darbo užmokestis nuo bibliotekininkų darbo užmokesčio ne itin skirtųsi, o kai kuriais atvejais net būtų didesni. Vietoje to politikai siūlė panaudojant Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rezervą įsteigti keliolika su neįgaliais vaikais dirbančių mokytojų padėjėjų etatų švietimo įstaigose bei taip visu šimtu procentų patenkinti jų poreikį.

Socialdemokratų frakcijos siūlymu reikėtų tenkinti ne tik bibliotekininkų darbo užmokesčio pakėlimą, bet ir įsteigti 6,5 švietimo pagalbos specialistų etatus tose švietimo įstaigose, kuriose yra didžiausias jų poreikis.

Argumentuodami šią alternatyvą, socialdemokratai aiškino, kad šiuo metu organizuojant dalinį nuotolinį mokymą, švietimo pagalbos specialistų reikia mažiau.

Tarp šių dviejų alternatyvų skirtumas perskirstant biudžetą būtų apie 10,1 tūkstančio eurų. Kadangi pakankamo biudžeto nepavyksta surinkti iš gyventojų pajamų mokesčio, lėšos būtų naudojamos iš administracijos direktoriaus rezervo, kuris šiuo metu naudojamas kovai su COVID-19 pandemija.

Pasak V. Valūno, kiekvienos švietimo įstaigos vadovas nustato darbo užmokestį bibliotekininkams ir jis gali siekti vidurkį, gali būti didesnis arba mažesnis už jį. Tai priklauso nuo įstaigos turimų pinigų.

Taryba turėjo nuspręsti, ar visose švietimo įstaigose dirbantiems bibliotekininkams turėtų būti patvirtinti darbo užmokesčio vidurkiai. Tam iš biudžeto būtų reikėję 37,3 tūkstančių eurų.

Svarstant biudžeto klausimą, sprendimo projektas palaikymo nesulaukė, už socialdemokratų alternatyvą balsavo 12 tarybos narių, už dviejų tarybos narių parengtą alternatyvą balsavo 11 politikų, o du iš viso susilaikė.

Svarstant etatų klausimą, už sprendimo projektą nebalsavo niekas, už L. Radzevičiūtės ir V. Venciaus – 12, o socialdemokratų alternatyva sulaukė 11 politikų palaikymo. Du politikai balsuojant susilaikė.

Kaip paaiškino Alytaus miesto mero ir tarybos sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė, šie du tarpusavyje sprendimai nebuvo priimti, nes nė vienas sprendimo projektas ar alternatyvos nesurinko posėdyje dalyvavusių politikų daugumos, todėl šiek tiek koreguoti klausimai bus iš naujo svarstomi kitame tarybos posėdyje.

Panašūs įrašai:

20 komentarų apie “Dėl bibliotekininkų atlyginimų ir padėjėjų poreikio politikai spręs iš naujo

 1. L.Radzevičiūtė ir V.Vencius teigia, kad reikia mokyklų bibliotekininkams darbo užmokesčio nekelti, esą tokiu sprendimu būtų iškraipoma visa švietimo sistemos darbo užmokesčio koeficientų sistema. Didesnio absurdo neteko skaityti ! Šie politikai arba nežino, arba tendencingai kiršina švietimo sistemos darbuotojus su mokyklų bibliotekininkais. Juk kur du pešasi, laimi trečias. Mokyklų bibliotekų darbuotojai priklauso KULTŪROS MINISTERIJAI ir jų atlyginimų koeficientai NIEKAIP negali “iškraipyti visos švietimo sistemos darbo užmokesčio”. Totalus diletantizmas !

 2. Vakar gavome atsakymą iš Kultūros ministerijos, kad mokyklų bibliotekininkams darbo užmokesčiui skiriami pinigai Kultūros ministerijos pervedami į ŠMSM. Taigi, Ponai, nereikia klaidinti visuomenės. Mes ieškome teiybės ir norime gauti tai, kas mums ir priklauso.

 3. Mokyklų direktoriai neša finansinę atsakomybę už teisingą darbo užmokesčio skyrimą. Kodėl bibliotekininkės turi ieškoti teisybės pačios, kodėl jų nepalaiko direktoriai. Įdomu 🙁 Darbo užmokestis jau dabar iškraipytas, kai nevykdomi įstatymai

 4. Nekelti, neskirti, mažinti, naikinti… Oho! Kur dings ponai, kai nebeliks bibliotekose dirbančių specialistų? Ar matėte mokytoją, be jokio supratimo priimtą dirbti mokyklos bibliotekininke? Apgailėtinas vaizdas, patikėkite. Savivaldybė turėtų vertinti ir saugoti savo specialistes, nes Lietuvoje bibliotekininkų rengimo programų jau nebėra. Moterys priverstos išsireikalauti sau teisėtai skirtą atlyginimą. Šaunuolės, rodote gerą pavyzdį savo kolegėms kituose rajonuose. Mokyklų bibliotekininkės jau visoje Lietuvoje pradeda kelti galvas ir nebetylėti. Juk tiek metų buvo savivaldybių donorėmis. Kai visi sujudės, gal baigsis tas laukinis kapitalizmas nepriklausomoje Lietuvoje.

 5. Atrodo, kad kai kurie miesto tarybos nariai iki galo neįsigilina į mokyklų bibliotekininkių atlyginimų mokėjimo esmę: Kultūros ministerijos skiriami pinigai, kurie pervedami Švietimo ir ministerijai ir tik tada pasiekia savivaldybę, o jau čia tampa niekieno arba visų. Juk bibliotekininkės kultūringos, kuklios ir tyli. Bent jau taip buvo iki šiol.

 6. Savivaldybės užsakytų įvairių studijų vidutinė kaina apie 30 tūkst.eurų. Kiek jų šmesta tyliai į šiukšlių dėžę, 3 o gal 4 ? Kodėl tada Radzevičiūtė ir Vencius tylėjo ? Juk tai didelės pinigų sumos. O čia, bibliotekų darbuotojams už jau atliktus darbus, kurie įvertinti tik beveik kaip 1 išmesta studija, tarybos nariai nori neskirti pinigų ? Plius tuos pinigus bibliotekininkams skiria vyriausybė. Pamatysim 19 dieną kas mėgsta iš svetimos kišenės vogti…

 7. Gal tarybos nariams reikėtų pradėti dirbti, o ne dalintis postus, skelbti interpeliacijas, klausyti maždaug turgaus lygio politikės intrigų. Tiesiog dirbkite alytiškių labui ir rodykite savo kompetencijas. Mes jus tam ir išrinkome, pasitikėjome jumis. O kas dabar vyksta?.. kad ir su bibliotekininkėmis.

 8. Gal piketas pagelbėtų prie savivaldybės posėdžio metu, o gal TV pagalba.Reikėtų pagalvoti bibliotekininkėms.Viešumos jie baidosi.

 9. Nežinančiai Tarybos narei norėtųsi paaiškinti, kad tiek Viešųjų bibliotekų, tiek dirbantys mokyklose bibliotekininkai priklauso tai pačiai Kultūros ministerijai. Bėda tame, kad mokyklų bibliotekininkams pinigai per Švietimo ministeriją įkrenta į bendrą katilą savivaldybėje, bet mokyklų bibliotekininkų taip ir nepasiekia. Tad gėda turėtų būti Tarybos narei ir nežinoti, kad iš savivaldybės nesame išlaikomi ir drabstyti purvu bei kaltinti nebūtais dalykais. Jau net nekalbant apie Memorandumo pinigus, kurių taipogi negavome.

 10. Visose vyriausybėse buvo akcentuojama, kad kultūros darbuotojus reikia gelbėti iš skurdo. Pradėjo gelbėti – kasmet kelia atlyginimų koeficientus, atsirado Memorandumas. O rezultatas ? Vyriausybė perveda pinigus, o jie ištirpsta savivaldybėse. Net tikslinės dotacijos mokyklų bibliotekininkams dingsta kaip į vandenį. 2014-2016 metais buvo įgyvendinama skurdo panaikinimo programa bibliotekininkams. Tris metus Vyriausybė kėlė koeficientus mokyklų bibliotekininkams. 2014 – 2 koeficientais, 2015 – 1,3 koef. ir 2016 – 2 koef. ir siuntė į savivaldybes tikslines dotacijas. Švietimo ministerijos suvestinėje rašoma, kad Alytaus mieste 2014 m. iš 26 etatų tik 7-ioms mokyklų bibliotekininkėms buvo pakelti koeficientai. 2015, 2016 nei vienai mokyklos bibliotekininkei nebuvo pakeltas koeficientas, nors Vyriausybė lėšas ir pervedė. Gal norite atsakyti kur dingo pinigai ??? Gal norite suskaičiuoti kokios pinigų sumos, skirtos mokyklų bibliotekininkų atlygimų kėlimui, dingo per tris metus ? Mokyklų bibliotekų darbuotojos turi visus šį faktą įrodančius dokumentus. Pinigai dingo ir šiemet. Turėtumėte suprasti, kad kantrybės taurė jau pilna ir teisybės paieškos prasidėjo

 11. Apie mokyklų bibliotekininkes, ieškančias savo teisėtai uždirbtų pinigų, rašo ir interneto portalas lrt.lt. Gerai, kad ši istorija stebima jau respublikos lygiu. Gal provincijos politikai, nenorės lapkričio 19 dieną visai Lietuvai pademonstruoti savo nekompetencijos ir labiau įsigilins į šį klausimą

 12. Graudu, mielieji, kad mūsų KULRŪRA kasdien menkėja, kad jų atstovai kasdien stumiami į KNYGOS, ŽODŽIO ir IŠMINTIES praradimo DUOBĘ…

 13. Man tai paklausius tarybos posėdžio ir gaila ir bjauru darosi,kai paklausai,ką kalba tarybos nariai. negi jie tikrai tokie neišmanėliai , ar jie apsimeta tokiais? ir kodėl kalba visada tik tie patys-ar kitiems visiškai neįdomūs svarstomi klausimai ,ar jiems pasakyta-tylėkit?o jau kam kam ,bet ,,ale teisininkei,, reikėtų patylėti apie kito žmogaus moralę.gal tegul atsimena su kuo turėjusi pati romanų net ir ne jaunystėje.ir labai puikiai supratome,kad buvo sutarta apjuodinti kitą kolegą-nes po interviu nuskambėjo žodžiai-ar gerai pasakiau….iki ko krentama???????????

 14. Mes iš Dzūkijos, tai irgi stebime posėdžius. Nuostabą kelia ta blondinė, tikras teatras posėdžio metu, gėdą visai tarybai daro. Kaip buvo Šustauskas Kaune, taip dabar šita pas jus 🙂 O kodėl meras neišjungia jos mikrofono ? Reglamentas tai visiems vienodas

 15. Visi šie nesusipratimai dėl to, kad mokyklų bibliotekininkai, kaip ir dirbantys viešosiose bibliotekose, patenka į kultūros, o ne švietimo darbuotojų kategoriją. Tad pinigai pirmiausiai atiduodami Kultūros ministerijai, po to ši perveda Švietimo, šie – savivaldybėms. N e t i k i u, kad kaip ir kitoms “krepšelio” lėšoms nepažymima jų tikslinė paskirtis.Ir čia prasideda įdomybės, nes neaišku, ar čia savivaldybė sugudrauja, ar patys mokyklų direktoriai. Beje -ant Valūno šitos problemos galit nekrauti -nesusipratimai prasidėjo būtent tada, kai jis Alytuje jau nedirbo. Taip kad bent jau grąžinti tai, kas nuo bibliotekininkų nusukta, šiaip jau reikėtų. Klausimas tik -a iš savivaldybės, ar iš mokyklų biudžetų. Nors dabar atsekti visus “galus” tikrai jau sudėtingoka 😉

  1. 2019 metų mokyklų direktorių, politikų, mokyklų bibliotekininkų susitikimo protokole, kurį pasirašė V.Valūnas, aiškiai įrašyta – įtraukti į bibliotekininkų pareigybes papildomą darbą su vadovėliais ir mokėti už tai koeficiento vidurkį. Darbas dirbamas, kur atlygis ? Tą pasiūlė V. Valūnas, tai jo atsakomybė ! O atsekti vienas juokas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *