Kvietimas jauniesiems menininkams: teikite paraiškas dėl stipendijų skyrimo

Alytaus miesto savivaldybės nuotrauka.

Iki 2020 m. lapkričio 10 d. priimamos paraiškos dalyvauti Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurse.

Konkurso tikslas – skatinti talentingų jaunųjų menininkų aktyvumą, kūrybingumą, novatoriškumą.

Į stipendijas konkurso būdu gali pretenduoti jaunieji menininkai, gyvenantys, dirbantys ar besimokantys Alytaus mieste. Išimtiniais atvejais Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso komisija gali siūlyti stipendiją skirti alytiškiui, bet ne  Alytuje gyvenančiam ir vertingą kūrybinę programą Alytaus mieste įgyvendinsiančiam, jaunajam menininkui. Jaunasis menininkas – meno kūryba ir (ar) menine veikla užsiimantis asmuo nuo 18 iki 35 metų amžiaus.

Skiriamos 3 stipendijos jauniesiems menininkams jų pateiktoms kūrybinėms programoms įgyvendinti. Vienos stipendijos vieno mėnesio dydis – 200 Eur. Stipendijų skyrimo trukmė – 12 mėn.

Kandidatai užpildytas paraiškas gali pateikti per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą https://www.epaslaugos.lt/portal/business/service/43643/13229pasirinkus paslaugą Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimas (prisegama word formatu užpildyta nustatytos formos paraiška ir priedai) arba el. p. avilysreg@alytus.lt (elektroniniu paštu atsiųstos paraiškos turi būti pasirašytos saugiu elektroniniu parašu arba suformuotos elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą).

Atrankos konkurso nuostatai ir paraiškos forma (1priedas) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1111c0f05ff211e79198ffdb108a3753/asr.

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 315) 55 112, +370 698 09 017 arba el. p. daina.ceckauskiene@alytus.lt.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus informacija

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.